Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Miloslav Mazur


titul, jméno, příjmení:MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Laparoskopická plikácia žalúdka-vplyv operačnej techniky na výsledky
L Havrrlentová, Pavol Holéczy, M Bolek, J Krišfof, A Navrátilová, J Gazdičko, Miloslav Mazur ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS
Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Petr Vávra, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, P. Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Crossover femorofemoral bypass and the steal phenomenon
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientky s akutní trombózou a disekcí břišní aorty a ALI DKK
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Impact of Blood Transfusions on Survival and Recurrence in Colorectal Cancer Surgery
Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Miloslav Mazur
Rok: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

kapitola Cévní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči)
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kritická končetinová ischémie - možnosti cévního chirurga
Miloslav Mazur
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Operace varixů - efekt tkáňových lepidel při uzávěru ran (studie)
Miloslav Mazur
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, Igor Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petra Guňková, Matúš Peteja, P. Havránek ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizika zkříženého femorofemorálního bypassu při hybridním řešení aneuryzmat břišní aorty
Miloslav Mazur, I Guňka, Jan Dostalík, Pavel Zonča, P Havránek, Petra Guňková, Matúš Peteja ... další autoři
Rok: 2013, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Transplantace ledvin od dárců zemřelých na intoxikaci metanolem
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoscopic approach for duodenal carcinoid
Petra Guňková, Igor Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Rok: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
článek v odborném periodiku

NOSE (Natural Orifice Specimen Extraction) v kolorektální chirurgii
Jan Dostalík, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Igor Guňka, Vladimír Richter, L. Tulinský ... další autoři
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Prevence parastomální hernie primoimplantací síťky
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, P. Guňková, I. Guňka, Miloslav Mazur
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopická technika při řešení parastomální kýly
Petra Guňková, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Guňka, Miloslav Mazur
Rok: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Průchodnost pánevních intervencí - je ovlivněna infrainguinálním bypassem?
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Jaroslav Mayzlík ... další autoři
Rok: 2011, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Rizikové faktory dlouhodobé průchodnosti pánevních intervencí
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek ... další autoři
Rok: 2011, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Vliv infrainguinálních bypassů na dlouhodobou průchodnost pánevních intervencí - význam hybridních výkonů
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Igor Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, P. Havránek, Jaroslav Mayzlík ... další autoři
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka ... další autoři
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Hybridní výkony u cévních onemocnění
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, I. Guňka, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík ... další autoři
Rok: 2010, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2010, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Surgical treatment of iatrogenic vascular injuries
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Václav Procházka, P. Guňková, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík, Daniel Czerný, Igor Guňka ... další autoři
Rok: 2010, Central European Vascular Forum
článek v odborném periodiku

Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter ... další autoři
Rok: 2009, WORLD J SURG
článek v odborném periodiku

Hybridní řešení aneuryzmat břišní aorty.
Miloslav Mazur, Václav Procházka, Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, Daniel Czerný ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Optimální miniinvazivní prístup pri náhradě jícnu zaludkem
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták ... další autoři
Rok: 2009, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem.
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur ... další autoři
Rok: 2008, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

First experience with new circular stapler to-perform anastomosis in upper of GIT
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Rok: 2007
stať ve sborníku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Multidisciplinary cooperation in solution of abdominal aorta aneurysm - hybride procedures.
Miloslav Mazur, Jan Dostalík, .. A Kol.
Rok: 2007, CEVJ
článek v odborném periodiku

Alarmujcí souvislosti morbidní obezity a chronické venózní insuficience
Jaroslav Mayzlík, Jan Dostalík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Rok: 2006, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Combined Infrainguinal Revascularizations in Critical Limb Ischemia
Miloslav Mazur, Lubomír Martínek, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2006, CEVJ - Central European Vascular Journal
článek v odborném periodiku

Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur, Pavel Havránek
Rok: 2006, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Influence of somatovisceral reflexes activation (TENS) on gallblader emptying in cholelithiasis patients
Miloslav Mazur, A. Stepien, J. Pawlus, P. Thor, Otakar Kraft, I. Gryz, A. Lipczynski ... další autoři
Rok: 2005, Folia Medica Cracoviensia
článek v odborném periodiku

Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie
Jaroslav Mayzlík, Leopold Pleva, Miloslav Mazur
Rok: 2005, Praktická flebologie
článek v odborném periodiku

Zamyšlení nad heparinizací při operaci varixů.
Leopold Pleva, Jaroslav Mayzlík, Pavel Havránek, Miloslav Mazur
Rok: 2004
stať ve sborníku

Cévní komplikace u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Cévní komplikace v miniinvazivní chirurgii (poster)
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopická epinefrektomie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Igor Satinský, Miloslav Mazur, Peter Schwarz
Rok: 2002
stať ve sborníku

Laparoskopické řešení perforace sigmoidea při koloskopii
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jiří Černoch
Rok: 2002
stať ve sborníku

MALCH - manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur
Rok: 2002
stať ve sborníku

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... další autoři
Rok: 2002, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... další autoři
Rok: 2002, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická nefrektomie od živého dárce
Jan Dostalík, J. Samlík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Aleš Foltys
Rok: 2002
stať ve sborníku

Traumatic injury of the inferior vena cava, treatment and economical assesemenmt
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vascular complications in miniinvasive surgery
Jan Dostalík, Jaroslav Mayzlík, V. Richter, Miloslav Mazur
Rok: 2002
stať ve sborníku

Velká cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Rok: 2002, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Velké cévní poranění u laparoskopických operací
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Jaroslav Mayzlík, J. Samlík
Rok: 2002, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub