Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Martin Čajánek


titul, jméno, příjmení:RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 221, budova ZY
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1743
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Rok: 2022
stať ve sborníku

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis
Václav Karlický, Jana Podolinská, L. Nadkanská, Michal Štroch, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010, PHOTOSYNTHETICA
článek v odborném periodiku

Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost
Václav Karlický, Martin Navrátil, B. Schejbalová, Jakub Nezval, M. Volfová, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Jana Podolinská, Monika Babicová, Martin Čajánek, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2
Michal Štroch, Jana Podolinská, Václav Karlický, Monika Babicová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2004, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques
Jiří Kalina, Otmar Urban, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban
Rok: 2000
stať ve sborníku

Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2000
stať ve sborníku

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter
Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 1998
stať ve sborníku

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Rok: 1998, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Rok: 1998, Plant Science
článek v odborném periodiku

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Jan Vrána
Rok: 1998
stať ve sborníku

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1997
stať ve sborníku

High temperature chlorophyll fluorescence rise within 61 - 67 C. Spectroscopic study with intermittent light grown barley leaves
Petr Ilík, Daniel Cigánek, Jan Nauš, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Pavel Pospíšil ... další autoři
Rok: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Changes in transfer of excitation energy within photosystems II and I induced by different illumination of barley leaves
Vladimír Špunda, Irena Lachetová, Martin Čajánek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2
Jiří Kalina, Denis Rougemont, Martin Čajánek, G. Mohren, Vladimír Špunda, K. Kramer, Michal Marek, S. Sabaté ... další autoři
Rok: 1997, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize

The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Petr Ilík, Jiří Kalina, Jan Nauš
Rok: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

An investigation of high-tempetarure region of chlorophyll fluorescence temperature curve
Petr Ilík, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 1994, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Babicová MonikaVliv organizace pigment-proteinových komplexů na účinnost přenosu a využití excitační energiediplomová 2009 
Karlický VáclavZdokonalení interpretace flurescenčních spekter chlorofylu a na základě analýzy extraktů pigmentů a pigment-proteinových komplexůdiplomová 2007 
Čuperová ZuzanaStudium spektrálních a optických vlastností různých druhů vyšších rostlindiplomová 2006 
Košmidrová IvanaStudium vztahu mezi zastoupením jednotlivých pigment-proteinových komplexů a účinností přenosu a využití excitační energie ve fotosyntetickém aparátu rostlin s rozdílnou velikostí a organizací světlosběrných komplexůdiplomová 2006 
Khýrová VeronikaVliv zvýšené teploty a světlem indukovaných termálních změn na strukturu pigment-proteinových komplexůbakalářská 2009 
Žabková PavlaMožnosti korekce emisních spekter fluorescence chlorofylu a intaktního asimilačního aparátu na vliv reabsorpce fluorescencebakalářská 2008 
Babicová MonikaStrukturně-funkční vlastnosti pigment-proteinových komplexů: Prostorové uspořádání, termostabilita a fázové přechodybakalářská 2007 
Běčáková JanaZastoupení listnatých a jehličnatých dřevin v České republice a Evropské uniibakalářská 2006 
Chovancová BlankaZastoupení trav a obilovin v České republice a Evropské uniibakalářská 2006 
Karlický VáclavStudium fluorescenčních spekter chlorofylu abakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub