OU

Miroslav Homza

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Miroslav Homza
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:kardiovaskulární
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 193
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Profese online. 2017, roč. 10, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-4330.
Porzer, M., Mrázková, E., Homza, M. a Janout, V. Out-of-hospital cardiac arrest. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. 2017, roč. 161, č. 4, s. 348-353. ISSN 1213-8118.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Fedičová, M. a Janout, V. Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 6, s. 259-263. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R., Homzová, P., Homza, M. a Bužgová, R. Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING. 2017, č. 32, s. 429-437. ISSN 1089-9472.
Machaczka, O., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 107-113. ISSN 0032-6739.
Pohlídalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 114-121. ISSN 0032-6739.
Kukla, P., Pleva, L., Porzer, M., Brát, R., Handlos, P., Buzrla, P., Plášek, J., Mrózek, J. a Homza, M. Leiomyosarkom pravé síně s tumorózní masou dolní duté žíly projevující se srdečním selháním u 70letého muže - kasuistika. Cor et Vasa. 2015, roč. 58, č. 2016, s. 458-465. ISSN 0010-8650.
Plášek, J., Táborský, M., Martínek, A. a Homza, M. Kardiologie v otázkách a odpovědích. 2014.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub