$(window).load(funkce); function funkce() { dny=["Pondělí", "Úterý", "Středa", "Čtvrtek", "Pátek", "Sobota", "Neděle"]; mesice=["Leden", "Únor", "Březen", "Duben", "Květen", "Červen", "Červenec", "Srpen", "Září", "Říjen", "Listopad", "Prosinec"]; var verze = 'cz'; var d = new Date(); rok = d.getFullYear(); mesic = d.getMonth(); den = d.getDate(); den_poradi = d.getDay(); $(".datumpopis").html(mesice[mesic]+' '+rok); firstDay = new Date(rok, mesic, 1); lastDay = new Date(rok, mesic + 1, 0); prvni = firstDay.getDate(); posledni = lastDay.getDate(); prvniden_poradi = firstDay.getDay(); if (prvniden_poradi == 0) { prvniden_poradi = 7; } denvtydnufirst = den - den_poradi + 1; denvtydnulast = denvtydnufirst + 6; $(".tyden").html(denvtydnufirst+'. - '+denvtydnulast+' '+mesice[mesic]+' '+rok); for (i=1; i< 8; i++) { klas = '.ty' + i; hodnota = i + denvtydnufirst - 1; $(klas).html(hodnota); } for (i=1; i< prvniden_poradi; i++) { klas = '.d' + i; $(klas).html(' '); } for (i=1; i< posledni + 1; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; //$(klas).html(i); } for (i=posledni + 1; i<43; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; $(klas).html(' '); } pocetklik = 0; osu = 0; fu = 0; ff = 0; pdf = 0; prf = 0; fss = 0; abs = 0; uch = 0; lf = 0; $('.datumleft').on('click', function () { mesic = mesic - 1; if (mesic<0) { rok = rok - 1; mesic = 11; } $(".datumpopis").html(mesice[mesic]+' '+rok); firstDay = new Date(rok, mesic, 1); lastDay = new Date(rok, mesic + 1, 0); prvni = firstDay.getDate(); posledni = lastDay.getDate(); prvniden_poradi = firstDay.getDay(); if (prvniden_poradi == 0) { prvniden_poradi = 7; } for (i=1; i< prvniden_poradi; i++) { klas = '.d' + i; //$(klas).html(' '); } for (i=1; i< posledni + 1; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; //$(klas).html(i); } for (i=posledni + 1; i<43; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; //$(klas).html(' '); } pocetklik = pocetklik - 1; $.get( "https://www.osu.cz/soubory/kalendar.php", { st: 25000, posun: pocetklik, verze: verze }, function( data ) { $("#kalendar").html(data); checkfilter(); }) }); $('.datumright').on('click', function () { mesic = mesic + 1; if (mesic>11) { rok = rok + 1; mesic = 0; } $(".datumpopis").html(mesice[mesic]+' '+rok); firstDay = new Date(rok, mesic, 1); lastDay = new Date(rok, mesic + 1, 0); prvni = firstDay.getDate(); posledni = lastDay.getDate(); prvniden_poradi = firstDay.getDay(); if (prvniden_poradi == 0) { prvniden_poradi = 7; } for (i=1; i< prvniden_poradi; i++) { klas = '.d' + i; // $(klas).html(' '); } for (i=1; i< posledni + 1; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; //$(klas).html(i); } for (i=posledni + 1; i<43; i++) { poradi = i + prvniden_poradi - 1; klas = '.d' + poradi; // $(klas).html(' '); } pocetklik = pocetklik + 1; $.get( "https://www.osu.cz/soubory/kalendar.php", { st: 25000, posun: pocetklik, verze: verze }, function( data ) { $("#kalendar").html(data); checkfilter(); }) }); function checkfilter() { if (fu % 2 == 0){ $('.textfu').show(); $('#filtrfu').prop('checked', true); ffu='&ffu=1'; } else{ $('.textfu').hide(); $('#filtrfu').prop('checked', false); ffu='&ffu=0'; } if (pdf % 2 == 0){ $('.textpdf').show(); $('#filtrpdf').prop('checked', true); fpdf='&fpdf=1'; } else{ $('.textpdf').hide(); $('#filtrpdf').prop('checked', false); fpdf='&fpdf=0'; } if (ff % 2 == 0){ $('.textff').show(); $('#filtrff').prop('checked', true); fff='&fff=1'; } else{ $('.textff').hide(); $('#filtrff').prop('checked', false); fff='&fff=0'; } if (prf % 2 == 0){ $('.textprf').show(); $('#filtrprf').prop('checked', true); fprf='&fprf=1'; } else{ $('.textprf').hide(); $('#filtrprf').prop('checked', false); fprf='&fprf=0'; } if (fss % 2 == 0){ $('.textfss').show(); $('#filtrfss').prop('checked', true); ffss='&ffss=1'; } else{ $('.textfss').hide(); $('#filtrfss').prop('checked', false); ffss='&ffss=0'; } if (lf % 2 == 0){ $('.textlf').show(); $('#filtrlf').prop('checked', true); flf='&flf=1'; } else{ $('.textlf').hide(); $('#filtrlf').prop('checked', false); flf='&flf=0'; } if (abs % 2 == 0){ $('.textabs').show(); $('#filtrabs').prop('checked', true); fabs='&fabs=1'; } else{ $('.textabs').hide(); $('#filtrabs').prop('checked', false); fabs='&fabs=0'; } if (uch % 2 == 0){ $('.textuch').show(); $('#filtruch').prop('checked', true); fuch='&fuch=1'; } else{ $('.textuch').hide(); $('#filtruch').prop('checked', false); fuch='&fuch=0'; } if (osu % 2 == 0){ $('.textou').show(); $('#filtrosu').prop('checked', true); fou='&fou=1'; } else{ $('.textou').hide(); $('#filtrosu').prop('checked', false); fou='&fou=0'; } $('.kal a, .kalr a').attr('href', function() { return this.href + ffu + fff + ffss + fpdf + fprf + flf + fou + fuch + fabs; }); $('.kal a, .kalr a').attr('href', function() { return this.href.slice(0, this.href.indexOf('&') ) + ffu + fff + ffss + fpdf + fprf + flf + fou + fuch + fabs; }); } //filtr $('.filtrfu').on('click', function () { fu = fu + 1; checkfilter(); }); $('.filtrff').on('click', function () { ff = ff + 1; checkfilter(); }); $('.filtrprf').on('click', function () { prf = prf + 1; checkfilter(); }); $('.filtrfss').on('click', function () { fss = fss + 1; checkfilter(); }); $('.filtrlf').on('click', function () { lf = lf + 1; checkfilter(); }); $('.filtrpdf').on('click', function () { pdf = pdf + 1; checkfilter(); }); $('.filtrabs').on('click', function () { abs = abs + 1; checkfilter(); }); $('.filtruch').on('click', function () { uch = uch + 1; checkfilter(); }); $('.filtrosu').on('click', function () { osu = osu + 1; checkfilter(); }); // konec filtr $.get( "https://www.osu.cz/soubory/kalendar.php", { st: 25000, posun: pocetklik, verze: verze }, function( data ) { $("#kalendar").html(data); checkfilter(); }) $('.filtrosu').trigger('click'); $('.filtrabs').trigger('click'); $('.filtrff').trigger('click'); $('.filtrfu').trigger('click'); $('.filtrlf').trigger('click'); $('.filtrpdf').trigger('click'); $('.filtrprf').trigger('click'); $('.filtrfss').trigger('click'); $('.filtruch').trigger('click'); $('.filtrff').trigger('click');}