Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Oldřich Kramoliš


titul, jméno, příjmení:PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1826
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hérakleitos a Sókratés
Oldřich Kramoliš
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratova "ekonomie"
Oldřich Kramoliš
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzeum, skanzen - filozofická anamnésis
Oldřich Kramoliš
Rok: 2020
stať ve sborníku

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
kapitola v odborné knize

Sókratés a ekonomie sebezájmu
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antisthenova 'naturální ekonomie'. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
článek v odborném periodiku

Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Platónova pistis a eikasia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratovská tolerance ve světle současných 'kulturních střetů'
Oldřich Kramoliš
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".
Oldřich Kramoliš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés
Oldřich Kramoliš
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fysis v kontextu živé přírody
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratovské sebepoznání - mít či být?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diogenés šílejícím Sókratem
Oldřich Kramoliš
Rok: 2010, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov ... další autoři
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného
Oldřich Kramoliš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antická moudrost
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Diogenovo zvíře
Oldřich Kramoliš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Olympionik Diogenés
Oldřich Kramoliš
Rok: 2002
stať ve sborníku

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku

Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce
Oldřich Kramoliš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie
Oldřich Kramoliš
Rok: 2000
stať ve sborníku

Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686
Oldřich Kramoliš, F. Mihina, Jana Svobodová, E. Višňovský
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nietzsche versus Sókratés
Oldřich Kramoliš
Rok: 1998
stať ve sborníku

Aristotelova kritika Sokratových etických paradoxů
Oldřich Kramoliš
Rok: 1996
stať ve sborníku

Antika a současnost
Oldřich Kramoliš
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Jánová MichaelaPříprava učitele na výuku antické filosofiediplomová 2020 
Skála LukášVýchova v Řecku v klasickém obdobídiplomová 2020 
Hrbáčová SandraVýuka ekonomie na gymnáziíchdiplomová 2019 
Doležal MichaelÚpadek neoliberalismu z pohledu soukromého vlastnictvídiplomová 2016 
Hloch RomanAristotelův fronimos jako elita a normativní vzordiplomová 2016 
Vaněk RomanChápání sebevraždy u stoiků v kontrastu s pozdějšími sociologickými teoriemidiplomová 2015 
Černín DavidSpor a současné debaty týkající se historiografii filozofiediplomová 2014 
Javorek PavelPrótagorova epistemologiediplomová 2014 
Mičulka VladimírNietzsche Bromios: Dionýský pohled na řeckou filosofiidiplomová 2014 
Klabačková PetraFilozofické aspekty výchovydiplomová 2013 
Muráriková JanaŘecká mytologiediplomová 2012 
Zímová PavlínaO pojmu spravedlnosti se zaměřením na spravedlnost Epikúra ze Samudiplomová 2010 
Žatecký VladimírHermetismus v presokratovské filosofiidiplomová 2010 
Malantová MartinaRozum - proměny paradigmatu v dějináchdiplomová 2009 
Plucnarová LeonaPředfilozofické reflexediplomová 2009 
Rivolová MichaelaPohled na ženu v dílech filozofů.diplomová 2009 
Dostál FilipVÝVOJ ŘECKÉ ARCHITEKTURY V DOBÁCH ANTIKYdiplomová 2007 
Micková TáňaPověry v Řecku; minulost a současnostdiplomová 2007 
Svítková JanaMarginalizace na pracovním trhudiplomová 2007 
Makeľ JanKontroverze počítačových herdiplomová 2006 
Müllerová MonikaPythagorejské a Platónské pojetí krásydiplomová 2005 
Jucha Nikola"Platónův ideální astát" (Plato's Ideal State) bakalářská  
Vojtíšková PetraPythagorás a jeho výklad světa prostřednictvím číselbakalářská  
Pokorný DominikEtické názory předních představitelů římského stoicismu a pokus o srovnáníbakalářská 2022 
Hajtmar MojmírOida úden eidenai: Sókratés ve 21. stoletíbakalářská 2021 
Spěváček MartinKomparace Immanuela Kanta s klasickými utilitaristybakalářská 2019 
Čápová MartinaŽenská homosexualita ve starém Řecku, emancipace a kult ženství v literatuře Sapfóbakalářská 2016 
Kokeš MichalSókratika a Antisthenésbakalářská 2016 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2016 
Novotný JiříKynismus v antickém Řeckubakalářská 2016 
Bazgierová EliškaPýthagorovo pojetí číslabakalářská 2015 
Kelnar AlešPlatónovy "důkazy" nesmrtelnostibakalářská 2015 
Kelnarová LenkaVýchova ve starověkém Řeckubakalářská 2015 
Michlová BarboraFysis a její pojetí v předsokratovské filosofiibakalářská 2015 
Doležal MichaelMatematizace ekonomiebakalářská 2014 
Feber AlexandrPojetí smrti a osudu u Platóna a stoikůbakalářská 2014 
Hloch RomanFilozofická reflexe doby helénistickébakalářská 2014 
Kaprálová ZuzanaPythagorejské a Platónské pojetí dušebakalářská 2014 
Krmelínová MartinaKrása duše a světa u Platonabakalářská 2014 
Lukášová NikolaŽivot v dobré obci podle Sokratabakalářská 2014 
Roztomilý LukášPojetí duše u Herakleita zaměřené na význam smrtibakalářská 2014 
Bača MichalVztah lidského a božského s přihlédnutím k homérské doběbakalářská 2012 
Černín DavidHérakleitos a polemosbakalářská 2012 
Javorek PavelSókratovský problém dobra a zla v díle Xenofóna a Platónabakalářská 2012 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2012 
Roboszová AnetaSokratova dialektická metodabakalářská 2012 
Škrob AdamHerakleitův logosbakalářská 2012 
Mičulka VladimírÚloha mýtu v řeckém myšlení: Homér a Platónbakalářská 2011 
Pokorná MonikaPrvní hybatel v Aristotelově filozofiibakalářská 2011 
Sobek MatějKalokagathiabakalářská 2011 
Špundová HanaProporce a míra v pythagorejském myšleníbakalářská 2011 
Brisudová PavlaSókratovo pojetí krásybakalářská 2010 
Černajová VladimíraVliv filozofických a náboženských směrů na způsoby zobrazování lidského tělabakalářská 2010 
Fábelová LucieSókratovo pojetí filozofie smrtibakalářská 2010 
Karas IvanMravnost a vzdor jako popření Sókratabakalářská 2010 
Kormaník OndřejDialektika jako metoda antické filosofiebakalářská 2010 
Krinčev VítIluze životabakalářská 2010 
Marčíková ŠárkaKonkurenceschopnost malých a středních podniků a neziskového sektorubakalářská 2010 
Vitošková MarkétaPojetí duše ve vztahu k tělesnu v antickém Řeckubakalářská 2010 
Hnátek TomášPojetí smrti v archaickém Řeckubakalářská 2009 
Muráriková JanaEstetika v Řecku, vliv mýtu a mýtického myšlení na estetikubakalářská 2009 
Řeháčková TerezaPojetí ženy v anticebakalářská 2009 
Škodová OlgaSexualita v antickém Řeckubakalářská 2009 
Mikloš PetrDémokritos a svět v zajetí kauzalitybakalářská 2008 
Žatecký VladimírPythagorejství a hermetická tradicebakalářská 2008 
Belušová MartinaUmění v Antickém Řeckubakalářská 2007 
Hořínková DarinaParmenidův vznik a zánikbakalářská 2007 
Jeřábek JanSókratova etikabakalářská 2007 
Malantová MartinaRozdílné pojetí dobra ve filozofii Sokrata, Platóna a Aristotelabakalářská 2007 
Murínová JanaCtnost v pojetí antických myslitelůbakalářská 2007 
Plucnarová LeonaHérakleitovo pojetí ohněbakalářská 2007 
Svoboda FilipPrincip-determinovaná svobodabakalářská 2007 
Šebestová DanielaSchopenhauer a jeho pojetí vůle: absolutní determinismus či možnost svobody?bakalářská 2007 


Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Hlavní řešitelPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub