Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Škobrtal

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:pedagogický poradce
obor činnosti:klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, neuropsychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2693
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005 -PhDr. UP Olomouc, FF
2008 -Ph.D. UP Olomouc, FF

Praxe

2011 - dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě
2009 - dosudCentrum duševního zdraví, Jeseník (psychiatrická ambulance)
2009 - 2011Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
2006 - 2009Centrum pro podporu zaměstnanců, Ústí nad Labem

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Obecná psychologie
  • Vývojová psychologie

Vědeckovýzkumná činnost

2008 - dosudEEG Neurofeedback a HRV
2008 - dosudNeuropsychologie – trénink pracovní paměti jako metoda kognitivní remediace u psychických poruch
2005 - 2008Možnosti využití fuzzy množin v psychologii

Granty a projekty

2006 - 2009Projekt EU: Iniciativa EQUAL – Outplacement pro velké podniky (řešitel za partnera UP Olomouc)

Další vzdělávání (kurzy)

2011 - současnostPostgraduální výcvikový kurz v KBT (akreditováno MZ ČR – 500 hod), IKBT, Hradec Králové
2011 - současnostPsychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (akreditováno MZ ČR), Institut klinické psychologie, Praha
2010 - současnostVzdelávací kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku ako psychoterapeutickej metóde (200 hod), ABC Slovenský inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš
2010 - současnostSpecializační příprava v oboru klinická psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
2007Školicí a výcvikový kurz RORSCHACH - použití pro děti (32 výukových hodin), Testcentrum Praha
2006Základní kurz v Rorschachově metodě (80 výukových hodin s akreditací MZ ČR), Testcentrum Praha


Všechny publikace

Škobrtal, P., Novotný, M. a Novotný jr., M. Stresový profil. In: 60. Česko-slovenská psychofarmakologická konference 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie 2018-01-10 Jeseník. Praha: Tigis, 2018. s. 35-35. ISSN 1211-7579.
Lacková, L., Škobrtal, P. a Ramírez García, A. WISE BEHAVIOUR AND HEDONIC ADAPTATION. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences & Arts: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 2018-08-24 Bulharsko. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 547-553. ISBN 978-619-7408-54-6.
Škobrtal, P., Novotný, M., Tomáš, Ž. a Novotný jr., M. Efektivita kognitivní remediace u pacientů s ADHD. In: 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference Jeseník. s. 42-42. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný, M. a Žilinčík, T. Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu. In: Psychologické dny 2016. Olomouc: Česká psychologická společnost. 2016.
Škobrtal, P., Novotný, M., Žilinčík, T. a Chalupová, M. Obraz kognitivního fungování pacientů se schizofrenií v testu číselného čtverce. In: 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference: 2016-01-06 Jeseník. s. 49-49. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce. In: XVI. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2015.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce. Psychiatrie. 2015, roč. 19, s. 91-92. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Test číselného čtverce versus škála PSP. In: 57.česko-slovenská psychofarmakologické konference. Lázně Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost. 2015.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T. a Komárková, M. Test číselného čtverce versus škála PSP. In: 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference Směřování psychofarmakologie v Evropském roku mozku 2014-2015 a v 21. století: 2015-01-07 Jeseník. s. 35-35. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Test číselného čtverce versus škála PSP. Psychiatrie. 2015, roč. 19, s. 35-35. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015 2015-05-15 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 29-29. ISBN 978-80-7308-562-9.
Škobrtal, P., Novotný, M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. 2014, s. 121-123. ISSN 978-80-263-0702-0.
Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?. In: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 121-123. ISBN 978-80-263-0702-0.
Šimíčková-Čížková, J., Škobrtal, P. a Badošek, R. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. 2014.
Novotný sr., M., Škobrtal, P., Bazínková, E., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Stresový profil. In: 9. ČESKÁ KONFERENCE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE. Kroměříž: Česká lékařská komora Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Česká společnost kognitivně behaviorální terapie Psychiatrická společnost ČLS JEP Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP. 2014.
Škobrtal, P. a Bazínková, E. Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS 2014-05-16 Vernířovice. MSD, 2014. s. 43-43. ISBN 978-80-7392-234-4.
Škobrtal, P. a Bazínková, E. Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Bazínková, E., Škobrtal, P., Novotný sr., M., Žilinčík, T., Komárková, M. a Novotný jr., M. Stresový profil v neurofyziologii. In: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno: Guarant International spol. s r. o., 2014. Guarant International spol. s r. o., 2014. s. 53-58. ISBN 978-80-263-0702-0.
Škobrtal, P. Využití stresového profilu v psychoterapii. In: 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference: 2014-01-08 Jeseník. Praha: Print, 2014. s. 58-58. ISSN 1211-7579.
Škobrtal, P. VYUŽITÍ STRESOVÉHO PROFILU V PSYCHOTERAPII. In: 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost. 2014.
Šimíčková-Čížková, J., Badošek, R. a Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Škobrtal, P. Možnosti využití stresového profilu v KBT. In: 31. Psychologické dni. Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Českomoravská psychologická společnost, Slovenská komora psychológov. 2013.
Škobrtal, P. Nástin názorů na pracovní paměť. In: 15. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Škobrtal, P. a Bazinková, E. PASAT - počítačový program k diagnostice duševních poruch. In: 15. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Škobrtal, P. Pracovní paměť. In: Complex neurorehabilitation as the basis for reintegration into society and the labor market. Praha: Erudis, o.p.s. 2013.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ. 2013.
Škobrtal, P. Kognitivní percepce barev jako prediktor psychosomatických poruch. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 171 s. ISBN 978-80-7464-201-2.
Škobrtal, P. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie. 2012.
Škobrtal, P. Využití biofeedbacku při podpoře zdraví. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012 2012-05-18 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 12-12. ISBN 978-80-7308-470-2.
Škobrtal, P. Využití biofeedbacku při podpoře zdraví. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2. Journal of Applied Mathematics. 2010, č. 9, s. 65-75. ISSN 1337-6365.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Interpretation of The MMPI-2 Test Based on Fuzzy Set Techniques. 2010, č. 16, s. 5-16.
Škobrtal, P. Projevy deficitu pracovní paměti u duševních poruch. In: In Duševní poruchy a kvalita péče: sborník přednášek a abstrakt VIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Brno: Tribun EU, 2010. Tribun EU, 2010. s. 287-288. ISBN 978-80-244-2422-4.
Škobrtal, P. Trénink pracovní paměti jako jeden ze způsobů kognitivní remediace. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. Moravcová I., Veteška J. (Eds.). s. 138-144. ISBN 978-80-7395-345-4.
Bebčáková, I., Talašová, J. a Škobrtal, P. Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2.. In: In Proceedings of 8th international conference Aplimat. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. Slovenská technická univerzita, 2009. s. 355-364. ISBN 978-80-89313-31-0.
Škobrtal, P. Poruchy příjmu potravy. In: In Petrová, A. a kol. (Eds.) Žák sekundární školy.. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 38-43. ISBN 978-80-244-2288-6.
Škobrtal, P. Poruchy sexuálního vývoje. In: In Petrová, A. a kol. (Eds.), Význam psychologie v životě člověka. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 44-51. ISBN 978-80-244-2423-1.
Škobrtal, P. Psychologie zdraví. In: Petrová, A. a kol. (Eds.), Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: VUP, 2009. VUP, 2009. s. 65-70. ISBN 978-80-244-2422-4.
Petrů, M., Faltýnek, D., Nagy, M., Plháková, A., Škobrtal, P. a Zámečník, L. Struny mysli. Kognice 2007. 2009.


ZkratkaNázev předmětu
BKOPPObecná psychologie a psych. osobnosti
BKPOVPsychologie obecná a vývojová
BKSOCTrénink sociálních dovedností
BOPPPObecná psychologie a psychol. osobnosti
BOPSObecná psychologie
BPPOVPsychologie obecná a vývojová
BZKPZáklady klinické psychologie
CSOPSSociální psychologie
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPNSeminář k diplomové práci
KPOObecná psychologie
KPSPAPsychopatologie
MSOPSObecná psychologie
NKVYSVývojová a sociální psychologie
NPATPPsychopatologie
NVYSOVývojová a sociální psychologie
OP1ACObecná psychologie
PA2PSPatopsychologie a psychopatologie
PS1ACPsychopatologie
SO1PSZáklady sociální psychologie
SPOObecná psychologie
SPSPAPsychopatologie
VP1ACVývojová psychologie
XOPSYObecná psychologie
ZA2PEZáklady psychoterapie
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
2PATOPatopsychologie
2PATPPsychopatologie ve škole
2PSVVývojová psychologie
3PATDPsychopatologie dítěte
3PSMEZáklady výzkumu v ped. a psych.
3ZAPSZáklady psychoterapie
3ZPS1Základy psychologie 1
3ZPS2Základy psychologie 2
33APSObecná psychologie
5PPPPPsychologie sériových vrahů
6BOPSObecná psychologie
6BPDVZáklady dětské psychopatologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6KLINZáklady klinické psychologie
6OBECÚvod do obecné psychologie
6PATOPsychopatologie
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6POHYZdravý pohyb
6PSOBObecná psychologie
6PSPAPsychopatologie
6PSTRÚvod do psychoterapie
6PVSKÚvod do práce s klientem
6TERAÚvod do psychoterapie
6VYZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
66ERAÚvod do psychoterapie
66OHYZdravý pohyb
66OPSObecná psychologie
66PDVZáklady dětské psychopatologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SOBObecná psychologie
66SPAPsychopatologie
66VSKÚvod do práce s klientem
66YZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
7AGREAgrese a násilí
7PSPAPsychopatologie
77SPAPsychopatologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8VP1SVývojová psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DPPSPedagogická psychologie


AutorNázev práceTypRok
Guňková LucieCopingové strategie u dětídiplomová 2019 
Moravcová JanaVytváření falešných vzpomínek u adolescentní a dospělé populacediplomová 2019 
Pospíšilová PavlaOsobnost dítěte a šikanadiplomová 2019 
Svobodová MarkétaVýznamová konotace barevných odstínůdiplomová 2019 
Lalíková SvětlanaTajuplný svět lidského sněnídiplomová 2018 
Šindlerová DenisaVytváření falešných vzpomínekdiplomová 2018 
Moravcová MarkétaHypnóza a společnost ve srovnání s jinými evropskými státydiplomová 2017 
Sikorová KateřinaVztah mezi osobnostními rysy a hodnocením učitelediplomová 2017 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobdiplomová 2016 
Jarošová IvanaOsobnostní rysy žáků jako prediktor reakce na frustracidiplomová 2016 
Chrbolková HanaOsobnost a šikanabakalářská  
Kalabisová LuciePoruchy osobnostibakalářská 2019 
Lichovníková AgátaBiosociální základy násilíbakalářská 2019 
Malinová TerezaSoudobé teorie motivacebakalářská 2019 
Míčková TerezaDrogy a závislost u mladistvýchbakalářská 2019 
Novák DanielVliv temperamentu na cirkadiánní preferencibakalářská 2019 
Holišová MarkétaSyndrom ADHD u dětíbakalářská 2018 
Jestřebecká AnnaPoruchy osobnostibakalářská 2018 
Kolářová ZuzanaPostoje pedagogů 2. stupně základní školy ke koučinkubakalářská 2018 
Kunrtová JitkaHypnóza a sugescebakalářská 2018 
Linhartová MarkétaVýchova dítěte homosexuálními párybakalářská 2018 
Petrová NikolPanická poruchabakalářská 2018 
Šicová Maja MagdalenaVliv chronotypu na pracovní spokojenostbakalářská 2018 
Šimčíková KristýnaSociální fobiebakalářská 2018 
Švecová VeronikaVolno časové aktivitybakalářská 2018 
Brachmanová EvaSexuální chování na internetubakalářská 2017 
Březková SimonaSpánek a sněníbakalářská 2017 
Kmecová MichaelaHomofobiebakalářská 2017 
Moravcová JanaMentální anorexie a mentální bulimiebakalářská 2017 
Nahodilová BarboraPsychohygiena učitelů mateřských školbakalářská 2017 
Resslerová SimonaPoruchy příjmu potravybakalářská 2017 
Vavřínová JolanaVztah mezi burnout syndromem a copingovými strategiemibakalářská 2017 
Lalíková SvětlanaLéčby fobických poruch metodou postupné expozice za využití virtuální realitybakalářská 2016 
Moravcová MarkétaHypnóza a sugestibilitabakalářská 2016 
Šindlerová DenisaKognitivní funkce u schizofreniebakalářská 2016 
Lasáková PetraVyužití hypnózy u psychosomatických onemocněníbakalářská 2015 
Miklerová KarinObsedantně kompulzivní poruchabakalářská 2015 
Mlčochová VeronikaVariabilita srdeční frekvence a duševní nemocibakalářská 2015 
Němčíková LudmilaVztah mezi kapacitou pracovní paměti a ADHDbakalářská 2015 
Sikorová KateřinaMožnosti využití neurofeedbacku u ADHDbakalářská 2015 
Slonková TerezieReakce na frustraci u dospívajících jedincůbakalářská 2015 
Čudejko AdamProžívání smysluplnosti existence u sociálně slabých osobbakalářská 2014 
Jarošová IvanaAgrese a šikanabakalářská 2014 
Klichová NikolVariabilita srdeční frekvencebakalářská 2014 
Kraváriková KateřinaÚloha pracovní paměti u vývojových poruch pozornostibakalářská 2014 
Lemešová AndreaAgresivitabakalářská 2014 
Lušňáková AdélaDeficity pracovní paměti u psychických poruchbakalářská 2014 
Malcharčíková MichaelaProkrastinacebakalářská 2014 
Nagyová VeronikaPracovní paměťbakalářská 2014 
Pěchová MichaelaPostoje společnosti k profesi učitelebakalářská 2014 
Willerthová KarolinaEmocionální a významová konotace barevných odstínůbakalářská 2014 
Žabenská LuciePsychologické aspekty rozvodovostibakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub