Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michal Zezula


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Zezula
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:archeologie, dějiny pravěku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.npu.cz

Vzdělání

1990 - 1993studium na Slezské univerzitě v Opavě, studijní obory čeština-dějepis a historie
1993 - 2002studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie - historie
2003 - dosuddistanční doktorské studium na Ústavu archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnání, praxe

1997 - dosudNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, archeolog (1997-2002), vedoucí odboru archeologie (2003-2012), ředitel (2012-dosud)
2014 - dosudSlezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, externí vyučující
2016 - dosudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, externí vyučující

Odborné zaměření

archeologie
dějiny pravěku

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2003 - 2012člen Krajské archeologické komise (od r. 2004 její tajemník)
2003 - 2012zástupce NPÚ - ÚOP v Ostravě v Regionální archeologické komisi
2008 - 2009člen poradního sboru primátora Statutárního města Opavy k přípravě expozice k dějinám města
2008 - 2011člen Archeologické evaluační komise AV ČR
2008 - dosudčlen Archeologické komise generální ředitelky NPÚ
2009 - 2010člen Komise pro tvorbu koncepce oboru archeologie v NPÚ
2013 - dosudčlen redakční rady recenzovaného neimpaktovaného periodika Forum urbes medii aevi
2013 - dosudčlen Komise ministryně kultury ČR pro nakládání s památkovým fondem


Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře
Michal Zezula, K. Břečková, B. Marethová, H. Sedláčková, R. Turakiewicz
Rok: 2018, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska
Michal Zezula
Rok: 2018,
kapitola v odborné knize

Archeologické prameny
Michal Zezula, Zbyněk Moravec
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, K. Müller, D. Prix, H. Sedláčková, Michal Zezula, P. Žákovský ... další autoři
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Krnov
František Kolář, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Městský dům a parcela ve světle archeologie
Michal Zezula
Rok: 2015, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2014
stať ve sborníku

Nejstarší osídlení Frýdecko-Místecka
Michal Zezula
Rok: 2014, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy
Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky
Michal Zezula
Rok: 2013, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, P. Žákovský, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Mlýnský náhon a Fortenský mlýn
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Nový hřbitov
Petr Kozák, Michal Zezula
Rok: 2013, Opavská kulturní organizace
kapitola v odborné knize

Území Ostravy v době nepsané minulosti a na prahu středověku
Zbyněk Moravec, Michal Zezula
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2012, Tradition - Umgestaltung - Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Praehistorica, Supplementum 1
článek v odborném periodiku

Předměty vyprávějí
Kateřina Vojkůvková, Michal Zezula
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava / Troppau aus der achäologischen Sicht
František Kolář, Michal Zezula
Rok: 2011, Wratislavia Antiqua
článek v odborném periodiku

Kostel sv. Martina v Bohušově
Petr Kozák, Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Středověké osídlení Bohušova
Dalibor Prix, Michal Zezula
Rok: 2011, Obec Bohušov
kapitola v odborné knize

Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku
Z. Moravec, P. Kočár, Z. Sůvová, Michal Zezula
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů
Michal Zezula
Rok: 2009, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub