Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Lenka Nováková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lenka Nováková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:raně novověké dějiny, regionální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:



Nenalezen žádný záznam.



Haničák, Ondřej - Kolář, Ondřej (edd.): 140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace na Slezsku. Opava: Matice slezská - Slezské zemské muzeum 2017, 163 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2, s. 158-160
Lenka Nováková
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Každodenní život v poddanských městech na hukvaldském panství pod vlivem válečných událostí
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knihy v měšťanských domácnostech na moravskoslezském pomezí na počátku 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Lokální kaplanství na Moravě od josefinismu do první poloviny 19. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Měšťanská domácnost na hukvaldském panství ve druhé polovině 17. a v 18. století
Lenka Nováková
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pořádnost strany šenkování pivních pořádek z roku 1698.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku
kapitola v odborné knize

Uprchlíci v Ostravici v letech 1938-1939.
Lenka Nováková
Rok: 2018, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Žena v roli živitelky
Lenka Nováková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marin Slepička a kol.: Historie obce Hrabová. Dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost. Ostrava: Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 2017, 527 s. Těšínsko 61, 2018, č. 2., s. 160-162.
Lenka Nováková
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů



Nenalezen žádný záznam.



Nenalezen žádný záznam.



Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub