Služby

Studijní poradenství si klade za cíl zorientovat uchazeče v problematice vysokoškolského studia a napomoci studentům při řešení studijních úskalí.

Kariérní poradenství poskytuje aktivity zaměřené na podporu při rozhodování o profesní dráze. Cílem poradny je pomoci studentům a absolventům objevit, co je baví, co umí i co je pro ně v životě důležité a hledat možnosti, jak propojit jejich schopnosti s trhem práce.

Psychologické poradenství nabízí všem studentům podporu a pomoc při řešení různých osobních i studijních nesnází. Obrátit se na nás je možné při potížích s adaptací na VŠ prostředí, v zátěžových situacích a při partnerských či rodinných neshodách. Dále také poskytneme podpůrný rozhovor na jakékoli téma a psychologickou diagnostiku.

Sociálně-právní poradenství pomáhá studentům zorientovat se a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poradenství poskytujeme v sociálních záležitostech spojených se studiem (stipendia, stravování, ubytování), ve finanční a dluhové problematice, v pracovně právních záležitostech a v rodinné a vztahové problematice.
Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2018