Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Mieczyslaw Józef Balowski


titul, jméno, příjmení:prof. dr hab. Mieczyslaw Józef Balowski
místnost, podlaží, budova: D 602, budova D
funkce:
obor činnosti:spisovný jazyk polský
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1842
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Antikódy Václava Havla
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021
uspořádání výstavy (E)

Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne / Politické diskurzy v Polsku a Česku po roce 1989: žánry, komunikační strategie, mediální obrazy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021, Vydavateľstvo Belianum
kapitola v odborné knize

Kody i antykody twórczości Václava Havla
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Kolejna publikacja słownikowa o czeskich kulturemach
Mieczyslaw Józef Balowski
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Najnowsza bibliografia frazeologiczna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Nehringův přínos ke studiu česko-polských jazykových vztahů
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021, Západočeská univerzita v Plzni
kapitola v odborné knize

Nie/pozorne oczywistości. Współczesna aforystyka rosyjska
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Valerij Mokijenko osmdesátníkem
Mieczyslaw Józef Balowski
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Anthroponyms of the Polish-Czech border area (The Moravian Gate)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Czeska i polska literatura po 1918 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)

Czeskie frazeologizmy z komponentem ?muž? i jego synonimami
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Gramatyka czeska w tabelach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Konwencja i kreacja jako siła napędowa rozwoju języka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Prof. M. Cechova laureatką Nagrody im. Milady Paulovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020, Wydawnictwo PSP
kapitola v odborné knize

Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Šrámka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Gabriela Olchowa, System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Gaudeamus, Hradec Králové 2018, ss. 240
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
výzkumná zpráva

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Konwencja i kreacja w języku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Socjoonamastyczna analiza nazwisk mieszkańców Raciborza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecko-výzkumná práce poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Východoslovanská rčení v pohledu od češtiny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemica w czasopiśmie 'Łužica' (szkic do problemu)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Droga 'Bohemistyki' do bazy Scopus
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historia i współczesność paremii łużyckich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język wydarzeń roku 1968
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miedzy dialogiem a monologiem
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obcy czy inny w języku i literaturze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Obraz mężczyzny we frazeologii czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz świata w czeskiej frazeologii (wybrane zagadnienia)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
odborná kniha

Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznańskie Studia Językoznawcze
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přednášky na Prešovské univerzitě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Přednášky na Univerzitě v Petrohradu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
působení v zahraničí

Rok 1918 - niepodległość
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Sposób przedstawiania kobiety zawarty w polskich, czeskich, górnołużyckich i niemieckich przysłowiach opublikowanych w dziewiętnastym wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Vědecký výzkum poznaňské bohemistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

. System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesora Viktora Viktory
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

K výuce terminologie v lingvodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Nakladatelství Pavel Mervart
kapitola v odborné knize

Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kształcenie Językowe. Tom 15
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

O komparativním studiu jazyků
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O rozwoju terminologii czeskiej słów kilka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize

Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Přednášky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
působení v zahraničí

Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sztuczny raj? Upojenie ideą wielkiego miasta (na przykładzie nazw ulic Polskiej Ostrawy)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską
Mieczyslaw Balowski, Janusz Siatkowski
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjologicznego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chaos i ład jako porządek organizujący tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odrodzenie narodowe na Słowacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Staroczeskie rękopisy w Bibliotece Narodowej w Wiedniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego ptactwo czyste i nieczyste
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
působení v zahraničí

VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Władysław Nehring o dawnych polsko-czeskich stosunkach językowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ Biblii na stereotyp mężczyzny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Współrzędne czasu i miejsc
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Wymienię cię na nowszy model!
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2016, Oficyna Wydawnicza ATUT
kapitola v odborné knize

Západoslovanská rčení
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Milan Hrabal, Alfred Měškank, Justyna Pomierska ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Bohemistyczne zainteresowania Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Doświadczanie codzienności. Zarys problematyki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

František Čermák, "Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, Burlington, Vermont: "Proverbium" in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus", The University of Vermont
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Muž v jazyce a kultuře
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhrobní nápisy na Těšínsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
kapitola v odborné knize

Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Ruská akademie věd v Moskvě
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015, Wydawnictwo Polihymnia
kapitola v odborné knize

Tematyczny czesko-polsko-rosyjskio i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
působení v zahraničí

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Poznańskie Spotkania Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Bohemistyka XIV
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Leksyka specjalistyczna a komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Karolinum
kapitola v odborné knize

O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze
kapitola v odborné knize

Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
Mieczyslaw Balowski, Sebastian Andrzej Taboł, Alina Zimna, Grażyna Balowska, Justyna Kościukiewicz, Joanna Maksym-Benczew, Anna Wróblewska ... další autoři
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
odborná kniha

Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014, PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wyraz żargonowy czy termin? Próba opisu leksyki socjolektu policyjnego
Mieczyslaw Balowski, Tomasz Marcinkowski
Rok: 2014, IN PWSZ w Raciborzu
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Codzienność zapisana w nazwach ulic Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeska relacja wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Gdańskiem w 1577 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
stať ve sborníku

Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Damborský, Jiří
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologizmy czeskie z komponentem muž
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polská bohemistika na začátku 21. století
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologia zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cz. 1. Służby reagowania w sytuacjach kryzysowych na pograniczu
Mieczyslaw Balowski, Grażyna Balowska, Sebastian Taboł, Anna Wróblewska
Rok: 2013, PWSZ Racibórz
odborná kniha

Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dodatek ( 500 hesel do Polsko-českého slovníku K. Olivy)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
ostatní

Havlowska wizja Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum
kapitola v odborné knize

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
stať ve sborníku

Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Jazyk a kultura - bariéry a hranice překladu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

K otázce dějin české aforistiky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Pedagogická fakulta UJEP
kapitola v odborné knize

Morawy - historia dawna i współczesna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Poznańskie Studia Językoznawcze
článek v odborném periodiku

Panelová diskuse o Balabanovi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Przestrzeń jako kategoria językowa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Usta ad albim Bohemica
článek v odborném periodiku

(rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ostatní

"Rodzinna Europa" Czesława Miłosza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svět kreslený slovem
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Tożsamość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie języka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

V. Mokijenko, Ja. Guljuszkina, Razgovornyj czeszskij w dialogach, Sankt-Peterburg 2011, 128 s. ISBN 978-5-9925-0643-3
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
ostatní

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011, Išleido leidykla Edukologija Vilnius
kapitola v odborné knize

Zrozumieć Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jubileusz Profesora Ernsta Eichlera
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, BOHEMISTYKA
článek v odborném periodiku

Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Słowa klucze poezji K.H. Máchy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Testovani znalosti ciziho jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Władysław Nehring a Czechy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2010, Wydawnictwo PTPN
kapitola v odborné knize

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Česko-polský frazeologický slovník
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
působení v zahraničí

Já, ty a oni v polských aforismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kognitivny prístup v glottodidaktike
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, FF UMB
kapitola v odborné knize

Kulturní determinanty struktury jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Miłoszowski obraz Europy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vydavatelský posudek" Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzájemné působení českého a polského jazyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzájemné působení polštiny a češtiny
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adam Mickiewicz a Slované
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Antroponimia w czeskich tłumaczerniach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
stať ve sborníku

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jiří Muryc
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Historie polského jazyka a dialektologie (studijní opora)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jan Werich i jego bajki
Mieczyslaw Balowski, Jan Werich
Rok: 2008, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym
Mieczyslaw Balowski, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Kognitivní pristup vo glottodidaktice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kultura a jazyk ve výuce cizího jazyka
Mieczyslaw Balowski, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Ośrodki bohemistyczne w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Rozwój przestrzeni wiejskiej i miejskiej Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia - Czechia
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
kapitola v odborné knize

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Zanik puryzmu w języku czeskim?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Co všechno slovo znamená
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Glottodidaktické otázky české frazeologie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Glottodidaktické otázky testování
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
stať ve sborníku

Studia Filologiczne I
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego
Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Zanik puryzmu w języku czeskim
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2007, Komitet Słowianoznawstwa PAN
kapitola v odborné knize

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Dobrych ludzi nikt nie zapomina
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Interakcja a język
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Język i literatura czeska w interakcji
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Jubileusz Docent Evy Mrhačovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Marii Krčmovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ústní zkoušky z češtiny pro cizince v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
stať ve sborníku

Doktorat honoris causa dla Profesora Milana Jelínka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Ernst Mukas sprachwissenschaftliche Forschungen zu den Slawen im Hannoverschen Wendland
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jubileusz Bohuslava Hoffmanna
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Kulturní kontextualizace jazykového projevu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

O języku współczesnej młodzieży
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

O języku współczesnej młodzieży,
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi
Mieczyslaw Balowski, Wojciech Chlebda
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski, Jaroslav Bartošek, Marie Čechová, Jana Hoffmannová, Jaroslav Hubáček, Josef Jodas, Jan Kořenský, Marie Krčmová, Naděžda Kvítková, Svatava Machová, Olga Müllerová, Teresa Zofia Orłoś ... další autoři
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racoborzu, Wydawnictwo PRO
odborná kniha

Struktura Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002?2005
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia
odborná kniha

Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Czeskie frazeologizmy z komponentem "pravda"
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003, Bohemistyka nr 3
článek v odborném periodiku

Język górnołużyckich przekładów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Kategorie centrum a periferie v kognitivní gramatice
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Metody rekonstrukce jazykového obrazu světa
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2003
stať ve sborníku

Glottodidaktická teorie v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jubileusz Profesor Marii Čechovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002, Bohemistyka nr 3
článek v odborném periodiku

Konotacje semantyczne słowa "Bůh" w poezji Jerzego Ortena
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Michał Hórnik w artykułach wspomnieniowych
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002, Bohemistyka nr 4
článek v odborném periodiku

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2002
stať ve sborníku

Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace
Mieczyslaw Balowski, Alena Debická
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bohemistyka - the new international forum for Bohemists
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Czech Language News
článek v odborném periodiku

Czeskie frazeologizmy z semem "žena" (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století
Mieczyslaw Balowski, Dobrava Moldanová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frazeografia słowiańska
Mieczyslaw Balowski, Władysław Chlebda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Informator dla studentów. Specjalność: język czeski
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001,
odborná kniha

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století
Mieczyslaw Balowski, Jiří Svoboda
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001, Bohemistyka nr 1
článek v odborném periodiku

Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova
Mieczyslaw Balowski, Marie Čechová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sémantika slovní zásoby prvního a posledního období Ortenovy tvorby
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi
Mieczyslaw Balowski, Władysław Lubaś
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Zimna AlinaAntroponimia mieszkańców Raciborza. Studium socjoonomastycznedisertační 2019 
Paśkiewicz Janusz Agresja j&ecedil;zykowa m\l{}odzieży (na przyk\l{}adzie werbalnych zachowa\'n uczniów Zespo\l{}u Szkó\l{} Plastycznych we Wroc\l{}awiu)disertační 2017 
Moskwa Maria MałgorzataObraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiegodisertační 2015 
Sliwka Roman\'Srodki gramatyczne pe\l{}ni&acedil;ce funkcje nak\l{}aniaj&acedil;ce w komunikacie reklamowymdisertační 2013 
Danszczyk JoannaPrzemiany j&ecedil;zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj&acedil;cej si&ecedil; gwar&acedil; \'sl&acedil;sk&acedil; (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)disertační 2012 
Krakowczyková MariolaJęzyk i styl twórczosci Anieli Kupiecdisertační 2009 
Marcol DanielNazwy w\l{}asne w prasie polskiejdiplomová 2008 
Kantorová MonikaMetafora w prasiediplomová 2007 
Kapustková DorotaJ&ecedil;zykowy obraz ro\'slin w j&ecedil;zyku polskimdiplomová 2007 
Sikorová LucynaFrazeologia potoczna w j&ecedil;zyku polskim i czeskimdiplomová 2007 
Paździorová EvaJ&ecedil;zyk polskiego internetudiplomová 2006 
Polesný PetrWyrazy obce we wsp\'o\l{}czesnym j&ecedil;zyku polskimdiplomová 2006 
Slowiková DenisaSemantyka kolorów w dzie\l{}ach Stefana Żeromskiegodiplomová 2006 
Kocierzová KateřinaLingvistická analýza českých a polských vtipůdiplomová 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub