Služby

Studijní poradenství si klade za cíl zorientovat uchazeče v problematice vysokoškolského studia a napomoci studentům při řešení studijních úskalí.

studenti uchazeči


Kariérní poradenství poskytuje aktivity zaměřené na podporu při rozhodování o profesní dráze. Cílem poradny je pomoci studentům a absolventům objevit, co je baví, co umí i co je pro ně v životě důležité a hledat možnosti, jak propojit jejich schopnosti s trhem práce.

uchazeči studenti absolventi


Psychologické poradenství nabízí všem studentům podporu a pomoc při řešení různých osobních i studijních nesnází. Obrátit se na nás je možné při potížích s adaptací na VŠ prostředí, v zátěžových situacích a při partnerských či rodinných neshodách. Dále také poskytneme podpůrný rozhovor na jakékoli téma a psychologickou diagnostiku.

studenti


Sociálně-právní poradenství pomáhá studentům zorientovat se a nalézt cestu k řešení složitých životních situací. Poradenství poskytujeme v sociálních záležitostech spojených se studiem (stipendia, stravování, ubytování), ve finanční a dluhové problematice, v pracovně právních záležitostech a v rodinné a vztahové problematice.

studenti


Koučink je metoda osobního rozvoje, která vám formou strukturovaného rozhovoru pomáhá dostat se z místa, kde právě jste, na místo, kde chcete být. Umožňuje podívat se na svou situaci z více úhlů pohledu a najít v sobě to nejlepší řešení své situace. Spolupráce probíhá formou individuálních sezení s koučem.

studenti absolventi


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 10. 2019