Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Karel Střelec


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karel Střelec
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
G 409, budova G
funkce:
obor činnosti:francouzská literatura
francouzský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015 – dosudDoktorské studium, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Teorie a dějiny české literatury, disertační práce: Paměť míst na „okrajích“ jako téma současné české prózy
2013 – 2015Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, diplomová práce: Publicistika Jana Balabána
2010 – 2013Bc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Český jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura, bakalářská práce: Analýza knihy Jsme tady Jana Balabána
2002 – 2010Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudFilozofická fakulta Ostravské univerzity, doktorand
2015 – dosudPedagogická fakulta Ostravské univerzity, lektor
2014 – dosudJazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor

Odborné zaměření

Francouzský jazyk
Současná česká literatura
Literární onomastika
Paměťová studia

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudProgramová rada oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen rady
2014 – 2015Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity, senátor
2011 – 2012Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity, senátor
2019 – dosudPedagogická komora, člen

Jazykové znalosti

FrancouzštinaC2
AngličtinaB2
ŠpanělštinaB2


Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, odborná stáž
Karel Střelec
Rok: 2019
působení v zahraničí

Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Rok: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter
Karel Střelec
Rok: 2018, Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka
článek v odborném periodiku

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Rok: 2018, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Únor 1948 v české beletrii
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Rok: 2017, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Rok: 2016, Aluze
článek v odborném periodiku

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Společnost rizika" v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub