Sociálně-právní poradenství

Cílem sociálně-právního poradenství je pomoci studentům zorientovat se v sociální oblasti a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poskytneme základní i odborné poradenství potřebné k řešení nepříznivé životní situace a při řešení problémů s právním aspektem.

Oblasti poradenství:

  • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování)
  • rodinná a vztahová problematika (rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče, mateřství)
  • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody, daňová povinnost)
  • legislativa, posouzení právní povahy problému
  • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního (způsoby podání, smlouvy aj.)
  • finanční a dluhová problematika (zadlužení, nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem)
  • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
  • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí emailové domluvy. Poradenství lze využít i bez předchozí emailové domluvy v rámci open hOUrs. Termíny na aktuální měsíc naleznete v záložce „Akce, workshopy“ a na našich FB stránkách.

Pro zodpovězení jednoduchých dotazů můžete využít také emailové konzultace.

Osobní konzultace právního charakteru je nutno předem závazně objednat emailem. Konzultace tohoto charakteru probíhají každý čtvrtek v dopoledních hodinách po předchozí domluvě.Mgr. Lenka Caletková
Mgr. Lenka Caletková
telefon: 553 46 1340
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 03. 2019