OU

Marek Petrů

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:etika, kognitivní vědy
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1826
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfil.upol.cz/mpetru_cv.htmlNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Petrů, M. Michel Houellebecq: Přežít. 2017.
Petrů, M. Paměť a identita. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: UP v Olomouci. 2017.
Petrů, M. Biblioth?que nationale de France. 2016.
Petrů, M. Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty.. 2016.
Dolák, A., Petrů, M., ZACHNÍK, V., KOPŤOVÁ, I., ŽITNÍK, T., LOCHMANOVÁ, K., KAUER, Z., ŠMIŘÁK, T., Laca, S., Laca, P., Votava, J. a Vácha, J. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-7464-847-2.
Petrů, M. The British Library. 2016.
Petrů, M., Šiler, V., Nejeschleba, T., Kuře, J., Payne, J., Drozenová, W. a Sláma, O. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. 290 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Petrů, M. Filosofie medicíny v českých zemích v 18. a 19. století. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 34-40. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Freudova neurofyziologie mysli. 2015.
Petrů, M. Jak (ne)vylepšit člověka. In: Čtvrtečníci. Frenštát pod Radhoštěm: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2015.
Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 212-239. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace. In: Jednota filosofická. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Petrů, M. a Kuře, J. Slovo úvodem. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 9-12. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Stavět se proti malomyslnosti a strachu. Rozhovor s Martinem Trubačem.. 2015.
Petrů, M. Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 167-188. ISBN 978-80-7464-758-1.
Petrů, M. 20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku. In: Kognitivní věda a její budoucnost,. Brno: Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, MU v Brně. 2015.
Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: 28. český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava: OU v Ostravě. 2014.
Petrů, M. Mozek jako determinant jednání. In: Hradecké Filozofické dny III, Determinanty jednání. Hradec Králové: Katedra filosofie FF UHK. 2014.
Petrů, M. The School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen. 2014.
Petrů, M. University of Aberdeen. 2014.
Petrů, M. Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod. In: Human Enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2014.
Petrů, M. Sommes-nous libres de nous changer?. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, ISSN 1805-3742.
Petrů, M. Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě. In: Experiment ve filozofii. Olomouc: FF UP v Olomouci. 2013.
Petrů, M. Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav, 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0.
Petrů, M. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M., Zamojski, J. a Kuře, J. Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. 1. vyd. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. 246 s. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M. Kognice a volice. In: Seminář neurologické kliniky FN Ostrava. Ostrava: Neurologická klinika FN Ostrava. 2012.
Petrů, M. Modusy mysli medycznej. In: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. 1. vyd. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M. Polské filosofické myšlení a medicína. OU 276/2012. vyd. Ostrava, Košice: Equilibria, 2012. 240 s. ISBN 978-80-7464-196-1.
Petrů, M. Svoboda vůle v současné neurovědě. In: Zvaná přednáška. Banská Bystrica: Katedra filozofie FHV UMB. 2012.
Petrů, M. Utopie a distopie současné medicíny. In: Academia film Olomouc. Olomouc. 2012.
Petrů, M. Věda v kontextu klinické medicíny. In: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 105-113. ISBN 978-80-7464-178-7.
Petrů, M. Věda v kontextu klinické medicíny. In: Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání. Ostrava: FF OU v Ostravě. 2012.
Petrů, M. Může živé lidské tělo nebýt člověkem?. In: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 1. vyd. Brno: CDK, 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
Petrů, M. Spor o definici smrti. In: Aplikovaná etika - kontext a perspektívy. 1. vyd. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 2010. ISBN 978-80-7097-735-4.
Petrů, M. Prekognitivní sen. In: Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009. s. 186-196. ISBN 978-80-7225-302-9.
Petrů, M. Struny mysli: Kognice 2007. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
Petrů, M. Mody lékařského myšlení. In: Medicína v kontextu západního myšlení. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 105-119. ISBN 978-80-7262-513-0.
Petrů, M. O biologické situaci člověka. In: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 202-215. ISBN 978-80-7325-143-7.
Petrů, M. Spor o definici smrti. In: Aplikované etiky - kontext a perspektívy. Košice: FF UPJŠ. 2008.
Petrů, M. Technologie umírání. A2. 2008, roč. IV., č. 1, s. 16-17. ISSN 1801-4542.
Petrů, M. Zkoumání povahy mysli. 2008.
Petrů, M. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII. 2007.
Petrů, M. Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. Filosofie. 385 s. ISBN 978-80-7254-969-6.
Petrů, M. Kognice 2007 [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2007.
Petrů, M. Neuroethics. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 177-187. ISBN 978-80-244-1711-0.
Petrů, M. Université de Nice - Sophia Antipolis. 2007.
Petrů, M. Are we free to transform ourselves?. In: Promises of Science. Zurich: Collegium Helveticum, 2006. Collegium Helveticum, 2006. s. 81-88. ISBN 978-3-9522441-4-2.
Petrů, M. Etika transgrese v díle Egona Bondyho. Host. 2006, roč. XXII, č. 1, s. 51-53. ISSN 1211-9938.
Petrů, M. Je možné vylepšovat člověka?. Literární noviny. 2006, roč. XVII, č. 8, s. 32-32. ISSN 1210-0021.
Petrů, M. La langue et la conscience. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philologica 90. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 145-151. ISBN 80-244-1512-7.
Petrů, M. Sur les limites de l´humanité. In: L´Europe a venir. Sécularisation, justice et démocratie. Cluj. 2006.
Petrů, M. Vnímání a svoboda. Proč vnímáme vědomě?. In: Kognice 2006. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 138-144. ISBN 80-86174-10-7.
Petrů, M. Filosofie mysli na pozadí neurověd. In: Kognice 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. Gaudeamus, 2005. s. 91-106. ISBN 80-7041-523-1.
Petrů, M. Hmota a paměť. Reflexe. 2005, s. 115-120. ISSN 0862-6901.
Petrů, M. Kde je vůle, tam je cesta!. Vesmír. 2005, roč. 84, č. 11, s. 688-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Kognitivní věda. 2005.
Petrů, M. Lidský mozek: počítače, hemisféry a pátrání po duši. In: Než přijde vakovlk. Praha: Dokořán, 2005. s. 171-181. Bod. ISBN 80-7363-024-9.
Petrů, M. Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?. Vesmír. 2005, roč. 84, č. 10, s. 569-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Možnosti trasgrese. Je třeba vylepšovat člověka?. Praha: Triton, 2005. 268 s. ISBN 80-7254-610-4.
Petrů, M. Neuroetika: nový problém, nová disciplýna. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ? IV: Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2005. s. 115-128. ISBN 80-244-1159-8.
Petrů, M. Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny. In: Člověk, Dějiny, Hodnoty II. s. 139-144. ISBN 80-7368-021-1.
Petrů, M. Válka primitivů. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 244-260. ISBN 80-7368-048-3.
Petrů, M. Ancien et nouvel eugénisme. In: Pouvoir et Vie. Cluj: Editura, 2004. s. 91-116. ISBN 973-7913-27-2.
Petrů, M. Filosof přírodních věd. Aluze. 2004, ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Chlapečka nebo holčičku?. Vesmír. 2004, roč. 83, č. 8, s. 431-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Může duše opustit tělo?. Vesmír. 2004, roč. 83, č. 8, s. 431-431. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Neurofenomenologie a autoexperiment. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 61-76. ISBN 80-244-0909-7.
Petrů, M. O emergenci v biologii. 2004.
Petrů, M. Psáno kurzívou. Starý a nový eugenismus [Rozhlasová relace].. Vltava ČR3. 2004.
Petrů, M. Spor o lokalizaci schopností. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerziy . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. s. 185-200. ISBN 80-7042-646-2.
Petrů, M. Ancien et nouvel eugénisme. In: Pouvoir et vie. Nice. 2003.
Petrů, M. Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis . Olomouc: Universita Palackého, 2003. Universita Palackého, 2003. s. 83-91. ISBN 80-244-0537-7.
Petrů, M. Je mozek digitální systém?. Computerworld. 2003, ISSN 1210-9924.
Petrů, M. Kéž bych byl strojem. Computerworld. 2003, roč. 14, s. 25-26. ISSN 12109924.
Petrů, M. Mozek pod lupou (Rozhovor s P. Houserem). Reflex. 2003,
Petrů, M. Starý a nový eugenismus. Vesmír. 2003,
Petrů, M. Droits de l´homme - droits de l´animal. In: Droits de l´homme et civilizations. Dubrovník. 2002.
Petrů, M. Hold pro Karla Flosse. In: Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse . Olomouc: Universita Palackého, 2002. Universita Palackého, 2002. s. 187-193. ISBN 80-244-0459-1.
Petrů, M. Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí). Vesmír. 2002, roč. 81(132), s. 25-28. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?). Vesmír. 2002, roč. 81(132), s. 671-674. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Université de Paris-IV Sorbonne. 2002.
Petrů, M. Den kognitivní filosofie. Den kognitivní filosofie. 2001, roč. 49, s. 362-363. ISSN 0015-1831.
Petrů, M. Etika a biotechnologie. In: Etyka a problemy wspolczesnego swiata. Wisla, Polsko. 2001.
Petrů, M. Senův sen. Listy. 2001, roč. 31, s. 61-64. ISSN 1210-1222.
Petrů, M. Trpět jako zvíře. Vesmír. 2001, roč. 80(131), s. 306-308. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace). Pro-Fil. 2000, ISSN 1212-9097.
Petrů, M. Intelektuální podvod (Alain Sokal, Jean Bricmont). 2000.
Petrů, M. Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma). In: Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody: Historicko filosofické dílo Roberta Kalivody 1.12 Olomouc. Olomouc: Aluze, 2000. Aluze, 2000. s. 100-115. ISBN 1212-5547.
Petrů, M. Přírodně či kulturně? (Ruth Benedictová: Kulturní vzorce). Texty. 2000, ISSN E 13264.
Petrů, M. Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan). 2000.
Petrů, M. Svoboda Moderních (Spor o individum ve Francii posledních let). Pro-Fil. 2000, ISSN 1212-9097.
Petrů, M. Víra flagelantů (Jiří Krupička: Flagelatnská civilizace). Texty. 2000, ISSN E 13264.
Petrů, M. Brány barbarství (Luc Ferry a Alain Renaut). Aluze. 1999, roč. 3, s. 156-166. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Evoluce etiky mimetickým výběrem. Aluze. 1999, roč. 3, s. 127-136. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Krásné století (Eric Hobsbawm: Věk extrémů). Aluze. 1999, roč. 3, s. 193-194. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry). 1999.
Petrů, M. Ad Aviezer Tucker. Kritická příloha RR. 1998, ISSN 1210-2881.
Petrů, M. Aktuálno a virtuálno (Gilles Deleuze). 1998.
Petrů, M. Opium lidu! (Thomas Szasz: Ceremoniální chemie). Aluze. 1998, roč. 2, s. 155-156. ISSN 1212-5547.


AutorNázev práceTypRok
Adamík JakubDílo Karla Flossediplomová 2016 
Žilinský DavidSmrt jako filosofický problémdiplomová 2016 
Návratová GabrielaAutonomie v medicínědiplomová 2015 
Okapová EliškaZájem o vytěsňování smrti v pozdní modernitědiplomová 2015 
Kaplanová IvetaCo je specifické pro filosofické poradenství?diplomová 2014 
Krinčev VítPůvod smíchudiplomová 2014 
Klimšová ZuzanaProměny vnímání u umírajících pacientůdiplomová 2013 
Lacina VáclavProjekt umělého vědomí jako sebe-hrající hrydiplomová 2012 
Trčka MichalČas ve filosofii a vědědiplomová 2011 
Váhala DaliborSvoboda vůle a morální zodpovědnostdiplomová 2011 
Wantulok KateřinaFilozofická problematika genové terapiediplomová 2011 
Konečná PetraDítě jako střet zájmu. Když se rodič nechce nebo nemůže o dítě postaratdiplomová 2008 
Michálková BarboraHostilitadiplomová 2008 
Zemčík TomášPůvod životadiplomová 2008 
Štýbar JakubEmbryo jako počátek života nebo smrtibakalářská  
Klímek RadimPraktická eugenikabakalářská 2017 
Kovařík LukášEtika klonováníbakalářská 2016 
Turek TomášEtické a morální hodnoty v bojových uměníchbakalářská 2016 
Hrušková TaťanaPřirozená smrt anebo eutanasie?bakalářská 2015 
Pokorná KristýnaDebata o dobré smrti v České republicebakalářská 2015 
Vaculínová MichalaProblémy asistované reprodukcebakalářská 2015 
Osičková LenkaPasivní eutanazie: Zabít nebo nechat zemřítbakalářská 2014 
Slaný MarekProdloužená interupcebakalářská 2014 
Cvik ŠtěpánProdloužení lidského života - lze překročit biologickou hranici?bakalářská 2013 
Peterek LukášJe vědomí pouhá abstrakce?bakalářská 2013 
Smažák LukášPrávo na eutanáziu?bakalářská 2013 
Adamík JakubDílo Karla Flossebakalářská 2012 
Richterová Lucie GudrunProblematika dlouhodobě nemocných z hlediska filozoficko-etickéhobakalářská 2012 
Bartošová AnetaSmrt- konec nebo počátekbakalářská 2011 
Ivančák RolandDůstojnostbakalářská 2011 
Váhala DaliborMorální problematika přerušeného těhotentstvíbakalářská 2011 
Bartošová BohuslavaVybrané etické problémy asistované reprodukcebakalářská 2010 
Klimšová ZuzanaProblém marné lékařské péčebakalářská 2010 
Ženčáková HanaOdklon od všedního života a míra solidarity vůči lidem bez přístřešíbakalářská 2010 
Žurková VeronikaFilozofické a etické otázky smrtibakalářská 2010 
Hanzlíková TerezaŽivot smrtí končí, život smrtí začínábakalářská 2008 
Váhala DaliborPsychosomatika a biologie svobodné vůlebakalářská 2008 
Kachlová MilenaIdea rovnosti a třetí světbakalářská 2007 


Filozofie medicíny v České republice, na Slovensku a v Polsku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Období5/2011 - 11/2011
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Příprava k zahájení habilitačního řízení - studijní cesta na Université de Nice-Sophia Antipolis
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub