Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Karel Střelec


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karel Střelec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
G 416, budova G
funkce:
obor činnosti:francouzská literatura
francouzský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015–2019 Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Teorie a dějiny české literatury, disertační práce: Paměť míst na „okrajích“ jako téma současné české prózy
2013–2015 Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, diplomová práce: Publicistika Jana Balabána
2010–2013 Bc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Český jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura, bakalářská práce: Analýza knihy Jsme tady Jana Balabána
2002–2010 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Zaměstnání, praxe

2019–dosud Filozofická fakulta Ostravské univerzity, externí vyučující
2015–dosud Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, lektor
2014–dosud Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor

Odborné zaměření

Současná francouzská a česká próza
Paměť a ideologie v literatuře
Literární onomastika

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020–dosud The International Council of Onomastic Sciences - člen
2019–dosud Pedagogická komora, člen komory
2017–2019 Programová rada oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen rady
2011–2012; 2014–2015 Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity, senátor

Jazykové znalosti

FrancouzštinaC2
AngličtinaB2
ŠpanělštinaB2


Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

To bývala naše Francie
Karel Střelec
Rok: 2020, Protimluv
článek v odborném periodiku

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, odborná stáž
Karel Střelec
Rok: 2019
působení v zahraničí

Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy. Disertační práce
Karel Střelec
Rok: 2019
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Rok: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter
Karel Střelec
Rok: 2018, Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka
článek v odborném periodiku

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Rok: 2018, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Únor 1948 v české beletrii
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Rok: 2017, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Rok: 2016, Aluze
článek v odborném periodiku

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Společnost rizika' v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub