Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Józef Szymeczek


titul, jméno, příjmení:ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
místnost, podlaží, budova: SA 502, budova SA
funkce:vedoucí centra
obor činnosti:československé dějiny 20. století, problematika národnostních menšin, religionistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2604
e-mail:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2009ThDr., Evangelická teologie, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
2007Dr., Humanitní vědy – obor historie, Fakulta Historicko-Pedagogická Opolské univerzity (Polsko)
1997Mgr., Odborná historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1995Bc., Historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992Polské gymnázium v Českém Těšíně

Zaměstnání

2010 – dosudodborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2003 – 2010tajemník pro vzdělávání, Slezská církev evangelická augsburského vyznání v Českém Těšíně
2001 – 2010odborný asistent se zaměřením na dějiny křesťanství a teologii, Katedra společenských věd - oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
1997 – 2003historik, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně

Akademické funkce a členství v řídicích orgánech

2018 – dosudčlen Akademického senátu PdF OU
2016 – dosudvedoucí výzkumného Centra studií evropské identity
2015 - dosudčlen výzkumného Centra studií evropské identity

Členství v profesních organizacích, redakčních a oborových radách

2020 – dosudpředseda vědecké rady Dokumentačního centra Kongresu Poláků v České republice v Českém Těšíně
2020 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Książnica Śląska
2018 – dosudčlen Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy – poradního orgánu Rady vlády pro národnostní menšiny v Praze
2018 – dosudčlen vědecké rady recenzovaného časopisu Gdański Rocznik Ewangelicki
2018 – dosudčlen Polského sdružení historického
2017 – dosudčlen Vědecké rady Książnicy Cieszynské v Těšíně
2017 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady časopisu Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
2017 – dosudčlen vědecké rady recenzovaného časopisu Zagadnienia Społeczne
2017 – dosudčlen kapituly ceny Jana a Wojciecha Wawrzynků při Státním vědeckém institutu Slezský institut v Opolí
2015 – dosudčlen mezinárodní vědecké rady recenzovaného časopisu Wschodnioznawstwo
2015 – dosudčlen redakčního výboru recenzovaného časopisu Klio
2014 – dosudzahraniční expert Polské akreditační komise ve Varšavě
2014 – dosudčlen Česko – polské a slovensko – polské historické komise Akademie věd Polské republiky při Slezské univerzitě v Katovicích
2014 – 2016člen vědecké rady recenzovaného časopisu Krakowskie Studia Małopolskie
2014 – 2016člen vědecké rady časopisu Regiony
2013 – 2015člen vědecké rady recenzovaného časopisu Wybory – Demokracja – Polityka
2012 – 2016člen vědecké rady Státního vědeckého institutu Slezský institut v Opolí
2010 – dosudčlen Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
2008člen Výběrové komise pro hodnocení grantových projektů v rámci výzev vyhlášených Moravskoslezským krajem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2001 – 2007 člen Odvolací komise Česko-německého fondu budoucnosti v Praze (2005-2006 předseda)
2004 – dosudvedoucí české série ediční řady Bibliotheca Tessinesis

Ocenění:

2020Čestná medaile Evropské unie polských krajanských společenství
2019Cena Peregryna z Opolí Katolického sdružení Civitas Christiana
2016Cena Genius Loci – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej Slezského region Polského sdružení knihovníků
2016Rytířský kříž Řádu zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Andrzejem Dudou
2014Zlatý kříž zásluhy udělený prezidentem Polské republiky Bronisławem Komorowským
2011Medaile Pro Patria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob
2008Pamětní medaile Muzeum Těšínska v České Těšíně
2007Medaile Pro Memoria Úřadu pro věci válečných veteránů a pronásledovaných osob

Výzkumné zaměření

Aplikace evropských standardů v oblasti vzdělávání národnostních menšin a ochrany menšinových a regionálních jazyků
Výzkum národních a náboženských identit v příhraničních regiónech
Výzkum národnostních menšin v Československu (České republice)

Jazykové znalosti

Polský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk


Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Józef Szymeczek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich
Józef Szymeczek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka 'Sprawy Polaków'
Józef Szymeczek
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
kapitola v odborné knize

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku
Józef Szymeczek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha

Člen česko - polské a slovensko - polské historické komise Akademie věd Polské republiky
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen Kapituly ceny Jana a Wojtěcha Wawrzynků při Slezské institutu v Opolí
Józef Szymeczek
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člen Kolegia Paměti národa v Praze
Józef Szymeczek
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člen redakční rady vědeckého časopisu Dctrina - studia społeczno-polityczne
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Gdański Rocznik Ewangelicki
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Krakowskie Studia Małopolskie
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Książnica Śląska
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Wschodnioznawstwo
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady časopisu Zagadnienia Społeczne
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen vědecké rady historické knihovny Książnicy Cieszyńské v Těšíně
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Člen výboru pro spolupráci s orgány samosprávy - poradního orgánu Rady vlády pro národnostní menšiny v Praze
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Hodnotitel Grantové agentury Univerzity Karlovy
Józef Szymeczek
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podwójne nazewnictwo na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od czasów monarchii habsburskiej po dzień dzisiejszy
Józef Szymeczek
Rok: 2021, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
článek v odborném periodiku

Předseda české série mezinárodní ediční řady Bibliotheca Tessinensis
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Předseda vědecké rady Dokumentačního centra Kongresu Poláků v Českém Těšíně
Józef Szymeczek
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Putování časem
Józef Szymeczek, Kristina Kalitová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theosofická společnost na Těšínnsku
Józef Szymeczek
Rok: 2021, Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Zahraniční expert Polské akreditační komise ve Varšavě
Józef Szymeczek
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Activities of the Theosophical Society and the Order of the Star in the East in the Czech Lands until 1939
Józef Szymeczek
Rok: 2020, Studia Religiologica
článek v odborném periodiku

Braterstwo. Związek braterski ludzkości w koncepcjach Towarzystwa Teozoficznego u schyłku XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku
Józef Szymeczek
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Wprowadzanie dwujęzyczności i podwójnego nazewnictwa w Republice Czeskiej na przykładzie mniejszości polskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2020, Instytut Śląski
kapitola v odborné knize

Assimilation on the borderlands. History and present day
Józef Szymeczek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Contemporary migration and population situation in Poland on the background of the European Union
Józef Szymeczek, Paweł Hut
Rok: 2019, Przegląd Europejski
článek v odborném periodiku

Idea Morza Polskiego jako czynnik utrzymywania tożsamości narodowej wśród polskiej mniejszości w międzywojennej Czechosłowacji
Józef Szymeczek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polská menšina v Československu (ČR) 1920-2020
Józef Szymeczek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polska mniejszość na Zaolziu po przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z dziejów polskiej teozofii
Józef Szymeczek, Izabela Trzcińska, Monika Rzeczycka
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Hesla: Ewangelicy Śląska Cieszyńskiego w polskim ruchu narodowym do 1890 r., Nieudana próba likwidacji Kościoła Augsburskiego na Zaolziu (lato 1945 roku), Pietyści cieszyńscy, Pobyt Wincentego Witosa w Gródku na Zaolziu (1934), Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych
Józef Szymeczek
Rok: 2018, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Jan Kubisz i Płyniesz Olzo - spojrzenie historyczne i teologiczne
Józef Szymeczek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Między konfesją a narodowością
Józef Szymeczek
Rok: 2018, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
kapitola v odborné knize

'Płyniesz Olzo' Jana Kubisza
Józef Szymeczek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Po lewej stronie Olzy - losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku
Józef Szymeczek
Rok: 2018, Zwiastun Ewangelicki
článek v odborném periodiku

Zaolzie - żniwo bogate czy jałowe
Józef Szymeczek
Rok: 2018, Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki
článek v odborném periodiku

Badania regionalne a historiografia zaolziańska po 1945 roku.
Józef Szymeczek
Rok: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Józef Szymeczek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego
Józef Szymeczek, Zenon Jasiński
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej powstania do dzisiejszego dnia
Józef Szymeczek
Rok: 2017, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
článek v odborném periodiku

Z istorii polskovo-českovo ta katolicko-evangeličnogo antagonizmy i primiriennia na Češinskij Silezii
Józef Szymeczek, Halina Rusek, Andrzej Kasperek
Rok: 2017, Nika Cientr
kapitola v odborné knize

Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich
Józef Szymeczek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Historie náboženského života v Písku - Obrazki z życia religijnego Piosku
Józef Szymeczek
Rok: 2016, Regio
kapitola v odborné knize

Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka 'Sprawy Polaków'
Józef Szymeczek
Rok: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
kapitola v odborné knize

Ruch teozoficzny na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od początku XX wieku do 1952 roku
Józef Szymeczek
Rok: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku
Józef Szymeczek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize

Hesla: Czesi - słowiańscy bracia?; Michejdowie - marsz cieszyniaków do Polski; Petr Bezruč- błędna skała poezji czeskiej; Korona św. Wacława, czyli o utraconych prawach i odnalezionym państwie; Zaolzie - korzenie i owoce
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize

Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Polskie szkolnictwo i życie kulturalne
Józef Szymeczek, Michal Przywara
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Prawa mniejszości narodowych i ochrona języka polskiego w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Kongres Poláků v České republice
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Życie religijne
Józef Szymeczek
Rok: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
kapitola v odborné knize

Między Monachium a Poczdamem. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego w latach 1938-1945
Józef Szymeczek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Dějiny umění a péče o kulturní dědictví
Józef Szymeczek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matice slezská i mniejszościowe szkolnictwo czeskie na Zaolziu w okresie międzywojennym
Józef Szymeczek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Minderheit im doppelten Sine.
Józef Szymeczek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Podstawy prawne funkcjonowania polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2013, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Poles in Czech Republic
Józef Szymeczek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polish Protestants in Trans-Olza Cieszyn Silesia Towards the Polish-German and Czech-German Reconciliation
Józef Szymeczek
Rok: 2013, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
kapitola v odborné knize

Prawo językowe na tle praw mniejszościowych w Republice Czeskiej dawniej i dziś
Józef Szymeczek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Stosowanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2013, Stowarzyszenie Instatut Śląski - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
kapitola v odborné knize

The Religiosity of Czech Society
Józef Szymeczek
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tradiční menšiny a cizinci v ČR
Józef Szymeczek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do religionistiky
Józef Szymeczek
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dwujęzyczność na Zaolziu
Józef Szymeczek, Zenon Jaśinski
Rok: 2012, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim a polsko-niemiecko-czeskie pojednanie
Józef Szymeczek
Rok: 2012, Nomos
kapitola v odborné knize

Ewangelicy polscy na Zaolziu po 1945 r.
Józef Szymeczek
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Kościoły protestanckie w Czechosłowacji w polityce aparatu komunistycznego po 1948 r.
Józef Szymeczek
Rok: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Stosunek ewangelików na Śląsku Cieszyńskim do plebiscytu i powstań śląskich
Józef Szymeczek
Rok: 2012, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Z dziejów antagonizmu i pojednania czesko-polskiego oraz katolicko-ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim
Józef Szymeczek
Rok: 2012, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
kapitola v odborné knize

Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin
Józef Szymeczek
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Identita obyvatel Moravskoslezského kraje
Józef Szymeczek
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Między polskością a tustalanizmem.
Józef Szymeczek
Rok: 2011
stať ve sborníku

National Minority in the Civil Society of the Czech Republic on Example of Poles in Těšín Silesia
Józef Szymeczek
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Vznik a rozvoj národnostního občanského vědomí po roce 1989
Józef Szymeczek
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku o zachování konfesní a národní odlišnosti
Józef Szymeczek
Rok: 2011, Securitas Imperii
článek v odborném periodiku

Cieszyński szlak kobiet
Józef Szymeczek
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Luteranie polscy a Kościół czeskobraterski. Historyczne bariery współżycia protestantów na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Minority a skupiny imigrantů - přistěhovalců v Moravskoslezském kraji
Józef Szymeczek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008
Józef Szymeczek, Józef Szymeczek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Od konfesji do narodu
Józef Szymeczek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Relacje religijne na Zaolziu po I wojnie światowej i stan współczesny
Józef Szymeczek
Rok: 2010, Rocznik Wiślański
článek v odborném periodiku

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku
Józef Szymeczek
Rok: 2010, Studia śląskie
článek v odborném periodiku

Społeczno - kulturowy kapitał polskiej społeczności na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Těšínské Slezsko v česko-slovenských vztazích
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Rok: 2010, Česko-slovenská historická ročenka
článek v odborném periodiku

Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923
Józef Szymeczek
Rok: 2010, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha

Wybitne postacie ewangelickie
Józef Szymeczek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ewangelicy polscy na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ewangelicy polscy na Zaolziu po przyłączeniu tego terenu do Polski w roku 1938
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1945-1989
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim w obliczu powstania Polski i Czechosłowacji 1918-1923
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Luterania w Galicji i na Bukowinie wobec rozpadu Austro - Węgier / Luteranii in Galitia si Bucovina in fata destrámárii Austro - Ungariei
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Niepokoje tożsamowościowe ewangelików zaoziańskich
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Orłowa - pierwsze ogniwo harcerzy Śląska Cieszyńskiego
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Polské školství v ČR. Současný stav a perspektiva
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkladu dvojjazyčnosti a dvojjazyčných názvů
Józef Szymeczek
Rok: 2009, Kongres Poláků v ČR
kapitola v odborné knize

Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923
Józef Szymeczek
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Walka standartów europejskich z mitami czeskimi
Józef Szymeczek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950
Józef Szymeczek
Rok: 2008, Książnica Cieszyńska
odborná kniha

Memoriały ewangelików cieszyńskich w sprawie przyszłości państwowej Sląska Cieszyńskiego po I wojnie światowej
Józef Szymeczek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Polacy na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności i podwśjnego nazewnictwa
Józef Szymeczek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego 1945-1950. Koszty autonomii.
Józef Szymeczek
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Dějiny křesťanství
Józef Szymeczek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny teologie
Józef Szymeczek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jednota bratrská
Józef Szymeczek
Rok: 2007, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku

Katecheze a pastorace. Formování identity v mediálním světě
Józef Szymeczek
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Křesťanská výchova v XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství
Józef Szymeczek, Autorský Kolektiv
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Niepokoje tożsamościowe ewangelików zaolziańskich
Józef Szymeczek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od grupy etnicznej do grupy etnicznej? W kwestii kondycji narodowej Polaków na Zaolziu u progu XXI wieku
Józef Szymeczek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prowokacja czy dyletantyzm? Uwagi na marginesie spornego dokumentu
Józef Szymeczek
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Rozwój wspólnoty ewangelickiej w Bystrzycy po wydaniu Patentu Tolerancyjnego
Józef Szymeczek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Słowo od wydawców serii
Józef Szymeczek, Jiří Friedl
Rok: 2007, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Ośrodek Dokumentacyjny
kapitola v odborné knize

Stanowczy Chrześcijanie na Zaolziu i przyczyny ich zbiorowej emigracji do Polski 1962-1968
Józef Szymeczek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vorwort der Herausgeber der Reihe
Józef Szymeczek, Ingeborg Buchholz - Johanek, Janusz Spyra
Rok: 2007, Książnica Cieszyńska
kapitola v odborné knize

"Wielka gra" księdzy Józefa Bergera
Józef Szymeczek
Rok: 2007, Enagelický kalendář - Kalendarz Ewangelicki
článek v odborném periodiku

Dzedzictwo chrześcijańskie a nasze społeczeństwo europejskie
Józef Szymeczek
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku

Katechetika - historie - teologie III
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Křesťané v odporu proti komunistické diktatuře v Československu / Christen im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur in der Tschechoslowakei 1948-1989
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Kurzer Abriss der Geschichte des Teschener Schlesien
Józef Szymeczek
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od Zabawy Narodowej do Festiwalu PZKO
Józef Szymeczek
Rok: 2006, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny PZKO
článek v odborném periodiku

Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych
Józef Szymeczek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Szkice z dziejów ruchu Stanowczych Chrześcijan
Józef Szymeczek
Rok: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku

Za slovem jdi. Historie jednoho proroctví
Józef Szymeczek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Katechetika-historie-teologie II. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8.10.2004 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Rok: 2005
ediční a redakční práce

Od grupy etnicznaj do grupy etnicznej. Kilka uwag na temat kondycji narodowej Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podstawowe formy religijności
Józef Szymeczek
Rok: 2005, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
článek v odborném periodiku

Polityka narodowościowa Republiki Czeskiej
Józef Szymeczek, Elżbieta Pałka
Rok: 2005, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

Totalitární stát a nedominantní náboženské skupiny v Československu 1945-1989. Sborník studií
Józef Szymeczek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ze wspomnień Karla Kyjánka
Józef Szymeczek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Katolické kněžstvo na Těšínsku 1933-1945
Józef Szymeczek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Komunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei 1945-1968
Józef Szymeczek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konfesja augsburska i tożsamość narodowa - zmieniające się relacje (na przykładzie ewangelików cieszyńskich / zaolziańskich)
Józef Szymeczek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prześladowanie stanowczych chrześcijan na Zaolziu i ich emigracja do Polski 1962-1968
Józef Szymeczek
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Původ názvu obce Vendryně
Józef Szymeczek
Rok: 2004, Obecní úřad Vendryně
kapitola v odborné knize

Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953)
Józef Szymeczek
Rok: 2004, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR
odborná kniha

Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Zaolziu w czasie pobytu Wincentego Witosa w Czechosłowacji
Józef Szymeczek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Školy s polským vyučovacím jazykem v ČR a jejich perspektiva
Józef Szymeczek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Times of difficulties and complications
Józef Szymeczek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Katechetika - historie - teologie. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 9.-10.10.2003 ve Smilovicích
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Poláci v České republice. Konflikt a integrace
Józef Szymeczek
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Za słowem idź! Historia jednego proroctwa
Józef Szymeczek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Die kommunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei am Beispiel der Evangelischen Kirche A. B. in Schlesien ab 1945
Józef Szymeczek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pokonywanie barier narodowych w Kościele ewangelickim na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
Józef Szymeczek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 1920-2000. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Těšíně
Józef Szymeczek
Rok: 2002
ediční a redakční práce

Rola Kościołów w życiu narodowym Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Kapitoly o náboženských otázkách
Józef Szymeczek, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny
kapitola v odborné knize

Kościół, naród i państwo w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1956 (stan badań i baza źródłowa do roku 2000)
Józef Szymeczek
Rok: 2001, Zaranie Śląskie
článek v odborném periodiku

Kościoły chrześcijańskie a narodowe animozje na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie transformacji ustrojowej
Józef Szymeczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Těžká a složitá doba
Józef Szymeczek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada sešit 1. (13.) Biogram Michejda
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Die Schicksale der teschner Juden nach 1945
Józef Szymeczek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Osudy těšínských Židů po roce 1945
Józef Szymeczek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Rok: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
odborná kniha

Szkic dziejów Towarzystwa Nauczycieli Polskich
Józef Szymeczek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 10.) (8 bigramů)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 11.) (1 biogram)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. (ed.) Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 5.) (7 biogramů)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
C3MT1Principy multikulturní tolerance 1
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
EDVOBEvropská dimenze výchovy k občanství
ESPNMEvro. stand. vzděl. v oblasti práv národ
EXKDUExkurze - kulturní dědictví
FPRAPFormy a prostř. rozvíj. akt. participace
GEFASGeneze evropského fašismu
IDOMSIdentita obyv. Moravskoslezského kraje
KANPSKult. aspekty nábož. v prostředí školy
KANSPKultur. aspekty nábož. v prostředí školy
KNADEKapitoly z národních dějin
KORE1Kořeny evropského myšlení 1
KORE2Kořeny evropského myšlení 2
MRDTSMediální reflexe demok. a total. systémů
P-HIRHistoria religii
PMUL1Principy multikulturní tolerance I.
PMUL2Principy multikulturní tolerance II.
PROKAProspedeutika kulturní antropologie
P-STMStosunki międzynarodowe
SNADEKapitoly z národních dějin
VCPVVývoj česko-polských vztahů
VRNOVVznik a roz. národ. a občan. vědomí
2EFA1Geneze fašismu 1
2EFA2Geneze fašismu 2
2EVIPEvropské integrační procesy
2NANTIntegrální antropologie
22ANTIntegrální antropologie
22FA1Geneze fašismu 1
22FA2Geneze fašismu 2
22VIPEvropské integrační procesy
3DESTDějiny společenských teorií
3EJRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3EJRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3ELIGReligionistika
3ESPRDějiny správy
3ESPTDějiny společenských teorií
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KERAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3KERBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3OREVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
3PRNMProblematika národnostních menšin
3UPKDDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33ESTDějiny společenských teorií
33JRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
33JRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
33KVZInterkulturní vzdělávání
33LIGReligionistika
33PDKDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33REVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
33SPTDějiny společenských teorií
6CSD1České a československé dějiny 20. st. 1
6CSD2České a československé dějiny 20. st. 2
6KULTKulturní dědictví českých zemí
6PRNMProblematika národnostních menšin
6RELIReligionistika
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TOTRTotalitní režimy
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66ELIReligionistika
66OTRTotalitní režimy
66RNMProblematika národnostních menšin
66SD1České a československé dějiny 20. st. 1
66SD2České a československé dějiny 20. st. 2
66ULTKulturní dědictví českých zemí
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7VKDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77KDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945


AutorNázev práceTypRok
Bejdák SlavomírVyužití tématu rozdělení Československa ve výuce občanské výchovy na druhém stupni základních školdiplomová 2022 
Pitřík VojtěchPostavení škol s polským jazykem vyučovacím v českém vzdělávacím systémudiplomová 2022 
Binarová MartinaArchitektonické slohy na příkladu vybraných staveb města Opavy a jejich zpracování pro výuku občanské výchovy pro 2. stupeň základní školydiplomová 2019 
Brachmanová EvaTotalitarismus jako téma ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Rusek DominikVyužití tématu polská národnostní menšina na Těšínsku ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Svoboda DavidÚčast československých občanů ve vojenských útvarech na území Sovětského svazu v době II. světové válkydiplomová 2019 
Tesarčíková DanielaDůstojnost umírání a smrt.diplomová 2019 
Zelinka AdamVyužití tématu protinacistický odboj na Valašsku ve výuce občanské výchovydiplomová 2019 
Juračková KateřinaDominikánský klášter v Uherském Brodě. Dějiny a současnostdiplomová 2018 
Liberdová MarkétaKulturní památky města Bohumínadiplomová 2018 
Melichárek JakubČeští protestanté a komunistický režim 1948-1989diplomová 2017 
Onderková TerezaSakrální stavby na území Karvinédiplomová 2017 
Haltof TadeášDějiny evangelického sboru v Oldřichovicíchdiplomová 2016 
Řehulka MartinKřesťanská tělovýchovná organizace Orel v dobách nesvobody a znovuobnovení její činnostidiplomová 2016 
Černobila RostislavBruntálsko v letech 1938 - 1948diplomová 2015 
Hampl JanHistorie Dolu Jeremenko v Ostravě Vítkovicíchdiplomová 2015 
Ječmen IgorPostavení dělnictva v ostravské průmyslové oblasti v době okupacediplomová 2015 
Cibulec DorotaAugsburská církev evangelická v poválečném Československudiplomová 2014 
Pukančík JosefPolská národní menšina na Těšínsku v letech 1939-1945diplomová 2014 
Sýkorová JiřinaŽenské řeholní řády na Opavskudiplomová 2014 
Šimčíková IlonaVznik a činnost Občanského sdružení ADRAdiplomová 2014 
Dluhošová HanaLidice jako celosvětový symbol obětí válečných zločinůdiplomová 2013 
Niemcová KateřinaProjekt MISE v evangelické církvi ve Slezskudiplomová 2013 
Sýkora Slavíková PetraŽidé na Ostravsku v poválečném Československudiplomová 2013 
Šrom MartinBanderovci - mezi vlastenectvím a terorismemdiplomová 2013 
Kahounová Helena"Číhošťský zázrak?!"diplomová 2011 
Paverová MarieVývoj mnišství do 15. stoletídiplomová 2011 
Gajdušková LeonaPolské kulturní, osvětové a zájmové spolky v České republice po roce 1989diplomová 2010 
Hynčicová MichaelaDějiny židovské obce v Hranicíchdiplomová 2010 
Jebáčková LeonaOdboj německých křesťanů proti nacismudiplomová 2010 
Kisialová ZuzanaDějiny evangelického sboru a.v. v Bystřici nad Olší 1918-1938diplomová 2010 
Maňasová KateřinaSakralní stavby v Suchdole nad Odroudiplomová 2010 
Urbánek LadislavKatolická církev v Československu (1968-1989)diplomová 2010 
Hessová DagmarPersekuce římskokatolické církve ve Slezsku (1948-1956)diplomová 2008 
Hessová MiroslavaNedominantní náboženské skupiny v totalitním Československudiplomová 2008 
Fabiánková EvaOdsun německých evangelíků z Čech a Moravy po roce 1945diplomová 2005 
Krekáň JanSocializace u členů subkultur mládežebakalářská  
Jašková LenkaOhlasy procesu s Rudolfem Slánským v dobových médiíchbakalářská 2022 
Štivarová PetraKřesťanské Velikonoce - historie, vývoj a současná praxe na příkladu českých zemíbakalářská 2022 
Trčková KattyIslám a polygamiebakalářská 2022 
Sotorníková AnetaArmáda spásy na Karvinsku. Minulost a současnostbakalářská 2021 
Staníková ClaudieŽidovská obec v Ostravě po roce 1989bakalářská 2021 
Bejdák SlavomírRomské etnikum ve Studéncebakalářská 2020 
Klimovič TomášHlučínsko v roce 1938bakalářská 2020 
Mazurek DominikPražské jaro v médiíchbakalářská 2020 
Morongová GabrielaPostavení ženy v současné islámské společnostibakalářská 2020 
Pitřík VojtěchPartyzánské hnutí na Valašskubakalářská 2020 
Rudolfová MichaelaŽidovské obce v Těšínském Slezsku v meziválečném obdobíbakalářská 2019 
Pešat AlešHistorie a současnost přehrady Šancebakalářská 2018 
Rykalová LucieHistorie Jánských koupelíbakalářská 2018 
Štarmanová AndreaŽidovská obec v Boskovicíchbakalářská 2018 
Hejda MichalČeskoslovenská opevnění - bohumínský stavební podúsekbakalářská 2017 
Mahdal LukášNáboženský život v obci Nivnice - dějiny a současnostbakalářská 2017 
Malchar TomášProtinacistický odboj na Opavskubakalářská 2017 
Mazůrková AnnaTěšínské báje a pověstí v historickém kontextubakalářská 2017 
Sovková PavlínaProtinacistický odboj na Vysočiněbakalářská 2017 
Vala PetrČeskoslovenská armáda v roce 1938bakalářská 2017 
Walková DenisaSudety v poválečných letechbakalářská 2017 
Chmelářová VeronikaHistorický vývoj obce Polanka nad Odrou v letech 1918-1938bakalářská 2016 
Černý TomášRuská menšina v České republicebakalářská 2016 
Hladiš MartinKulturní, společenský a politický vývoj Budišovska mezi lety 1945 - 1989bakalářská 2016 
Juračková KateřinaHistorie a vývoj Starého Hrozenkovabakalářská 2016 
Kavková MonikaŽidovské hřbitovy v Moravské Ostravě a blízkém okolíbakalářská 2016 
Klimková VeronikaKulturní dědictví města Oderbakalářská 2016 
Rychta MichalIslám v meziválečném Československubakalářská 2016 
Světlík RadimHlučínsko v letech 1918-1945bakalářská 2016 
Svoboda DavidHodonín a jeho kulturní dědictvíbakalářská 2016 
Twyrdá TerezaKonečné řešení židovské otázky na Těšínsku v letech 1939-1945bakalářská 2016 
Adámek RadovanDuše v pojetí vybraných myslitelů starověkých kulturbakalářská 2015 
Gomolová KarolinaCírkev adventistů v Ostravěbakalářská 2015 
Ježková DominikaReprese technické inteligence na Ostravsku v 50. letech 20. stoletíbakalářská 2015 
Liberdová MarkétaFarní kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíněbakalářská 2015 
Maindová VendulaOpavsko, Hlučínsko, Těšínsko 1938 - 1939bakalářská 2015 
Onderková TerezaStavby rodu Larisch-Mönnichů na území obce Těrlickobakalářská 2015 
Owczarzyová KristýnaŽivot muslimů v české společnostibakalářská 2015 
Říhová SimonaAplikace budhistických principů chování v životní praxibakalářská 2015 
Špaldoňová LuciePolitické změny v okrese Nový Jičín v období Pražského jara v roce 1968 (s přihlédnutím k městu Příbor)bakalářská 2015 
Tesarčíková DanielaŘímskokatolický kostel Božího Těla v Gutechbakalářská 2015 
Veličková PetraHinduistická společenství v České republicebakalářská 2015 
Dostálová VendulaČeské korunovační klenotybakalářská 2014 
Hrušková KateřinaTeosofická společnost v českých zemíchbakalářská 2014 
Košťálová TáňaPostavení Romů v ČRbakalářská 2014 
Krekáň JanSocializace u členů subkultur mládežebakalářská 2014 
Kůrková NicolePostoje mladých lidí k Romůmbakalářská 2014 
Melichárek JakubKatolická církev v Severomoravském kraji 1968-1977bakalářská 2014 
Sáblíková MonikaIslám v České republicebakalářská 2014 
Sequensová ErikaČarodějnické inkviziční procesy na Šumperskubakalářská 2014 
Siederová HanaZačleňování romských dětí do výuky na základních školáchbakalářská 2014 
Blatoňová NikolaDům umění v Ostravěbakalářská 2013 
Hampl JanDějiny evangelického kostela v Ostravěbakalářská 2013 
Josefiová BarboraOhlasy na politické procesy v regionálním tisku na Ostravsku (1949-1955)bakalářská 2013 
Kolářová MarkétaRomové v české společnostibakalářská 2013 
Šnajdrová DenisaKatolická farnost Frýdek 1945-1950bakalářská 2013 
Štafová TerezaProblematika rasismu na Ostravskubakalářská 2013 
Burda RomanSpiritistické hnutí na Ostravskubakalářská 2011 
Krupová MonikaDějiny Svazu rozhodných křesťanů na Těšínsku po roce 1948bakalářská 2011 
Mikulová LeonaVývoj evangelického sboru v Těšíně (Českém Těšíně) v letech 1918-1932bakalářská 2011 
Sikorová AgataSekty na území města Ostravybakalářská 2011 
Sližová LenkaSociální identity obyvatel s polskou národností na 'Třinecku'bakalářská 2011 
Sýkorová JiřinaVznik Apoštolské církve v Československubakalářská 2011 
Bobková KamilaOsudy adventistů sedmého dne v Československu 1948-1968bakalářská 2010 
Honzková PetraDějiny spiritistického hnutí v Ostravě a okolíbakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub