Psychologické poradenství

Posláním psychologického poradenství je poskytovat studentům podporu a pomoc při řešení různých studijních i osobních nesnází. V této souvislosti bezplatně nabízíme široké spektrum odborných psychologických služeb. Studijní a osobní peripetie či zátěžové situace u nás mohou studenti konzultovat a řešit diskrétně, v bezpečné atmosféře založené na porozumění, úctě a vzájemné důvěře. Mlčenlivost psychologa o probíraných tématech, stejně tak i etika jeho práce jsou samozřejmostí.


Psychologické poradenství poskytujeme formou individuálních konzultací v těchto oblastech:

  • adaptace na VŠ (osamostatnění a převzetí odpovědnosti, změna prostředí aj.)
  • studijní obtíže (nadměrná tréma, stres, předzkouškové stavy, dlouhodobé odkládání povinností, neefektivní příprava aj.)
  • osobní potíže (nejistota, nerozhodnost, úzkostné stavy, deprese, poruchy pozornosti aj.)
  • problematika mezilidských vztahů (partnerské či rodinné neshody, konflikty se spolužáky aj.)
  • podpora osobního růstu
  • psychohygiena

Jak se na konzultaci objednat?

Osobní schůzku je nezbytné domluvit s poradcem vždy předem nejlépe prostřednictvím níže uvedeného emailu, případně telefonicky. Nemůžete-li se na domluvenou konzultaci dostavit, dejte nám to, prosím, pokud možno co nejdříve vědět emailem.


Mgr. Pavlína Jablonská
Mgr. Pavlína Jablonská
telefon: 553 46 1345
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2018