OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Vedoucí projektu biomedicínského výzkumu

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inyerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení pracovních míst:

 • vedoucí projektu biomedicínského výzkumu
  2 místa s pracovními úvazky ve výši 100%

Předpokládaný nástup:

 • 1. ledna 2018 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

 • Být post-dokem = výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby
 • Být výzkumným pracovníkem ze zahraničí = v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl studentem Ph.D. v zahraničí
 • v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy v časopisech s impakt faktorem > 5 a s H-indexem ≥ 3 dle Web of Science
 • Zkušenost s pokročilými a moderními metodami genomiky a bionformatiky nebo molekulární a strukturní biologie a biochemie zejména v oblasti výzkumu nádorových onemocnění
 • Aktivní znalost AJ

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 17. prosince 2017 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Lékařská fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

 • Lékařská fakulta OU,
  personální oddělení,
  Bc. Kateřina Cimová
  Syllabova 19,
  703 00 Ostrava 3
 • telefon: 553 46 1709
 • e-mail:
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub