Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Pavel Dostál

Pavel Dostál

titul, jméno, příjmení:Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 324, budova SA
funkce:
obor činnosti:technické a environmentální vzdělávání
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2614
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Základy hydromechaniky
Pavel Dostál
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Educational Effectivity of Posters in Technical Education of Secondary School Pupils
Pavel Dostál
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2018, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2017, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

ICT in Preparation of Vocational Education Teachers at the University of Ostrava
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Uniwersytet Zielonogórski
kapitola v odborné knize

Příspěvek k tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Techika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.
Radim Štěpánek, Pavel Dostál
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Základy hydromechaniky
Pavel Dostál
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2020
stať ve sborníku

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Rok: 2020, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Educational Effectivity of Posters in Technical Education of Secondary School Pupils
Pavel Dostál
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analýza současné situace v oblasti technického vzdělávání a situace na trhu práce v oblasti technických profesí
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2019, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy
Pavel Dostál
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy
Pavel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Edukační význam technického kroužku na rozvoj logického myšlení žáka
Radim Štěpánek, Renáta Kučábová, Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Hydromechanika pro učitele odborných předmětů
Pavel Dostál
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2018, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Rok: 2017, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Rok: 2017
stať ve sborníku

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Rok: 2017, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Objevování energie ve Světě techniky
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Rok: 2016, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Technika
Eleonóra Boocová, Bernardína Borsíková, Pavel Dostál, Rastislav Eliaš, Ivan Jařabáč, Martina Maněnová, Monika Reiterová ... další autoři
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Znalost názvů vybraného ručního nářadí žáků 2. stupně základní školy
Pavel Dostál
Rok: 2016, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Dáme hmotě tvar!?
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT in Preparation of Vocational Education Teachers at the University of Ostrava
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů
Rok: 2015, Uniwersytet Zielonogórski
kapitola v odborné knize

Současný stav a perspektivy energetického využití moří
Pavel Dostál
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Stavíme a konstruujeme technické stavby
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvar už máme. A co dál?
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Energetika a energetická gramotnost
Pavel Dostál
Rok: 2014
stať ve sborníku

Problematika nezákonného stavu ovzduší na Ostravsku
Pavel Dostál
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stroje a zařízení
Pavel Dostál
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Pavel Dostál
Rok: 2014
působení v zahraničí

Energetika 21
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Power Engineering and Energetic Literacy
Pavel Dostál
Rok: 2013
stať ve sborníku

CAD in Education
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů, Svatopluk Slovák
Rok: 2012, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
kapitola v odborné knize

Energetika České republiky
Pavel Dostál
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2012, Technika a vdelávanie
článek v odborném periodiku

Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011, DAKOL
kapitola v odborné knize

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2011
působení v zahraničí

CAD in preparation of the Special Subject teachers
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Rok: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Technica III
článek v odborném periodiku

CAD ve vzdělávání učitelů na Ostravské univerzitě
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pavel Dostál
Rok: 2009
působení v zahraničí

CAD v přípravě učitelů odborných předmětů
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Rok: 2008
stať ve sborníku

Cíle a obsah technické výchovy ve vztahu ke klíčovým kompetencím v základním vzdělávání v České republice
Pavel Dostál
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

QUO VADIS VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE?
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

Stát v éře globalizace
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2008
stať ve sborníku

CYFROWY A OBRAZOWY KLIP JAKO ŚRODEK POJEŃCIOWEJ I KONCEPCIJNEJ PREZENTACII NAUKI, VYNIKI BADAŃ
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál
Rok: 2007
stať ve sborníku

Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Václav Tvarůžka
Rok: 2007, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Rok: 2007, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Hodnocení studijní opory: CAD III
Pavel Dostál, Zdeněk Konečný, Václav Krys
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnocení studijní opory: Manažerská grafika
Pavel Dostál, Petr Kočí
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek studijní opory: Multimediální prezentace a využití grafických možností PC
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Technické kreslení na PC
Alena Suková, Pavel Dostál
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Technické náčrty a výkresy
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2007, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
článek v odborném periodiku

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Pavel Dostál
Rok: 2007
působení v zahraničí

Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prešovská univerzita v Prešove
Pavel Dostál
Rok: 2006
působení v zahraničí

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Combination Study of Teaching Special Subjects
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2005, The New Education Rewiew
článek v odborném periodiku

Environmentální výchova
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2005
stať ve sborníku

Metodický posudek: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodický posudek: Ekonomie: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek k projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509)
Pavel Dostál, Stanislav Rusz
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Posudek k dílčí zprávě projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509)
Pavel Dostál, Stanislav Rusz
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úvod do multimédií: Gragika, hudba a zvuk
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bankovnictví: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Dana Forišková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biologie dorostu a školní hygiena: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Marta Najbrtová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny národního hospodářství: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Jana Geršlová, Milan Sekanina
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Digitální zpracování a animace
Pavel Dostál, Radim Štefan
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ekologická politika: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Marcela Šimíčková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Finance podniku: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Dana Dluhošová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stroje a zařízení
Pavel Dostál
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strojírenská technologie 1: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Radek Čada
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití distančního vzdělávání v kombinovaném studijním programu Specializace v pedagogice na OU
Pavel Dostál, Kateřina Kantorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Využití informačních technologií ve výuce technické a technologické výchovy - vytvoření výukové jednotky Learning Space
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová, Tomáš Václavek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy automatizace: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příspěvek k tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Rok: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Příprava polotovarů a zápustkové kování součástí z práškových ocelí
S. Rusz, Pavel Dostál, J. Vidiševský
Rok: 2000
stať ve sborníku

Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro zápustkové kování
S. Rusz, Pavel Dostál, J. Bořuta
Rok: 1999
stať ve sborníku

Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vliv přísad na strukturní vlastnosti práškových vysokouhlíkových ocelí
Pavel Dostál, S. Rusz, J. Bořuta
Rok: 1998
stať ve sborníku

Problematika zhutňování práškových ocelí
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nová metoda zhutňování práškové oceli
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1996
stať ve sborníku

Technology development of superplastic forming
Pavel Dostál
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zápustkové kování v superplastickém stavu
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1996
stať ve sborníku

Modelování superplastického tváření hvězdicovité součásti
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Pěchovací zkoušky vybraných typů ocelí za podmínek superplasticity
Pavel Dostál, S. Rusz
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AUTARAutoCAD Architecture
BHYTEHydromechanika a termomechanika
BKCADCAD systémy
BPCADCAD systémy
BPOCGTechnická grafika
BSTRZStroje a zařízení
BSTR1Strojírenská technologie 1
BSTR2Strojírenská technologie 2
BTEKRTechnické kreslení
CADSYCAD systémy
CEVZDEnvironmentální vzdělávání
CSTRZStroje a zařízení
CSTR1Strojírenská technologie 1
CSTR2Strojírenská technologie 2
CTEGRTechnická grafika
CTEKRTechnické kreslení
EKPRXEkologická výchova - praxe
EXKU1Exkurze 1
GRAF1Technická a počítačová grafika 1
GRAF2Technická a počítačová grafika 2
GRAF3Technická a počítačová grafika 3
GRAF4Technická a počítačová grafika 4
GRAF6Technická a počítačová grafika 6
CHYTEHydromechanika a termomechanika
LOGISLogistika
MATE2Technické materiály 2
MKOC1Konstrukční cvičení 1
MKOC2Konstrukční cvičení 2
MOZPREkologická politika
MTEC4Materiály a technologie 4
MTERMTermomechanika
PE1PRPéče o životní prostředí
P-POSPraktyka fachowych zestaw
QZGRIGrafické systémy
TM1TRTechnické materiály
UENPOEnvironmentální politika a ochrana ŽP
UKONCKonstrukční cvičení
ZIVPRPéče o životní prostředí
2KONCKonstrukční činnosti
2STROStroje a zařízení
2STTEStrojírenská technologie
3CAD1CAD 1
3CAD2CAD 2
3EKPXEkologická výchova - praxe
3EXKUExkurze
3GCADGrafické systémy CAD
3GRF1Technická grafika 1
3GRF2Technická grafika 2
3MTE2Materiály a technologie 2
3RUTEPrůmyslové technologie
3TEZPTechnika a životní prostředí
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DCADDigit. tech. a CAD syst. pro školní prax
6ENVEEnvironmentální seminář v exteriéru
6EXKUExkurze
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TGDKTechnická grafika, design a konstruování
6TMAPTechn. mater., jejich vlast. a aplikace
6TMPTAplikovaná mechanika a principy techniky
6TZIVTechnologie a životní prostředí
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CZPČlověk a životní prostředí
66HTMHydromechanika a termomechanika
66MTRMateriály
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66STZStroje a zařízení
66ST1Strojírenská technologie 1
66ST2Strojírenská technologie 2
66TKPTechnické kreslení a počítačová grafika
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77KOCKonstrukční cvičení


AutorNázev práceTypRok
Nehera MartinBroušení rovinných ploch - učební pomůckadiplomová 2022 
Káňa JiříModernizace výuky na ZŠ s využitím počítačové grafiky.diplomová 2021 
Pokorný BřetislavMožnosti využití 3D tisku při výuce odborných předmětů na střední školediplomová 2021 
Raška JiříSnímače a akční členy pístových spalovacích motorůdiplomová 2021 
Roman JánProgramové vyučování technického kreslení na středních školáchdiplomová 2021 
Špunda JiříUčební pomůcka pro praktickou výuku svařování obalenou elektrodoudiplomová 2021 
Vašková KateřinaZáklady kování - pomůcka pro praktickou výuku na středních školáchdiplomová 2021 
Barchanská MarieCNC obráběcí stroj ve výuce na střední škole - programování Heidenhaindiplomová 2020 
Kovalák OndřejCvičebnice pro obor Obráběč kovůdiplomová 2019 
Kuna TomášVyužití plakátů ve výucediplomová 2019 
Myška KryštofUčební pomůcka - pro studijní obor Multimédiadiplomová 2019 
Žwaková LenkaTechnologie CAD/CAM ve výuce oboru zubní technikdiplomová 2019 
Semerák JiříModernizace výuky slévárenství na SŠTD Ostrava-Vítkovicediplomová 2018 
Andrejko JakubKoroze v oboru Strojírenství na Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovicediplomová 2017 
Dvořák TomášNC a CNC stroje na střední školediplomová 2017 
Müller PetrPovrchové úpravy kovů ve výuce na střední školediplomová 2017 
Němec JanVývoj a technologie výroby zbroje ve 12. až 14. stoletídiplomová 2017 
Pazdera TomášModernizace výuky oboru Obráběč kovůdiplomová 2017 
Rybář JanInovace periodického proškolování řidičů tramvají v DPMO, a. s.diplomová 2017 
Kořenek PetrCvičebnice pro výuku Illustratoru na Odborném učilišti a Praktické škole Lipová - láznědiplomová 2016 
Mrázek MichalREALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2016 
Pařízek PavelVybrané kapitoly z předmětu Stroje a zařízení v oboru vzdělávání Truhlářská a čalounická výrobadiplomová 2016 
Daňková JitkaTrubní materiály pro učební obor Instalatérdiplomová 2015 
Hruškovský TomášFrézování v systému Sinumerikdiplomová 2015 
Janků LiborBrzdy - učební pomůckadiplomová 2015 
Šodek VítězslavTvorba multimediálních výukových textů určených k výuce předmětu Aplikace CAMdiplomová 2015 
Kokeš MartinEnvironmentální výchova na SOU a SOŠ v oborech strojního obrábění.diplomová 2014 
Mrkva BrunoMetrologie v ŠVP na SŠT Opavadiplomová 2014 
Podlucký MartinCNG v dopravědiplomová 2014 
Gorný JiříTažení drátu - multimediální učební pomůckadiplomová 2013 
Kolek MartinVytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠdiplomová 2013 
Máša IvanAutodesk Inventor v oboru Mechanik strojních a elektrotechnických zařízenídiplomová 2013 
Růžičková JanaNeželezné kovy ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠdiplomová 2013 
Bůžek RadekJaderné elektrárny - učební pomůcka pro ZŠdiplomová 2012 
Čegan RadimEnergetická koncepce České republikydiplomová 2012 
Horsák JiříFrézování pomocí univerzálního dělícího přístroje v učebním oboru Obráběč kovůdiplomová 2012 
Ihn SimonNekonvenční metody obrábění ve výuce na SOŠdiplomová 2012 
Klíma ZdeněkŘídící systém MIKROPROG ve výuce na SŠdiplomová 2012 
Kučatý ZdeněkSnímače v motorových vozidlechdiplomová 2012 
Ochodek JiříObrábění kovů laserovým paprskemdiplomová 2012 
Odstrčil JaromírVolné kovánídiplomová 2012 
Przybyla MartinProgramování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530diplomová 2012 
Šmoldas DušanBroušení v učebním oboru Obráběč kovůdiplomová 2012 
Vašek DavidEkosystémy na 2. stupni ZŠdiplomová 2012 
Krpec MartinMechnické převody - multimediální učební pomůckadiplomová 2011 
Holovka JanCNC stroje ve 3. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovačdiplomová 2010 
Krupa OndřejVodní turbínydiplomová 2010 
Machel JakubLesní ekosystémydiplomová 2010 
Masný TomášBroušení - multimediální učební pomůckadiplomová 2010 
Podzemný PetrSvařování za působení tepladiplomová 2010 
Uhlářová PetraTechnické kreslení na ZŠdiplomová 2010 
Vašíčková HelenaCAD ve studijním oboru Strojírenstvídiplomová 2010 
Veselý TomášEnergetické využití biomasy - učební pomůckadiplomová 2010 
Blahuta LadislavSlévání - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Churavá DrahomíraModernizace výuky kolejových vozideldiplomová 2009 
Dluhoš LuděkModerní způsoby frézovánídiplomová 2009 
Dufek JiříObnovitelné zdroje v ŠVP oboru Agropodnikánídiplomová 2009 
Filgas PetrŽivotní prostředí města Vsetíndiplomová 2009 
Hrubec MiroslavVrtání - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Niemczyková JolanaEkosystémy - pomůcka pro ZŠdiplomová 2009 
Otáhal MiroslavStroje a zařízení elektrárendiplomová 2009 
Rozsíval JakubMetody měření hladin v tlakových nádobáchdiplomová 2009 
Valcuch EduardTepelné zpracování na SŠT v Ostravě-Hrabůvcediplomová 2009 
Vaněk JanVyužití geotermální energie - multimediální učební pomůckadiplomová 2009 
Zahrada PavelOdpady - učební pomůcka pro STŠ Přerovdiplomová 2009 
Hahn DanielParní a plynové turbíny - didaktická pomůckadiplomová 2008 
Holuša JakubStroje na doipravu a stlačování vzdušnindiplomová 2008 
Hruška JanČerpadla - multimediální učební pomůckadiplomová 2008 
Rejzek Lukᚊroubové spojediplomová 2008 
Koláček JiříEnergetické využití Slunce - multimediální učební pomůckadiplomová 2007 
Kuś KazimírSnižování energetické náročnosti v budováchdiplomová 2007 
Neuvald DavidPřevody - multimediální učební pomůckadiplomová 2007 
Damková MartinaPočítačová grafika v učebním oboru Aranžérdiplomová 2006 
Dordová AlenaVýuka předmětů Ubytovací služby a Stravovací službydiplomová 2006 
Sekaninová IvaJaderné elektrárn - multimediální učební pomůckadiplomová 2006 
Tengler DanielTepelná čerpadladiplomová 2006 
Zajac RichardFrézování - multimediální učební pomůckadiplomová 2006 
Handl AntonínLesní pedagogikadiplomová 2005 
Dominik NikolasRozšíření znalosti programování v systému HEIDENHAIN iTNC530bakalářská 2022 
Ostráková MilenaTváření kovů za studena - učební pomůcka pro obor karosářbakalářská 2022 
Telecký JaroslavPovrchové úpravy materiálu - učebnice pro obor automechanikbakalářská 2022 
Urban JanPracovní listy do výuky technického kresleni na středních odborných školáchbakalářská 2022 
Vrbka MichaelUčebnice materiálů pro základní kurzy svařováníbakalářská 2022 
Holeš FilipUčební pomůcka pro výuku AutoCADubakalářská 2021 
Konrád JiříVýuka technické počítačové grafiky na ZŠ Horní Bludovicebakalářská 2021 
Kus MikulášRozebíratelné a nerozebíratelné spoje materiálů ve výuce na základní školebakalářská 2021 
Mocňák Josef3D tisk ve výuce na střední školebakalářská 2021 
Kovalák RadekVrtání - učební pomůckabakalářská 2020 
Kubečka JanVýroba závitů na CNC stroji - učební pomůcka pro střední průmyslovou školubakalářská 2020 
Nehera MartinBroušení - učební pomůckabakalářská 2020 
Reinold RostislavCvičebnice pro výuku technologie ocelových konstrukcí na SOŠ a SOU strojírenském a stavebním Jeseníkbakalářská 2020 
Seyfried LukášTepelné zpracování kovů - školení pracovníků ve firměbakalářská 2020 
Wzientek PetrAnalýza výuky vzdělávací oblasti člověk a svět práce na základních školáchbakalářská 2020 
Čapek VáclavEnergetické využití biomasybakalářská 2019 
Kubalová HanaPodpora technického vzdělávání v mateřských školáchbakalářská 2019 
Vašková KateřinaTepelné zpracování kovů - pomůcka pro výuku strojírenské technologie prvních ročníků střední školybakalářská 2019 
Syrek JakubMěření rozměrů ve výuce odborného výcviku na SOŠbakalářská 2018 
Szöcs TiborNávrh plánu údržby a komplexního školení obsluhy pro kombinované hasicí automobily u jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského krajebakalářská 2018 
Kovalák OndřejFrézování - učební pomůcka pro obor Obráběč kovůbakalářská 2017 
Latýn MilanBrzdové systémy-učební pomůckabakalářská 2017 
Samek PetrVodorovné nosné konstrukce pro učební obor zedník-obkladačbakalářská 2017 
Bilíková ZuzanaMotivace žen k technické profesibakalářská 2016 
Kuna TomášEnergetický průmysl a jeho dopady na životní prostředí České republikybakalářská 2016 
Semerák JiříMotokárový sport při výchově mládežebakalářská 2016 
Tomiczek LukášEdukační plakáty pro vzdělávací oblast Člověk a svět prácebakalářská 2016 
Andrejko JakubStříhání v oboru Strojírenství na Střední průmyslové škole, Ostrava - Vítkovicebakalářská 2015 
Kajfosz RenéZákladní kurz MAG 135bakalářská 2015 
Lysková TerezaTeoretické řešení střech na SPŠ Stavební v Opavěbakalářská 2015 
Medek MartinEnergetické využití odpadůbakalářská 2015 
Müller PetrInovace výuky tematického celku ruční obrábění v oborech Elektrotechnika a Informační technologiebakalářská 2015 
Němec JanLožiska - multimediální pomůckabakalářská 2015 
Rusina PavelŠkolení obsluhovatelů automobilové plošiny u Hasičského záchraného sboru České republikybakalářská 2015 
Růžička AlešZáklady AutoCADu - mutimediální učební pomůckabakalářská 2015 
Rybář JanSvařování v učebním oboru Obráběč kovů na Sigmundově střední škole strojírenské Lutínbakalářská 2015 
Švec TomášEnergie a energetika na ZŠbakalářská 2015 
Urbančík DavidOdpadové hospodářství ve věznici Heřmanicebakalářská 2015 
Dorda LukášTechnické kreslení na SOŠbakalářská 2014 
Dvořák TomášSlinuté karbidy - učební pomůcka pro SOŠbakalářská 2014 
Junga JakubEnvironmentální výchova na mateřské a základní škole v Dolních Domaslavicíchbakalářská 2014 
Mrázek MichalVýuka programu AutoCAD - elektronická učební pomůckabakalářská 2014 
Pařízek PavelCvičebnice pro výuku AutoCADu na SOUbakalářská 2014 
Sztwioroková LenkaLožiskabakalářská 2014 
Honus LukášUčebnice modelování v programu Autodesk Inventorbakalářská 2013 
Hruškovský TomášVýroba závitů na soustruhubakalářská 2013 
Janků LiborVytápění rodinných domůbakalářská 2013 
Janků MarkétaKomunální odpady v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠbakalářská 2013 
Mrkvová VěraFrézování šikmých ploch a drážek na SOŠ Třineckých železárenbakalářská 2013 
Paluv MartinSoustružení v učebním oboru Strojírenské prácebakalářská 2013 
Štefaňák JánMěření přesných rozměrů na SOŠbakalářská 2013 
Vitásek MartinPístové spalovací motory - multimediální učební pomůckabakalářská 2013 
Kolek MartinOdpady a hospodaření s odpadybakalářská 2011 
Růžičková JanaTěžba a využití černého uhlí - učební pomůckabakalářská 2011 
Šodek VítězslavElektroerozivní obrábění v oboru strojírenstvíbakalářská 2011 
Zajac RichardZáklady technického kreslení - učební pomůckabakalářská 2011 
Žídek MichalUčební pomůcka pro výuku AutoCADubakalářská 2011 
Bůžek RadekEnergetika v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠbakalářská 2010 
Kučatý ZdeněkPístové spalovací motory - multimediální učební pomůckabakalářská 2010 
Kulhánek MartinZkoušení vlastností kovůbakalářská 2010 
Ochodek JiříObrábění paprsky koncentrované energiebakalářská 2010 
Przybyla MartinSoustružení v učebním oboru Obráběč kovůbakalářská 2010 
Horsák JiříCNC frézování v oboru Obráběč kovůbakalářská 2009 
Šmoldas DušanFrézování drážek pro obor Obráběč kovůbakalářská 2009 
Siwy LubomírHřídelové spojky - učební pomůcka pro SOŠbakalářská 2008 
Vašíčková HelenaVytápění rodinných domůbakalářská 2008 
Pospíšil RomanElektroerozivní obráběníbakalářská 2007 
Slovák LubomírČerpadla v požární ochraněbakalářská 2007 
Šturma DavidTepelná čerpadlabakalářská 2007 
Valcuch EduardZáklady kování na SOŠbakalářská 2007 
Blahuta LadislavTepelná čerpadlabakalářská 2006 
Czudek StanislavVodní turbíny - multimediální učební pomůckabakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub