Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Kateřina Glumbíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 405, budova B
funkce:vedoucí Centra pro podporu projektů
obor činnosti:teorie a metody sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Projektové oddělení
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 4020
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017Ph.D. - Sociální práce a sociální politika Ostravská univerzita
2015Mgr. - Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
2013Mgr. - Sociální práce s poradenským zaměřením, Ostravská univerzita v Ostravě

Zaměstnání, praxe

2016 – 2017Odborný asistent se zaměřením na obecnou psychologii, psychologii osobnosti, vývojovou psychologii a sociální psychologii, Ostravská univerzita v Ostravě
2017 – dosudodborný asistent se zaměřením na teorie a metody sociální práce/vedoucí projektového centra
2016 – dosudodborné sociálně-právní poradenství, Sdružení sociálních asistentů Ostrava
2013 – 2015lektor primární prevence a vedoucí svépomocné skupiny, Anabell Ostrava
2011 – 2014školní psycholog, ZŠ generála Škarvady

Odborné zaměření

Kritická reflexivita
Intersekcionalita
Participace
Bezdomovectví žen a matek
Social adjustment
Individuální plánování v azylových domech

Vědeckovýzkumná činnost

2018 – 2021Spoluřešitelka projektu Tačr Vývoj Softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování (TL01000351)
2018 – 2019Smluvní výzkum pro MPSV Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věci „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend
2018 – 2020Spoluřešitelka projektu GAČR (18-10233S) s názvem Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
2018 – 2019Hlavní řešitelka projektu Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (TJ01000359)
2017Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
2017Smluvní výzkum Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb
2017Smluvní výzkum Zdraví obyvatel azylových domů
2017Smluvní výzkum zadaný BEC družstvem - Dobří sousedé jsou také na Blanensku
2017Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů, SGS03/UVFAM/2017
2016Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení, SGS03/FSS/2016
2015Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení, SGS01/FSS/2015
2014Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudČlen řídícího výhoru Sítě aktérů pro domov, z. s.
2017 – dosudČlen Administrative Council mezinárodní organizace FEANTSA.

Ocenění

2014 – 2017Stipendium města Ostrava

Působení v zahraničí

10/2017University of Eastern Finland (Erasmus)
10/2016University of Eastern Finland (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinapokročilý


Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Relationship-based approach and its applications
Kateřina Glumbíková
Rok: 2020
působení v zahraničí

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Dilemmas in participatory approaches to social work
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Navazující šetření k evaluaci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
ostatní

Ontologická jistota u dětí ?bez domova?
Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca /
článek v odborném periodiku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019
ostatní

Relationship-based approach
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Karel Šnajdr, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Zuzana Stanková, Pavel Rusnok, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
software

Školení za účelem šíření nástroje, softwaru a metodiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Soňa Vávrová
Rok: 2019
ostatní

The Influence of an Organization on Strategies to Handle Emotions of Social Workers Working with Vulnerable Children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková
Rok: 2019, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

The self of social workers in practice of field social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, J SOC WORK PRACT
článek v odborném periodiku

The use of health care services by homeless shelter residents
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Michal Burda, Radka Poláková, Pavel Rusnok
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2019, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Using the European Structural & Investment Funds to Tackle Homelessness 2021 - 2027: Importance of Evaluation
Kateřina Glumbíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná výzkumná zpráva
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Marek Mikulec, Pavel Rusnok, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Karel Šnajdr ... další autoři
Rok: 2019
výzkumná zpráva

A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN
Soňa Vávrová, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza cílového stavu
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Miroslav Paulíček, Marek Mikulec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Individual Planning as the Application of the Recovery Concept for Homeless People Residing in Shelters
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Petr Kučera, Vít Lesák, Štěpán Ripka
Rok: 2018
ostatní

Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ostatní

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Průběžná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Marie Špiláčková, Lenka CALETKOVÁ, Markéta Janíková, Ivana Kowaliková, Adéla Recmanová, Zuzana Stanková ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Social work with families in the context of social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
působení v zahraničí

The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Alice Gojová
Rok: 2018
stať ve sborníku

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Úvodní evaluační zpráva
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2018
ostatní

Závěrečná evaluační zpráva
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2018
ostatní

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Analýza efektu participativních aktivit s lidmi bez domova na tvorbu sociálních politik a koncepcí služeb
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Czech Social Housing Strategy
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing
Kateřina Glumbíková, Dana Nedělníková
Rok: 2017, European Journal of Homelessness
článek v odborném periodiku

Participativní přístupy s obyvateli azylových domů
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practice Research in social work
Kateřina Glumbíková, Zuzana STANKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
působení v zahraničí

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ostatní

Narrative analysis of victim-survivor change
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social work with family
Kateřina Glumbíková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

(Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?
Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Participativní přístupy v sociální práci
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms
Kateřina Glumbíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014, Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region
Kateřina Glumbíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Burdíková LucieDilemata sociálních pracovníků pracujících s rodinoudiplomová 2019 
Košťálová NikolaHodnoty sociálního pracovníka v sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Třinecký JanVyužívání doporučení inspekcí kvality k praktickým změnám v sociální službě azylového domu.diplomová 2019 
Vantuchová VeronikaKritická reflexivita v terénní sociální práci s rodinoudiplomová 2019 
Bury MichalSenioři jako objekt násilného chovánídiplomová 2018 
Glombiková SoňaHodnocení dostupnosti zdravotní péče poskytované lidem žijících v azylových domechdiplomová 2018 
Wilamová KristinaMožnosti participace uživatelů v azylovém domě pro muže (vybraná NNO)diplomová 2018 
Hruška MilanProjevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředídiplomová 2017 
Odrášková LenkaNásilí na seniorechdiplomová 2017 
Kejvalová MarkétaZdravotně sociální rizika provázející život osob bez domovabakalářská 2019 
Procházková MartinaCharakteristiky sociálních služeb pro osoby bez domova v České republicebakalářská 2019 
Smoljarová AndreaSociální práce s lidmi se schizofréniíbakalářská 2019 
Sudová TerezaSociální práce s pěstounskými rodinami se zaměřením na doprovázeníbakalářská 2019 
Dalerová MichaelaTrajektorie bydlení rodin z azylových domůbakalářská 2018 
Koniarová SimonaŽivot rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinoubakalářská 2018 
Mikulecká AdrianaSociální práce s rodinou s drogově závislým členembakalářská 2018 
Talacková SabinaZmapování demografických charakteristik matek z azylových domů ve městě Ostravabakalářská 2018 
Valasová ViolaSociální práce s ženami, které mají zkušenost s domácím násilímbakalářská 2018 
Eggrová LucieDomácí násilí u žen bez domovabakalářská 2017 
Nováková LucieProblematika domácího násilí na ženách v Olomouckém krajibakalářská 2017 
Zetochová PavlínaProces reintegrace osob bez domova do trvalého bydleníbakalářská 2017 
Lennerová DenisaPříklady dobré praxe v sociální práci s matkami v azylových domechbakalářská 2016 


Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Autenticita u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami a její vztahy s vybranými koncepty v praxi sociální práce
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období6/2017 - 9/2019
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Kritická reflexivita sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období2/2018 - 8/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zdraví obyvatel azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období12/2016 - 8/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub