Sociálně-právní poradenství

Cílem sociálně-právního poradenství je pomoci studentům zorientovat se v sociální oblasti a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poskytneme základní i odborné poradenství potřebné k řešení nepříznivé životní situace a při řešení problémů s právním aspektem.

Pro koho tu jsme?

studenti

Oblasti sociálního poradenství:

  • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování, ...)
  • finanční záležitosti spojené se studiem (nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem, studium a brigády, ...)
  • praktické záležitosti spojené se studiem (studentské výhody, karta studenta, ...)
  • rodinná a vztahová problematika (mateřství, rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče, ...)
  • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
  • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)

Oblasti právního poradenství:

  • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody)
  • legislativa, posouzení právní povahy problému
  • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního

Jak se k nám objednat?

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí emailové domluvy. Poradenství lze využít i bez předchozí emailové domluvy v rámci open hOUrs. Termíny na aktuální měsíc naleznete v záložce „Akce, workshopy“ a na našich FB stránkách.

Pro zodpovězení jednoduchých dotazů můžete využít také emailové konzultace.

Osobní konzultace právního charakteru je nutno předem závazně objednat emailem. Konzultace tohoto charakteru probíhají každý čtvrtek v dopoledních hodinách po předchozí domluvě.

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Lenka Caletková
Mgr. Lenka Caletková
je studentkou doktorského studia sociální práce na Ostravské univerzitě. Zaměřuje se na komplexní životní situaci studenta, dokáže pomoci v krizových situacích a nasměrovat na konkrétní specializované organizace.

Jak mě můžete kontaktovat?
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2019