Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Martin Havel


titul, jméno, příjmení:MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:zobrazovací metody
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:

Vzdělání

2015
Atestační zkouška v oboru nukleární medicína
2013 – 2017
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální doktorské studium, obor - zobrazovací metody (Ph.D.)
2001 – 2007
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, studijní program - všeobecné lékařství,obor - všeobecné lékařství, ukončil s vyznamenáním (MUDr.)
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
Vědecký pracovník, odborný asistent na katedře zobrazovacích metod LF OSU Ostrava
2008 – dosud
lékař KNM FN Ostrava
2007
lékař Ústavu patologie FN Ostrava
 

Ocenění

2012
Nejlepší pracovník FN Ostrava v roce 2012 v kategorii lékař v ambulanci
2007
Cena děkana Lékařské Fakulty v Hradci Králové, držitel bronzové plakety LF UK v Hradci Králové
2005
51. Studentská vědecká konference, Hradec Králové - 1. místo v preklinických oborech - spoluautor: Jizvení myokardiálních rukávců plicních žil - jeho vztah k fibrilaci síní a koronární ateroskleróze
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen ČSNM ČLS JEP, od r. 2014 ve funkci předsedy rady sekce rady klinické sekce ČSNM ČLS JEP
Člen ČLK - držitel licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru nukleární medicína, licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
 

Působení v zahraničí

2006
Oddělení pro nefrologii a hypertenzi, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA - 7-9/2006
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Němčina
pasivně
Polština
pasivně
 


Praktická příprava radiologických asistentů na budoucí povolání
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft, Gabriela Havlová, Martin Havel
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická příprava radiologických asistentů na budoucí povolání
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft, Gabriela Havlová, Martin Havel
Rok: 2022, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Quantitative analysis in parathyroid adenoma scintigraphy
Martin Havel, Vladimír Dedek, Michal Koláček, Martin Formánek
Rok: 2022, NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS
článek v odborném periodiku

Zhodnocení souboru pacientů vyšetřených perfuzní scintigrafií při stanovení smrti mozku
Martin Havel, David Školoudík, D. Nováková, P. Švec, P. Havránek, G. Havlová, Otakar Kraft, Vladimír Dedek, K. Bukovanský, R. Drozdková, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2021, Anesteziologie & intenzivní medicína
článek v odborném periodiku

Nukleární medicína pro studenty se specifickými potřebami
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osteolytická ložiska, hyperkalcemie a paraprotein, ale myelom to není
Katarína Hradská, Tomáš Jelínek, Juraj Ďuraš, Jana Fečková Mihályová, Tereza Popková, Jakub Cvek, Bukovanský K., Martin Havel, Veronika Spáčilová, Roman Hájek ... další autoři
Rok: 2020, Vnitrni Lekarstvi
článek v odborném periodiku

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Single-agent venetoclax induces MRD-negative response in relapsed primary plasma cell leukemia with t(11;14)
Roman Hájek, Tomáš Jelínek, Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Tereza Popková, Kateřina Benková, Hana Plonková, Jana Zuchnická, Lucie Broskevičová, Lucie Huvarová, Lucie Černá, Kateřina Growková, Michal Šimíček, Martin Havel, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Bruno Paiva, Petra Richterová, Milan Navrátil, Michal Kascák ... další autoři
Rok: 2019, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY
článek v odborném periodiku

Brain death scintigraphy
Pavel Širůček, Danuše Nováková, Martin Havel, Otakar Kraft
Rok: 2017
stať ve sborníku

Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik, Michael Mrůzek
Rok: 2015, První linie
článek v odborném periodiku

Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome
Pavel Širůček, Astrid Šuláková, Milan Jirsa, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2015, PEDIATR INT
článek v odborném periodiku

K čemu lze použít radiojód
Pavel Širůček, Martin Havel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K čemu lze použít radiojód
Pavel Širůček, Martin Havel
Rok: 2014
stať ve sborníku

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, K. Bukovanský
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel
Rok: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison
Martin Havel, Michal Kolacek, Milan Kaminek, Vladimir Dedek, Otakar Kraft, Pavel Širůček ... další autoři
Rok: 2014, Hellenic Journal of Nuclear Medicine
článek v odborném periodiku

Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT
Pavel Širůček, Martin Havel, Pavel Koscielnik
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy
Pavel Širůček, Martin Havel, J. Srovnalová, V. Bartoš
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SPECT/CT v onkologii
Pavel Širůček, Martin Havel, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of myocardial perfusion SPET acquired with linear energy high resolution collimators (LEHR) abd SMARTZOOM collimators, automatic quantitative software differences
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FN Ostrava - Využití kombinovaného vyšetření FP-CIT + IBZM Spect k deferenciální diagnostice Parkinsonova syndromu
Martin Havel, J. Bártová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sentinel Lymph Nodes and Planar Scintigraphy and SPECTCT in Various Types of Tumours. Estimation of Some Factors Influencing Detection Success
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2013, Nucl Med Rev Cent East Eur
článek v odborném periodiku

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SPECT myokardu a konvergentní SmartZoom kolimátory
Martin Havel, V. Dedek, Otakar Kraft, Vojtěch Ullmann
Rok: 2013, NuklMed 2013
článek v odborném periodiku

Detection of sentinel lymph nodes by SPECT/CT and planar scintigraphy: The influence of age, gender and BMI
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2012, Journal of Biomedical Graphics and Computing
článek v odborném periodiku

Detection of Sentinel Lymph Nodes in Gynecologic Tumours by Planar Scintigraphy and SPECT/CT
Otakar Kraft, Martin Havel
Rok: 2012, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
článek v odborném periodiku

Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I
Pavel Širůček, Lubomír Mrhač, Martin Havel, Gabriela Havlová, Otakar Kraft, Š. Dočkalová, R. Olšanská ... další autoři
Rok: 2012, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Fodorová DanielaSemikvantitativní hodnocení růstové aktivity kondylů mandibulybakalářská 2021 
Markovská KarolínaPozitronová emisní tomografie u karcinomu prostatybakalářská 2021 
Chřibková MichalaPřínos pozitronové emisní tomografie v rámci navigace před zevní radioterapiíbakalářská 2020 
Kubenková EsterPozitronová emisní tomografie u mnohočetného myelomubakalářská 2020 
Hrůzová KateřinaKvantitativní parametry u pozitronové emisní tomografiebakalářská 2019 
Panská JanaTerapie v nukleární medicíně. Prognostický význam vstupní hladiny tyreoglobulinubakalářská 2016 
Brevčinská PetraVyužití hybridních systémů SPECT/CT v onkologické diagnosticebakalářská 2015 
Erbenová LucieRadiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientůbakalářská 2015 
Tejkl RadekZobrazovací metody ve vyšetřování kardiovaskulárního systémubakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub