Studijní poradenství

Studijní poradenství si klade za cíl zorientovat uchazeče v problematice vysokoškolského studia a nabídnout studentům podporu při řešení studijních úskalí.

Pomoc nabízíme prostřednictvím níže uvedených aktivit v těchto oblastech:

  • důležité informace pro volbu studijního oboru, formy studia a efektivní přípravy na přijímací řízení
  • informace o možnostech a zázemí Ostravské univerzity
  • spolupráce se středními školami
  • podpora při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
  • podpora při nalezení efektivního studijního stylu
  • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia
  • poradenství při zvažování přestupu na jiný obor nebo školu

OUway! aneb Kurz krizového managementu pro chvíle studijní tísně

Jak si rozvrhnout zkouškové období? Jak se poctivě připravit na testy, zápočty a zkoušky? Jak si naplánovat volný čas? Jak si stanovit priority? Jak se držet svého harmonogramu? Jak se za vynaložené úsilí odměnit? Kurz je určen všem studentům, kteří si kladou tyto otázky a potřebují řešit studijní krizi nebo jen chtějí povzbudit v jejich úsilí. Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí vzdělat v přístupech strategického plánování činností.

Kurz probíhá formou individuálních konzultací, na které je možné se objednat předem telefonicky nebo emailem. Navštívit nás můžete také bez předchozí domluvy v rámci našich open hOUrs, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00.

OU? YES! – open hOUrs pro uchazeče

Individuální konzultace pro uchazeče o studium na OU, při kterých je představena univerzita, jednotlivé fakulty, možnosti studia včetně podrobného přehledu nabízených studijních programů a mnoho dalšího.

Tuto službu lze využít na základě telefonické či emailové domluvy, nebo bez předchozího objednání v rámci open hOUrs každý pátek od 13:00 do 16:00.Studijní poradce si vyhrazuje právo na občasný výpadek služeb z důvodu nepřítomnosti za účelem reprezentace Ostravské univerzity na tuzemských i zahraničních školách, studentských veletrzích a jiných aktivitách zvyšujících standardy poskytovaných služeb.Bc. Tereza Kuchařová
Bc. Tereza Kuchařová
telefon: 553 46 1341
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 08. 2019