Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Hurník


titul, jméno, příjmení:MUDr. Pavel Hurník
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017 – dosudÚstav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno – doktorské studium
2006 – 2013Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno
1998 – 2006Gymnázium Slezská Ostrava

Kvalifikace

2016Absolvování kmene – Základy patologie (FN Hradec Králové)

Další vzdělávání, kurzy

2015 – dosudPracoviště klinické a transplantační patologie IKEM - nefropatologie

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudÚstav patologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2014 – dosudSZŠ a VOZŠ Ostrava – externí spolupráce
2013 – dosudÚstav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava
2013 – dosudCGB LABORATOŘ a.s.
2010 – 2014Pověřený pedagog na Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (SPSSN) MU, Brno pro odborné předměty: Histologie, Anatomie, Histopatologické vyšetřovací metody, Morfologická a funkční patologie.
2010 – 2013Pregraduální odborný vědecký pracovník na Ústavu histologie a embryologie, LF MU Brno.
2009 – 2013Pregraduální odborný pedagogický pracovník na Ústavu histologie a embryologie, LF MU Brno.

Odborné zaměření

Patologie
Nefropatologie
Nádory hlavy a krku
Cytologie

Akademické funkce a členství v orgánech

2007 – 2009Člen studentské komory akademického senátu Lékařské fakulty MU
2009Místopředseda SKAS LF MU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2013 – dosudČeská lékařská komora
2015 – dosudEuropean Society of Pathology

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinazačátečník


Another case of coincidental Giardia infection and pancreatic cancer
Pavel Hurník, D Žiak, J Dluhošová, V Židlík, J Šustíková, M Uvírová, O Urban, Jana Dvořáčková, E Nohýnková ... další autoři
Rok: 2019, Elsevier Ireland Ltd
článek v odborném periodiku

Effect of human adipose-derived regenerative cells on temporomandibular joint healing in immunodeficient rabbits
Barbora Puntová, Pavel Hurník, Vladimír Jekl, Dušan Žiak, Vladimír Machoň, Miša Skořič, Jiří Stránský, Jan Štembírek ... další autoři
Rok: 2019, ACTA VETERINARIA BRNO
článek v odborném periodiku

Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children
Milan Uhrík, Pavel Hurník, Dušan Žiak, Josef Machač, Ivo Šlapák, Oldřich Motyka, Petr Jabandžiev ... další autoři
Rok: 2019, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku

Low grade breast adenosquamous carcinoma: a clinicopathological and genetic study
R. Ondruššek, Dušan Žiak, J. Žmolíková, J. Nieslaník, L. Kučerová, M. Powell, B. Mičulková, Pavel Hurník, M. Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, M. Sporková, J. Štembírek, Zuzana Čermáková, B. Putnová, M. Buchtová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smrtící meningokok
Mária Wozniaková, Patricie Delongová, Pavel Hurník, Radoslava Tomanová, J. Horáček
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adenoid cystic carcinoma og breast: A Clinicopathological Study and p53 protein expression in five cases
R. Ondruššek, D. Žiak, P. Važan, V. Židlík, B. Šnajdrová, Pavel Hurník, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Case report: Agresivní maligní tumor z malých modrých buněk - když elektronová mikroskopie pomáhá.
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek, P. Rulíšek, J. Žmolíková, I. Kubelková, P. Vážan, Iveta Szotkovská, H. Bielniková, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu
Zuzana Čermáková, J. Cvek, J. Janoutová, D. Konvalinka, I. Demel, L. Adamcová, Pavel Hurník ... další autoři
Rok: 2018, Onkologie
článek v odborném periodiku

Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO č. 6710/2017
Pavel Hurník
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

lmunohistochemický průkaz mastocytů a dendritických buněk v periprotetických tkáních asepticky uvolněných endoprotéz
Jana Vaculová, Pavel Hurník, J. Gallo, D. Ziak, O. Motyka
Rok: 2018, ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA
článek v odborném periodiku

Morphological, histochemical and immunohistochemical changes of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - major risk of cholesteatoma
Pavel Hurník, D. Žiak, V. Židlík, I. Urík, I. Šlapák, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children - risk of cholesteatoma
D. Žiak, Pavel Hurník, M. Urik, J. Nieslanik, L. Kučerová, I. Slapak, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On site cytology of pancreas EUS FNA - the results of 11 years of cooperation
B. Šnajdrová, Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, L. Kučerová, A. Jalůvková, J. Šustíková, O. Urban, P. Fojtík, V. Zoundjiekpon, M. Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perineural invasion of squamous cell carcinoma of the head and neck - the beginning of the path
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, M. Sporková, J. Štembírek, M. Buchtová, Zuzana Čermáková, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Těžký průběh chřipky B komplikované rabdomyolýzou a akutním respiračním selháním s letálním koncem
J. Sagan, Petr Širůček, P. Folwarczny, M. Sporková, Pavel Hurník
Rok: 2018, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Fibrózní dysplázie v orofaciální oblasti
D. Gedeonová, A. Ščerbová, Radomír Hodan, Pavel Hurník, Jan Štembírek, Jiří Stránský ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, J. Vaculová ... další autoři
Rok: 2017, Otorinolaryngologie a Foniatrie
článek v odborném periodiku

Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza
P. Psotová, T. Uhříková, Jiří Stránský, Michal Hájek, Pavel Hurník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, Jana Dvořáčková, P. Jabandžiev ... další autoři
Rok: 2017, Otorinolaryng. a Foniat.
článek v odborném periodiku

Kazuistika BIO č. 1608/16
Pavel Hurník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika BIO KON č. 10277/16
Pavel Hurník
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii 'aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme'
Pavel Hurník, D. Žiak
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On site cytologie pankreatu EUS FNA: výsledky jedenáctileté spolupráce
Pavel Hurník, V. Židlík, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, R. Ondruššek, O. Urban, V. Zoundjiekpon, O. Motyka, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním
R. Ondruššek, D. Žiak, Hana Faistová, Pavel Hurník, V. Židlík, J. Nieslanik, Magdalena Uvírová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza hojení měkkých a tvrdých tkánív oblasti čelistního kloubu po aplikaci kmenových buněk
B. Putnová, M. Buchtová, Pavel Hurník, D. Žiak, V. Jekl, K. Hauptman, P. Fictum, J. Štembírek ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Cytodiagnostic Challenge: Carcinoma or Reactive Atypia?EUS FNA of Bile Duct in the Field of Parasitosis Giardia Lamblia
Pavel Hurník, D. Žiak, Magdalena Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, Hana Faistová, Ondřej Urban, M. Kliment, E. Nohynkova, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia
Pavel Hurník, Jana Dvořáčková, D. Žiak, Magdalena Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, O. Urban, M. Fojtík, Petr Dítě ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, M. Kliment, O. Urban, P. Fojtík, E. Nohýnková, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie - EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Uvírová, V. Židlík, J. Šustíková, R. Ondruššek, M. Kliment, O. Urban, P. Fojtík, E. Nohýnková, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

EUS - FNA on site cytologie pankreatu
Jana Dvořáčková, Pavel Hurník, J. Šustíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expression of non-canonical WNT molecules in ameloblastoma
B. Putnová, H. Dosedělová, I. Putnová, J. Štěmbírek, Z. Daněk, Pavel Hurník, M. Buchtová ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children
M. Urík, Pavel Hurník, D. Žiak, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016, INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY
článek v odborném periodiku

Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku
M. Urík, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí.
M. Urík, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka ... další autoři
Rok: 2016, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla
A. Jalůvková, D. Konvalinka, J. Mazurová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, M. Klosová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologická variabilita periprotetických tkání
Jana Vaculová, Pavel Hurník, O. Motyka, J. Gallo, D. Žiak, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Od buňky ke tkáním, chorobám a patologii 'aneb co vše vidíme, co vše můžeme a co děláme'.
D. Žiak, Pavel Hurník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On site Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration (EUS - FNA) of Pancreatic Neuroendocrine Lesions
V. Židlík, Pavel Hurník, Magdalena Uvírová, D. Žiak, J. Šustíková, Hana Faistová, O. Urban, M. Kliment, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Pavel Hurník, J. Nieslanik, D. Žiak, V. Židlík, R. Ondruššek ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Spinocelulární karcinom středouší - vzácná primární léze nebo 'metastazující' CIN III?
Hana Faistová, Magdalena Uvírová, D. Žiak, Pavel Hurník, J. Nieslanik, R. Ondruššek, V. Židlík, J. Doboszová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zanícený pupek s rezistencí. Kožní pupek s rezistencí, susp. granulom
Pavel Hurník
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Urík, I. Šlapák, J. Machač, M. Uvírová, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Histomorfologické změny struktury ušního bubínku ve vztahu ke vzniku a progresi retrakční kapsy
Pavel Hurník, D. Žiak, M. Urík, I. Šlapák, J. Machač, M. Uvírová, O. Motyka, Jana Vaculová, Jana Dvořáčková ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Pavelcová KateřinaKorelace cytologického a histologického nálezu chorob štítné žlázybakalářská 2019 
Petřkovská NikolaHistochemické vyšetřovací metody v nefropatologiibakalářská 2017 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub