Poradenství pro studenty se specifickými potřebami

Ostravská univerzita se dlouhodobě řadí k univerzitám, které považují za prioritní vytvářet podmínky ke studiu a jeho úspěšnému dokončení všem studentům včetně studentů se specifickými potřebami.

V akademickém roce 2008/2009 vzniklo Centrum Pyramida, které nabízí a zajišťuje odborný poradenský, technický a terapeutický servis. Naši referenti poskytují služby a poradenství nejen uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami, ale také akademickým i neakademickým pracovníkům Ostravské univerzity.

Specifickými potřebami se rozumí potřeby související se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo omezením vyžadující zohlednění při vzdělávání.

Pro koho tu jsme?

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickými poruchami učení
 • Studenti s poruchami autistického spektra, psychickým nebo chronickým onemocněním

Co vám nabízíme?

 • Informace o možnostech studia na jednotlivých fakultách Ostravské univerzity s ohledem na specifické potřeby studentů,
 • modifikaci přijímacího řízení,
 • individuální konzultace,
 • pedagogické a psychologické poradenství,
 • diagnostiku specifických poruch učení,
 • tlumočnické, zapisovatelské a asistenční služby,
 • adaptaci studia i studijních materiálů,
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Kdo se vám bude věnovat?

Ing. Kateřina Žvaková
Petr Figala

Jak nás můžete kontaktovat?
e-mail: ,
telefon: 553 46 1234
Facebook

Osobní konzultace s poradcem je možná na základě předchozí emailové nebo telefonické domluvy.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2020