Psychologické poradenství

Posláním psychologického poradenství je poskytovat studentům podporu a pomoc při řešení různých studijních i osobních nesnází. V této souvislosti bezplatně nabízíme široké spektrum odborných psychologických služeb. Studijní a osobní peripetie či zátěžové situace u nás mohou studenti konzultovat a řešit diskrétně, v bezpečné atmosféře založené na porozumění, úctě a vzájemné důvěře. Mlčenlivost psychologa o probíraných tématech, stejně tak i etika jeho práce jsou samozřejmostí.

Pro koho tu jsme?

studenti

Co vám nabízíme?

Psychologické poradenství poskytujeme formou individuálních konzultací v těchto oblastech:

  • adaptace na VŠ (osamostatnění a převzetí odpovědnosti, změna prostředí aj.)
  • studijní obtíže (nadměrná tréma, stres, předzkouškové stavy, dlouhodobé odkládání povinností, neefektivní příprava aj.)
  • osobní potíže (nejistota, nerozhodnost, úzkostné stavy, deprese, poruchy pozornosti aj.)
  • problematika mezilidských vztahů (partnerské či rodinné neshody, konflikty se spolužáky aj.)
  • podpora osobního růstu
  • psychohygiena

napište nám

Reference

„S problémy, kterým jsem čelil dobrou řádku let jsem se odhodlal přijít do psychologického poradenství za Mgr. Jablonskou a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Dlouho mě trápily úzkosti, nízké sebevědomí, chronický stres a strach z budoucnosti, ale ve spolupráci s ní jsem se naučil pohodlněji žít ve svém těle, žít více přítomností a být se sebou dobrý kamarád. Sezení byly vedeny formou spolupráce a plnění "domácích úkolů" a skutečně mi pomohly pochopit veškeré mé nesnáze a následně je překonat. Nejen to, ale teď už i vím, jak se k těmto nesnázím stavět jako dospělý, svobodný a šťastný člověk. Ještě jednou děkuji!“

Richard

Kdo se vám bude věnovat?

Mgr. Pavlína Jablonská
Mgr. Pavlína Jablonská
vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Kompletní krizová intervence a řadu dalších krátkodobých kurzů. Ve své práci se zaměřuje na pomoc studentům v náročných životních situacích.

Jak mě můžete kontaktovat?
telefon: 553 46 1345
e-mail:


Osobní schůzku je nezbytné domluvit s poradcem vždy předem nejlépe prostřednictvím níže uvedeného emailu, případně telefonicky. Nemůžete-li se na domluvenou konzultaci dostavit, dejte nám to, prosím, pokud možno co nejdříve vědět emailem.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 10. 2019