Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Petr Žufan

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 145, budova L
funkce:tajemník KSG
obor činnosti:geografie zemědělství, Evropa
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2349
728 634 618
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1984 – 1989Mgr., Pedagogická fakulta Ostrava, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace zeměpis-ruský jazyk
1980 – 1984Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek

Kvalifikace

2007Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1999 – dosudOstravská univerzita, odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje
1995 – 1999učitel, 11. ZŠ Frýdek-Místek
1992 – 1995učitel, 3. ZŠ Frýdek-Místek
1989 – 1992učitel, Střední odborné učiliště strojírenské Kopřivnice

Odborné zaměření

Geografie zemědělství
Regionální geografie Evropy

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

prosinec 2005Roskilde Universitetscenter, učitelská mobilita v rámci programu Socrates-Erasmus
červen 2005Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, učitelská mobilita v rámci programu Socrates-Erasmus
července 2004Roskilde Universitetscenter, učitelská mobilita v rámci programu Socrates-Erasmus
únor-červen 2002Universita v Ljubljani, Slovinsko, studijní stáž na katedře geografie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Všechny publikace

Ženka, J., Slach, O., Krtička, L. a Žufan, P. Determinants of microregional agricultural labour productivity: Evidence from Czechia. Applied Geography. 2016, č. 71, s. 83-94. ISSN 0143-6228.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sborník příspěvků 2016-06-15 Čejkovice. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 628-632. ISBN 978-80-210-8272-4.
Ženka, J., Žufan, P., Slach, O., Krtička, L. a Pavlík, A. Regionální produktivita práce v českém zemědělství. In: XIX Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Čejkovice: Masarykova univerzita. 2016.
Žufan, P. Evropské zemědělství v kontextu reforem Společné zemědělské politiky. 2015.
Ženka, J., Žufan, P., Krtička, L. a Slach, O. Labour productivity of agricultural business companies and cooperatives in the Czech Republic: A micro-regional level analysis. Moravian Geographical Reports. 2015, č. 23, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
Žufan, P. Rolnictwo (1945-1989). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 303-312. VII. ISBN 978-83-935147-9-3.
Žufan, P. Rolnictwo (1989-2015). In: Śląsk Cieszyński w latach 1945-2015. 1. vyd. Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2015. s. 561-566. Dzieje Śląska Cieszyńskiego... VII.. ISBN 978-83-935147-9-3.
Havrlant, J., Baar, V. a Žufan, P. Mezinárodní cestovní ruch - Destinace Evropa a Rusko. 2012.
Havrlant, J., Boruta, T., Novák, D. W., Rumpel, P., Žufan, P. a Šindler, P. Vybrané problémy rozvoje Moravskoslezského kraje. 2012.
Rumpel, P., Boruta, T., Slach, O., Bednář, P., Havrlant, J., Novák, D. W., Ptáček, P. a Žufan, P. Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 244 s. ISBN 978-80-7380-320-9.
Lampič, B., Mrak, I., Potočnik Slavič, I., Bednář, P. a Žufan, P. Charakteristics of organic food consumers in urban regions of Ljubljana and Ostrava. DELA. 2010, č. 34, s. 23-38. ISSN 0354-0596.
Žufan, P. Proměny zemědělství v horských oblastech. In: Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 135-147. ISBN 978-80-7368-453-2.
Žufan, P. Společná zemědělská politika Evropské unie. In: Geografické aspekty evropské integrace. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007. s. 129-139. Jean Monnet European Module. ISBN 978-80-7368-264-4.
Žufan, P. a Wilam, P. Základní socioekonomické charakteristiky Evropské unie. In: Geografické aspekty evropské integrace. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007. s. 43-55. ISBN 978-80-7368-264-4.
Žufan, P. a Wilam, P. Základní socioekonomické charakteristiky Evropské unie. In: Geografické aspekty evropské integrace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 43-55. Jean Monnet European Module. ISBN 978-80-7368-264-4.
Žufan, P. Ekologické zemědělství v ČR a Moravskoslezském kraji. In: XIV. kongres SGS Geografia v meniacom se svete. Banská Bystrica. 2006.
Žufan, P. Geografické aspekty ekologického zemědělství v ČR. Euromagazín . 2005, roč. VI., č. 2, s. 36-40. ISSN 1213-7774.
Žufan, P. Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2005.
Žufan, P. Roskilde Universitetscenter. 2005.
Žufan, P. Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Olomouckého kraje). 2005.
Žufan, P. Czech Organic Farming in the European Context. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 329-336. ISBN 80-7368-022-X.
Žufan, P. Evropa - společenskoekonomické problémy (1.část). 2004.
Žufan, P. a Bednář, P. Pohled na ekologické zemědělství v České republice. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 223-230. ISBN 80-7042-788-4.
Žufan, P. Postavení Moravskoslezského kraje v oblasti ekologického zemědělství v rámci České republiky (geografické aspekty). 2004.
Žufan, P. Prostorové aspekty ekologického zemědělství v Moravskoslezském kraji. In: Průmyslová krajina: Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina Karviná. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. s. 237-244. ISBN 80-7248-231-9.
Žufan, P. Prostorové aspekty ekologického zemědělství v moravsko-slezských Karpatech. In: Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia. Přírodovědecká fakulta UK Bratislava. 2004.
Žufan, P. Roskilde Universitetscenter. 2004.
Žufan, P. Společná zemědělská politika Evropské unie. 2004.
Žufan, P. Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Moravskoslezského kraje). 2004.
Žufan, P. Studium faktorů a prostorová analýza ekologického zemědělství v etapě transformace a adaptace českého agrárního sektoru na podmínky Evropské unie (na příkladu Zlínského kraje). 2004.
Žufan, P. Univerza v Ljubljani. 2002.
Žufan, P. Proměny českého zemědělství na příkladu jeho ekologizace. In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie 11.9.2001 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 219-224. ISBN 80-210-2664-2.
Žufan, P. Význam ekologického zemědělství v rozvoji podhorských a horských oblastí České republiky. In: IV. mezinárodní konference o regionálních vědách, Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR: IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR 20.6.2001 Znojmo. Brno: Masarykova univerzita, 2001. Masarykova univerzita, 2001. s. 146-160. ISBN 80-210-2748-7.


ZkratkaNázev předmětu
BAKS2Bakalářský seminář 2
CIJA4Druhý cizí jazyk - úroveň 4
EKOGFEkonomická geografie 1
EKOG1Ekonomická geografie 1
EVROSEvropa - SG problémy - seminář
EVROXEvropa - SG problémy A
EXRC2Exkurze - regiony ČR 2
EXRGEExkurze z regionální geografie Evropy
GETPRGeografie trhu práce
MCREVDestinace cest. ruchu - Evropa
SZPEUSpolečná zemědělská politika EU
UVSGPÚvod do studia oboru
XEVRXEvropa - SG problémy
XGETPGeografie trhu práce
XGZEMGeografie zemědělství
XMCREDestinace cest. ruchu - Evropa
XSZEUSpolečná zemědělská politika EU
XUVGPÚvod do studia oboru
YEKOGGeografie ekonomická
YEVROEvropa - SG problémy
YRGEVRG II Geografie Evropy
YZEMDGeografie zemědělství
YZEPRSG I Geografie zemědělství, průmyslu
Y3EVREvropa - sociálně geografické problémy
ZEMDCGeografie zemědělství - cvičení
ZEMDXGeografie zemědělství A
7ANGLAnglický jazyk - úroveň 2
7BAS2Bakalářský seminář 2
7CIJACizí jazyk studovaného oboru - úroveň 4
7EGE1Ekonomická geografie 1
7EGR2Geografie zemědělství
7EKG1Ekonomická geografie 1
7ERC2Exkurze - regiony ČR 2
7EVRSSociální geografie Evropy - seminář
7EXEVExkurze z regionální geografie Evropy
7GETPGeografie trhu práce
7RGEVRegionální geografie Evropy
7SGEVSociální geografie Evropy
7STIRSociální a technická infrastruktura
7UVSOÚvod do studia oboru
7XEG1Ekonomická geografie 1
7XEK2Geografie zemědělství
7XGTPGeografie trhu práce
7XREVRegionální geografie Evropy
7XSTISociální a technická infrastruktura
7XUVSÚvod do studia oboru


AutorNázev práceTypRok
Knyblová VeronikaMezinárodní migrace v geografickém vzdělávání na gymnáziíchdiplomová 2019 
Reisskup AdamVýznam dotací v zemědělství okresu Opavadiplomová 2019 
Bobotová KateřinaVýznam dotací v zemědělství okresu Frýdek-Místekdiplomová 2018 
Gold VendelínSpolečná zemědělská politika EU a Španělskodiplomová 2017 
Kučera JiříAgrární brownfields v okrese Prostějovdiplomová 2017 
Laník TomášGeografické aspekty mezinárodního cestovního ruchu v severní Evropědiplomová 2017 
Novotný JiříVeřejné služby zajišťované municipalitami: Analýza vývoje a změn vodovodní a kanalizační infrastruktury na příkladu města Ostravy.diplomová 2017 
Novotný MarekAgrární brownfields v okrese Bruntáldiplomová 2017 
Suchánek JanRegionální analýza trhu práce v okrese Bruntáldiplomová 2014 
Bartošík TomášVýuka místního regionu na základní škole na příkladu území Opavskodiplomová 2013 
Černoch MilanAgrární brownfields v okrese Uherské Hradištědiplomová 2013 
Kořenková EliškaVýuka místního regionu na základních školách na příkladu Vizovickadiplomová 2013 
Trávníček JakubVýuka místního regionu na gymnáziích na příkladu Valašskoklobouckadiplomová 2013 
Vodička PetrAgrární brownfields v okrese Přerovdiplomová 2013 
Macková ZdeňkaVýznam mezinárodního cestovního ruchu ve státech severní Evropydiplomová 2012 
Staněk ViliamAgrární brownfields v okrese Kroměříždiplomová 2012 
Jandová MonikaAgrární brownfields v okrese Nový Jičíndiplomová 2011 
Chuděj JiříAgrární brownfields v okrese Zlíndiplomová 2010 
Inspektor PavelAgrární brownfields v okrese Opavadiplomová 2010 
Nepustil MiroslavAgrární brownfields na Jesenickudiplomová 2010 
Běťáková MartinaAgrární brownfields v okrese Vsetíndiplomová 2009 
Foltová RenátaAgrární brownfields v okrese Frýdek-Místekdiplomová 2009 
Hlačíková AlenaVyužití elektronických informačních zdrojů ve výuce regionální geografie Severní Evropydiplomová 2009 
Krulová JanaVýznam vinařství v regionálním rozvoji Znojemskadiplomová 2009 
Pavlásek MartinGeofrafické aspekty trhu práce v okrese Bruntál v letech 1997-2007diplomová 2009 
Albrecht MichalPolitické změny v Maďarsku po roce 1990diplomová 2008 
Barna LukášSpolečensko-politické změny ve Slovinsku po roce 1991diplomová 2008 
Chrápková AndreaVýznam místních akčních skupin v rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského krajediplomová 2008 
Hlásná KristinaGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Náchoddiplomová 2008 
Kašpar RomanSpolečensko-politické změny na Slovensku po roce 1993diplomová 2008 
Matějková DagmarGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Uherské Hradištědiplomová 2008 
Skulová EvaVyužití elektronických informačních zdrojů ve výuce regionální geografie Západní Evropydiplomová 2008 
Strážnická BarboraEkologické zemědělství v Bavorskudiplomová 2007 
Bulavová MilenaGeografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresu Bruntál)diplomová 2006 
Maixner JaroslavGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Ústí nad Orlicídiplomová 2006 
Pavka OndřejÚloha Baťova kanálu v cestovním ruchu regionu Slováckodiplomová 2006 
Pospíšilová VladislavaSpolečensko - politické změny v Bulharsku po roce 1990diplomová 2006 
Steblová DanielaGeografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresu Šumperk)diplomová 2006 
Šťastná MarcelaGeografické aspekty ekologického zemědělství na území Jihovýchodní Moravydiplomová 2006 
Zemanová EvaIntegrační procesy v severoevropském makroregionudiplomová 2006 
Jabůrek IvanGeografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresů Frýdek-Místek, Vsetín)diplomová 2005 
Tarkota TomášGeografické aspekty politických, sociálních a ekonomických změn na Slovensku po roce 1990diplomová 2005 
Trchalík MichalGeografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresu Zlín)diplomová 2005 
Babejová IvetaGeografické aspekty zemědělství v Pobaltíbakalářská 2018 
Birkeová PetraRegionální diferenciace v zemědělství v Německubakalářská 2018 
Sedlářová RomanaRegionální diferenciace v zemědělství v Rakouskubakalářská 2018 
Dominíková NatálieGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2017 
Kubica ŠtěpánDark tourism jako nový trend v mezinárodním cestovním ruchubakalářská 2017 
Marenčok JanRozvoj produkčního rybářství v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Matuška PetrGeografické aspekty zemědělské výroby v okrese Blanskobakalářská 2017 
Bobotová KateřinaEkologické zemědělství na Jablunkovskubakalářská 2016 
Czempková KateřinaGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Vsetínbakalářská 2016 
Kováčová BarboraGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Opavabakalářská 2016 
Poláková KateřinaRegionální diferenciace v zemědělství ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irskabakalářská 2016 
Kulaja TomášGeografické aspekty ekologického zemědělství v okrese Uherské Hradištěbakalářská 2015 
Lionovová BarboraRegionální rozdíly ve významu cestovního ruchu ve Španělskubakalářská 2015 
Rakowski JanAlternativní potravinové sítě na příkladu farmářských trhů v Třincibakalářská 2015 
Černá MarcelaAlternativní potravinové sítě na příkladu farmářských trhů v Havířověbakalářská 2014 
Fröde JanAlternativní potravinové sítě na příkladu farmářských trhů v Lanškrouněbakalářská 2014 
Gold VendelínRegionální diferenciace v zemědělství ve Španělskubakalářská 2014 
Laník TomášVývoj a význam mezinárodního cestovního ruchu na Islandubakalářská 2014 
Petrskovský LukášPěstování energetických plodin v EUbakalářská 2014 
Czernek PetrEkologické zemědělství na Bruntálskubakalářská 2013 
Fidrichová MonikaVývoj středního školství se zaměřením na informační technologie ve Zlínském krajibakalářská 2013 
Hofer IvoEkologické zemědělství na území Vítkovskabakalářská 2013 
Zálešáková KateřinaEkologické zemědělství na území Zábřežskabakalářská 2013 
Altmanová HanaGeografická charakteristika obce Vítkovbakalářská 2012 
Lopatová MonikaTransformace středního školství s ekonomickým zaměřením v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Michálková MarkétaVývoj a změny gymnaziálního školství ve Zlínském krajibakalářská 2012 
Nohelová IngridTransformace zemědělského středního školství v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Studnička MichalGeografická charakteristika mikroregionu Svazek obcí region Jihozápadbakalářská 2012 
Sýkora DanielEkologické zemědělství v malém území (na příkladu Valašskokloboucka)bakalářská 2012 
Szkanderová IvetaTransformace zemědělského středního školství v Jihomoravském krajibakalářská 2012 
Kondělková MiroslavaSoučasné imigrační procesy ve Španělskubakalářská 2011 
Mecnerová MartaGeografie zemědělství na příkladu ekologicky hospodařící farmybakalářská 2011 
Skazíková PavlaGeografická charakteristika mikroregionu Hvozdnicebakalářská 2011 
Wozniak JaninaSoučasné imigrační procesy v Itáliibakalářská 2011 
Černoch MilanCharakteristika agroprůmyslového komplexu v okrese Zlínbakalářská 2010 
Keprt PavelVývoj a současné charakteristiky nezaměstnanosti v okrese Jeseníkbakalářská 2010 
Jandová MonikaCharakteristika agroprůmyslového komplexu v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2009 
Kelarová DominikaCharakteristika agrárního sektoru v okrese Olomoucbakalářská 2009 
Kolosová KristinaCharakteristika agroprůmyslového komplexu v okrese Kutná Horabakalářská 2009 
Pavelek RadimCharakteristika agroprůmyslového komplexu v okrese Opavabakalářská 2009 
Staněk ViliamCharakteristika agroprůmyslového komplexu v okrese Kroměřížbakalářská 2009 
Bartošová JanaCharakteristika agrárního sektoru v okrese Frýdek-Místekbakalářská 2007 
Kornfeilová LucieVývoj a formování běloruského národabakalářská 2007 
Krulová JanaCharakteristika znojemské vinařské podoblastibakalářská 2007 
Chrápková AndreaSoučasnost agrárního sektoru v okrese Přerovbakalářská 2006 
Haníková EvaPostavení ruského etnika v pobaltských státechbakalářská 2006 
Jungwirthová TerezaLaponci - jeden původní národ na území čtyř státůbakalářská 2006 
Strážnická BarboraGeografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresů Olomouc, Prostějov a Přerov)bakalářská 2005 


Vybrané přístupy k rozvoji zaostávajících regionů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ekologické zemědělství jako rozvojový faktor venkovských oblastí: srovnání mezi Českou republikou a Slovinskem
Hlavní řešitelRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub