Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Michal Zezula


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Zezula
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:archeologie, dějiny pravěku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.npu.cz

Vzdělání

1990 - 1993studium na Slezské univerzitě v Opavě, studijní obory čeština-dějepis a historie
1993 - 2002studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie - historie
2003 - dosuddistanční doktorské studium na Ústavu archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání, praxe

1997 - dosudNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, archeolog (1997-2002), vedoucí odboru archeologie (2003-2012), ředitel (2012-dosud)
2014 - dosudSlezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, externí vyučující
2016 - dosudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, externí vyučující

Odborné zaměření

archeologie
dějiny pravěku

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2003 - 2012člen Krajské archeologické komise (od r. 2004 její tajemník)
2003 - 2012zástupce NPÚ - ÚOP v Ostravě v Regionální archeologické komisi
2008 - 2009člen poradního sboru primátora Statutárního města Opavy k přípravě expozice k dějinám města
2008 - 2011člen Archeologické evaluační komise AV ČR
2008 - dosudčlen Archeologické komise generální ředitelky NPÚ
2009 - 2010člen Komise pro tvorbu koncepce oboru archeologie v NPÚ
2013 - dosudčlen redakční rady recenzovaného neimpaktovaného periodika Forum urbes medii aevi
2013 - dosudčlen Komise ministryně kultury ČR pro nakládání s památkovým fondem


Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře
Michal Zezula, K. Břečková, B. Marethová, H. Sedláčková, R. Turakiewicz
Rok: 2018, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska
Michal Zezula
Rok: 2018,
kapitola v odborné knize

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, K. Müller, D. Prix, H. Sedláčková, Michal Zezula, P. Žákovský ... další autoři
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Krnov
František Kolář, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Městský dům a parcela ve světle archeologie
Michal Zezula
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2014
stať ve sborníku

Nejstarší osídlení Frýdecko-Místecka
Michal Zezula
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy
Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, P. Žákovský, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Mlýnský náhon a Fortenský mlýn
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Nový hřbitov
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku
Zbyněk Moravec, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2012, Tradition - Umgestaltung - Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Praehistorica, Supplementum 1
článek v odborném periodiku

Předměty vyprávějí
Kateřina Vojkůvková, Michal Zezula
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava / Troppau aus der achäologischen Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2011, Wratislavia Antiqua
článek v odborném periodiku

Kostel sv. Martina v Bohušově
Petr Kozák, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
Michal Zezula
Rok: 2009, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub