OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Vedoucí Katedry biomedicínských oborů

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na:

 • vedoucí/ho Katedry biomedicínských oborů

Předpokládaný nástup:

 • 1. dubna 2018 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) v daném nebo příbuzném oboru
 • vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo docent v oboru lékařská chemie, biochemie
 • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho 5 let v řídící funkci
 • pedagogická a publikační aktivita
 • organizační a řídící schopnosti
 • morální bezúhonnost

Požadované materiály:

 • přihláška
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání
 • přehled vědeckovýzkumných a publikačních aktivit
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)
 • platný výpis z rejstříku trestů
 • čestné prohlášení, že proti němu není vedeno soudní řízení
 • strategie pracoviště

Přihlášky:

Přihlášky přijímá do 15. března 2018 personální oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3.
Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.


Kontakt:

 • Lékařská fakulta OU,
  personální oddělení,
  Bc. Kateřina Cimová
  Syllabova 19,
  703 00 Ostrava 3
 • telefon: 553 46 1709
 • e-mail:
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub