Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Šopák


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2541
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Václav Šílený a situace českého Slezska a Ostravska kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Elegie moderny
Pavel Šopák
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Památka a péče. Rudolf Eitelberger von Edelberg
Pavel Šopák
Rok: 2018, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780-1938
Pavel Šopák
Rok: 2017
stať ve sborníku

MGM: 120 let poté
Pavel Šopák
Rok: 2017, Moravská gobelínová manufaktura
kapitola v odborné knize

Vídeň - Brno - Moravská Ostrava
Pavel Šopák
Rok: 2017, Bulletin Moravské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Město muzeí
Pavel Šopák
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Prostor pro umění.
Pavel Šopák
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Václav Šílený a situace českého Slezska a Ostravska kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Adolf Emil Vašek - intelektuální biografie
Pavel Šopák
Rok: 2018, Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické
článek v odborném periodiku

Civilizace - kultura - osvěta
Pavel Šopák
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Elegie moderny
Pavel Šopák
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Památka a péče. Rudolf Eitelberger von Edelberg
Pavel Šopák
Rok: 2018, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780-1938
Pavel Šopák
Rok: 2017
stať ve sborníku

MGM: 120 let poté
Pavel Šopák
Rok: 2017, Moravská gobelínová manufaktura
kapitola v odborné knize

Vídeň - Brno - Moravská Ostrava
Pavel Šopák
Rok: 2017, Bulletin Moravské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Krása a tajemství starého Nizozemí
Pavel Šopák
Rok: 2016
uspořádání výstavy (E)

Město muzeí
Pavel Šopák
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Prostor pro umění.
Pavel Šopák
Rok: 2016, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

"Psychologie des Kunstsammelns"
Pavel Šopák
Rok: 2015
stať ve sborníku

Knihovna Josefa Pohla
Pavel Šopák
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea. Série B - vědy historické
článek v odborném periodiku

Jindřich Wielgus a sochařství 20. století na Ostravsku
Pavel Šopák
Rok: 2012, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Metoděj Jahn a výtvarné umění
Pavel Šopák
Rok: 2012, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě: výzva pro současnost
Pavel Šopák
Rok: 2012,
článek v odborném periodiku

Ferdinand Puchner a jeho architektonická tvorba
Pavel Šopák
Rok: 2011
stať ve sborníku

Oskar Wittek: architektura jako monument
Pavel Šopák
Rok: 2011, Acta historica
článek v odborném periodiku

Grafická balada Josefa Barucha
Pavel Šopák
Rok: 2010, Prostor Zlín
článek v odborném periodiku

Klasicistní architektura Jesenicka let 1780-1850
Pavel Šopák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Opava
Pavel Šopák, Karel Müller
Rok: 2010, Paseka
odborná kniha

Opava - dějiny a kultura
Pavel Šopák
Rok: 2010, Slezské zemsé muzeum
odborná kniha

Poznámky k dílu Rudolfa Kobiely
Pavel Šopák
Rok: 2010, Vlastivědný sborník Novojičínska
článek v odborném periodiku

Prezentace výtvarného umění ve Slezském zemském muzeu - východiska, stav a perspektivy
Pavel Šopák
Rok: 2010, Bulletin Moravské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Tři návraty k tradici: římskokatolické kostely ve Svinově, Vřesině a Bašce
Pavel Šopák
Rok: 2010, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Zámek v Neplachovicích
Pavel Šopák
Rok: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Franz Kachler, Ivo Krsek, Fritz Kruspersky, Johann Boguslaw Lüdecke, Jaroslav Volenec
Pavel Šopák
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Josef Mayer a architektura pozdního baroka v Rakouském Slezsku
Pavel Šopák
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Opava
Pavel Šopák
Rok: 2009, Paseka
odborná kniha

Pražské kavárny a jejich svět
Pavel Šopák
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Proměny prezentace současného umění ve 20. století - příklad českého Slezska a Ostravska
Pavel Šopák
Rok: 2009, Bulletin Moavské galerie v Brně
článek v odborném periodiku

Téma paměti: Josef Maria Olbrich v Opavě
Pavel Šopák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Architektura 19. století v západní části českého Slezska
Pavel Šopák
Rok: 2008, SZMO
kapitola v odborné knize

Dějiny umění v českém Slezsku - tradice a perspektivy
Pavel Šopák
Rok: 2008, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Domy Emila Frankeho a stavební kultura Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Edmund Wilhelm Braun
Pavel Šopák
Rok: 2008, Slezská univerzita
odborná kniha

Ferdiš Duša a knižní kultura. Na okraj výstavy ve Slezském zemském muzeu
Pavel Šopák
Rok: 2008, Těšínsko LI
článek v odborném periodiku

Josef Hruschka, Emil Lubich von Milovan, Ferdinand Puchner, Ferdinand Zdralek, Hugo Gorge, Rudolf Quittner, Eugen Jettel
Pavel Šopák
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2008, Uměleckoprůmyslové muzeum
kapitola v odborné knize

Návraty k Josefu Obethovi
Pavel Šopák
Rok: 2008, nakladatelství Veduta - Státní okresní archiv
kapitola v odborné knize

Nesamozřejmost památek: příklad kaple sv. Kříže v Kateřinkách u Opavy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Nový Jičín a jeho výtvarní umělci
Pavel Šopák
Rok: 2008, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
článek v odborném periodiku

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Svědectví Karla Barona
Pavel Šopák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Centra českého divadla v Opavě na konci 19. století
Pavel Šopák
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Harald Bauer, Johann Heinz, František Koudelka, Anton Kunzek von Lichton, Leopold Lichtwitz, Josef Alois Machod, Angelo Migliarina, Anton Onderka, Casimir Raschka
Pavel Šopák
Rok: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize

Koncepce české národní kultury ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1890 - 1938: Opava et/versus Ostrava
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Leopold Peřich - texty
Pavel Šopák
Rok: 2007, Slezská univerzita
odborná kniha

Meze možností - dějepis umění a výtvarná kritika ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1918 - 1938
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nemocnice v českém Slezsku do roku 1938 - pohled dějin architektury
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Neznámé dílo sochaře Josefa Kubíčka
Pavel Šopák
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Opava - Těšín: paralely architektonického vývoje od konce 18. století do první světové války
Pavel Šopák
Rok: 2007, Ciesyńskie Studia Muzealne - Těšínský muzejní sborník
článek v odborném periodiku

Památky na stránkách Moravskoslezské revue. Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Slezská architektura od baroka po modernu - možnosti a meze periodizace
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku v 19. a na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Typologické aspekty zámecké architektury první poloviny 18. století v tzv. moravských enklávách ve Slezsku (příklad Štáblovic a Deštného)
Pavel Šopák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Architektonicko-urbanistické řešení městského parku v Moravské Ostravě na počátku 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Hubert Gessner, Alfred Keller, Siegfried Theiss & Hans Jaksch - materiálie k architektonické moderně
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Michal Clement, Conrad Kirnig, Florián Lužný, Oldřich Liska, Ernst Nowak, Josef Pazderka
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Nová generace. K vývoji české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století
Pavel Šopák
Rok: 2006, Vlastivědný věstník moravský LVIII
článek v odborném periodiku

Opavská léta Karla Černohorského
Pavel Šopák
Rok: 2006, Časopis Moravského muzea, vědy společenské
článek v odborném periodiku

Schmetterhaus / Hláska pohledem historie
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900
Pavel Šopák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Věra Jičínská, Hans Kalitta, Albert Rille, Wilhelm Schön, Anton Wielsch
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

36 hesel
Pavel Šopák
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Matyáš JanPamátková péče na Valašsku v letech 1850-1938disertační  
Hubáček AdamHlučínsko 1918-1938 : architektura a politikadisertační 2017 
Machů NikolaZprostředkování architektury města Krnova žákům druhého stupně Základní školybakalářská 2016 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub