Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Oldřich Kramoliš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
místnost, podlaží, budova: D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1826
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kramoliš, O. Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy ?naturalistické? askeze: . Otroctví jako absence autarkie, eleuterie a ataraxie a důsledek iracionálního chování.. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod radhoštěm. 2017.
Kramoliš, O. Ekonomická východiska sokratovského ?nevědění?, jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2017.

Všechny publikace

Kramoliš, O. Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu: Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu. In: O. Kramoliš. Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti. vydání první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, 2018. s. 13-35. ISBN 978-80-7599-028-0.
Kramoliš, O. Sókratés a ekonomie sebezájmu: Sókratés a ekonomie sebezájmu. In: Sókratova ekonomie sebezájmu, workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium. 2018.
Kramoliš, O. Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění: Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění, workshop. In: Sókratovské inspirace, workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Kramoliš, O. Antisthenova "naturální ekonomie". Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.: Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.. Filozofia , Filozofický ústav SAV. 2017, roč. 72, s. 537-547. ISSN 0046-385X.
Kramoliš, O. Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy ?naturalistické? askeze: . Otroctví jako absence autarkie, eleuterie a ataraxie a důsledek iracionálního chování.. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod radhoštěm. 2017.
Kramoliš, O. Ekonomická východiska sokratovského ?nevědění?, jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2017.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Kramoliš, O. Platónova pistis a eikasia. In: filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod adhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Sókratovská tolerance ve světle současných "kulturních střetů". In: Filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".. In: Medzinarodowa konferencje naukowa "Filozof na prowincji". Lubliniec: Akademia Jana Dlugosza w Czestochowie. 2015.
Kramoliš, O. Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés. In: Nechte knihy promluvit, úvodní workshop k cyklu přednášek. Rožnov p .R.: Městská knihovna Rožnov p.R. 2015.
Kramoliš, O. Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs. In: Kosmologie a antopologie: místa člověka v kosmu. Plzeň: Fakulta filozofická ZČU. 2014.
Kramoliš, O. Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.. In: Filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Kramoliš, O. Fysis v kontextu živé přírody [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kramoliš, O. Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí. 2014.
Kramoliš, O. Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí. In: Filosofický workshop 2. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Sókratovské sebepoznání - mít či být?. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: Filozofická fakulta. 2013.
Kramoliš, O. Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.. In: Filosfický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p. R. 2012.
Kramoliš, O. Sókratés. Komplexní či negativní ironie?. In: Filosofický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p.R. 2012.
Kramoliš, O. Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti. In: přednáška. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium. 2011.
Kramoliš, O. Diogenés šílejícím Sókratem. -Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 549-565. ISSN 0015-1831.
Otisk, M., Glombíček, P., Hauer, T., Horák, V., Kramoliš, O., Hromek, P., Naldoniová, L. a Horáková Hirschlerov, N. Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spisy FF OU. 134 s. ISBN 978-80-7368-788-5.
Kramoliš, O. Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii. In: Sborník prací FF OU číslo 235/2OO7 Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 157-159. ISBN 978-8-7368-321-4.
Kramoliš, O. Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky. In: Sborník prací FF OU Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 102-108. ISBN 9788-7368-321-4.
Kramoliš, O. Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného. 2007.
Kramoliš, O. Antická moudrost. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a sebevražda - přednáška a pracovní dílna s Janem Zouharem [Konference]. Rožnov p. R Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Historické paradoxy - hledání "Země nikoho" jako prostoru mezi vědou a náboženstvím - přednáška a pracovní dílna s Pavlem Baranem [Konference]. Rožnov p.R. Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a politika - přednáška a pracovní dílna s Lubomírem Zaorálkem [Konference]. Rožnov p.R. Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Diogenovo zvíře. In: Filozofie, sociologie, psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 179-200. ISBN 80-7368-048-3.
Kramoliš, O. Olympionik Diogenés. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 53-74. ISBN 80-7042-614-4.
Kramoliš, O. Počasí na ČT1. 2001, roč. 11,
Kramoliš, O. Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 123-123. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 5-12. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686. 1998.
Kramoliš, O. Nietzsche versus Sókratés. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 5-17. ISBN 80-7042-512-1.
Kramoliš, O. Aristotelova kritika Sokratových etických paradoxů. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 49-58. ISBN 80-7042-449-4.
Kramoliš, O. Antika a současnost. 1992.


AutorNázev práceTypRok
Hrbáčová SandraVýuka ekonomie na gymnáziíchdiplomová 2019 
Doležal MichaelÚpadek neoliberalismu z pohledu soukromého vlastnictvídiplomová 2016 
Hloch RomanAristotelův fronimos jako elita a normativní vzordiplomová 2016 
Vaněk RomanChápání sebevraždy u stoiků v kontrastu s pozdějšími sociologickými teoriemidiplomová 2015 
Černín DavidSpor a současné debaty týkající se historiografii filozofiediplomová 2014 
Javorek PavelPrótagorova epistemologiediplomová 2014 
Mičulka VladimírNietzsche Bromios: Dionýský pohled na řeckou filosofiidiplomová 2014 
Klabačková PetraFilozofické aspekty výchovydiplomová 2013 
Muráriková JanaŘecká mytologiediplomová 2012 
Zímová PavlínaO pojmu spravedlnosti se zaměřením na spravedlnost Epikúra ze Samudiplomová 2010 
Žatecký VladimírHermetismus v presokratovské filosofiidiplomová 2010 
Malantová MartinaRozum - proměny paradigmatu v dějináchdiplomová 2009 
Plucnarová LeonaPředfilozofické reflexediplomová 2009 
Rivolová MichaelaPohled na ženu v dílech filozofů.diplomová 2009 
Dostál FilipVÝVOJ ŘECKÉ ARCHITEKTURY V DOBÁCH ANTIKYdiplomová 2007 
Micková TáňaPověry v Řecku; minulost a současnostdiplomová 2007 
Svítková JanaMarginalizace na pracovním trhudiplomová 2007 
Makeľ JanKontroverze počítačových herdiplomová 2006 
Müllerová MonikaPythagorejské a Platónské pojetí krásydiplomová 2005 
Jucha Nikola"Platónův ideální astát" (Plato's Ideal State) bakalářská  
Vojtíšková PetraPythagorás a jeho výklad světa prostřednictvím číselbakalářská  
Spěváček MartinKomparace Immanuela Kanta s klasickými utilitaristybakalářská 2019 
Čápová MartinaŽenská homosexualita ve starém Řecku, emancipace a kult ženství v literatuře Sapfóbakalářská 2016 
Kokeš MichalSókratika a Antisthenésbakalářská 2016 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2016 
Novotný JiříKynismus v antickém Řeckubakalářská 2016 
Bazgierová EliškaPýthagorovo pojetí číslabakalářská 2015 
Kelnar AlešPlatónovy "důkazy" nesmrtelnostibakalářská 2015 
Kelnarová LenkaVýchova ve starověkém Řeckubakalářská 2015 
Michlová BarboraFysis a její pojetí v předsokratovské filosofiibakalářská 2015 
Doležal MichaelMatematizace ekonomiebakalářská 2014 
Feber AlexandrPojetí smrti a osudu u Platóna a stoikůbakalářská 2014 
Hloch RomanFilozofická reflexe doby helénistickébakalářská 2014 
Kaprálová ZuzanaPythagorejské a Platónské pojetí dušebakalářská 2014 
Krmelínová MartinaKrása duše a světa u Platonabakalářská 2014 
Lukášová NikolaŽivot v dobré obci podle Sokratabakalářská 2014 
Roztomilý LukášPojetí duše u Herakleita zaměřené na význam smrtibakalářská 2014 
Bača MichalVztah lidského a božského s přihlédnutím k homérské doběbakalářská 2012 
Černín DavidHérakleitos a polemosbakalářská 2012 
Javorek PavelSókratovský problém dobra a zla v díle Xenofóna a Platónabakalářská 2012 
Marková RomanaTragédie, jedna z kategorií antického uměníbakalářská 2012 
Roboszová AnetaSokratova dialektická metodabakalářská 2012 
Škrob AdamHerakleitův logosbakalářská 2012 
Mičulka VladimírÚloha mýtu v řeckém myšlení: Homér a Platónbakalářská 2011 
Pokorná MonikaPrvní hybatel v Aristotelově filozofiibakalářská 2011 
Sobek MatějKalokagathiabakalářská 2011 
Špundová HanaProporce a míra v pythagorejském myšleníbakalářská 2011 
Brisudová PavlaSókratovo pojetí krásybakalářská 2010 
Černajová VladimíraVliv filozofických a náboženských směrů na způsoby zobrazování lidského tělabakalářská 2010 
Fábelová LucieSókratovo pojetí filozofie smrtibakalářská 2010 
Karas IvanMravnost a vzdor jako popření Sókratabakalářská 2010 
Kormaník OndřejDialektika jako metoda antické filosofiebakalářská 2010 
Krinčev VítIluze životabakalářská 2010 
Marčíková ŠárkaKonkurenceschopnost malých a středních podniků a neziskového sektorubakalářská 2010 
Vitošková MarkétaPojetí duše ve vztahu k tělesnu v antickém Řeckubakalářská 2010 
Hnátek TomášPojetí smrti v archaickém Řeckubakalářská 2009 
Muráriková JanaEstetika v Řecku, vliv mýtu a mýtického myšlení na estetikubakalářská 2009 
Řeháčková TerezaPojetí ženy v anticebakalářská 2009 
Škodová OlgaSexualita v antickém Řeckubakalářská 2009 
Mikloš PetrDémokritos a svět v zajetí kauzalitybakalářská 2008 
Žatecký VladimírPythagorejství a hermetická tradicebakalářská 2008 
Belušová MartinaUmění v Antickém Řeckubakalářská 2007 
Hořínková DarinaParmenidův vznik a zánikbakalářská 2007 
Jeřábek JanSókratova etikabakalářská 2007 
Malantová MartinaRozdílné pojetí dobra ve filozofii Sokrata, Platóna a Aristotelabakalářská 2007 
Murínová JanaCtnost v pojetí antických myslitelůbakalářská 2007 
Plucnarová LeonaHérakleitovo pojetí ohněbakalářská 2007 
Svoboda FilipPrincip-determinovaná svobodabakalářská 2007 
Šebestová DanielaSchopenhauer a jeho pojetí vůle: absolutní determinismus či možnost svobody?bakalářská 2007 


Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti
Hlavní řešitelPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub