Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Jana Raclavská


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 610, budova D
funkce:předsedkyně oborové rady doktorského studia Polský jazyk
obor činnosti:mluvnice polského jazyka, stylistika, dějiny jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1845
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize

Jak se dříve mluvilo na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha

Bohemizmy w polskich kazaniach ze Śląska Cieszyńskiego z przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Językowy obraz pracy w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2021, Univerzita Komenského v Bratislavě
kapitola v odborné knize

Koncept "pracy" w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konstytucja 3 Maja. Okoliczności powstania, tekst, przesłanie dla potomnych
Jana Raclavská
Rok: 2021
ostatní

Książę Albert Kazimierz Sasko-Cieszyński w kazaniu wspomnieniowym Józefa Franciszka Schimki
Jana Raclavská
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

O baronowej Elżbiecie Kalisz, ostatniej z rodu Petröczy
Jana Raclavská
Rok: 2021
stať ve sborníku

O cesarzu Franciszku I w kazaniu wspomnieniowym Andrzeja Źlika. Przyczynek do dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize

Obraz kobiety w osiemnastowiecznych homiliach cieszyńskich
Jana Raclavská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz ženy v protestantských kázáních XVIII. století na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2021, Annales universtatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
článek v odborném periodiku

Problematika alkoholismu v těšínských textech 19. století
Jana Raclavská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika alkoholismu v těšínských textech 19. století
Jana Raclavská
Rok: 2021, Slovácké muzeum v uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Problemy frazeologii emocji
Jana Raclavská
Rok: 2021
působení v zahraničí

Studia Slavica XXV/1
Jana Raclavská
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXV/2
Jana Raclavská
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Z badań nad polszczyzną studentów Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
kapitola v odborné knize

Zbiory archiwaliów w Bibliotece Bogumiła Rudolfa Tschammera w Cieszynie jako źródło do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dziewiętnastowieczna polszczyzna cieszyńska - w prasie, szkole, kościele
Jana Raclavská
Rok: 2020, Pedagogika. Acta Universitatis Nicolai Copernici
článek v odborném periodiku

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2020
ostatní

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego oraz jej przejawy w języku i kulturze
Jana Raclavská, Irena Bogoczová
Rok: 2020, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
kapitola v odborné knize

Polacy za Olzą. Perspektywa historyczna
Jana Raclavská
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

?Śpiewająca" poezja Władysława Młynka
Jana Raclavská
Rok: 2020
ostatní

Studia Slavica XXIV/1
Jana Raclavská
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXIV/2
Jana Raclavská
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2020, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
článek v odborném periodiku

Tragedia w Mayerlingu na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2020
stať ve sborníku

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej - Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w warunkach dwujęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Henryk Jasiczek - poeta przyrody
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková kultura pro učitele
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů 'cizího' v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykově-kulturní obraz představitelů ?cizího? v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O języku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie Kazań pokutnych Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Rok: 2019, Slavica Wratislaviensia
článek v odborném periodiku

O zachowaniu i postępach szkolnych uczniów cieszyńskich w XVIII wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Studia Slavica
Jana Raclavská
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Świat roślin w poezji Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

Základy polského a českého jazyka pro biology
Jana Raclavská, Simona Mizerová, Jiří Muryc, Štepánka Kozderová Velčovská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

I Kolokwium czesko-polskie: Z naszych warsztatów badawczych
Jana Raclavská
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Językowo-kulturowy obraz DOMU w twórczości Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meteodologia badań frazeologii słowiańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w dawnej polszczyźnie cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize

Osiemnastowieczne reguły 'dla świętego przedsięwzięcia, doświadczania a polepszania' jako zabytek polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018, Staropolskie teksty i konteksty
článek v odborném periodiku

Polsko-czeskie interferencje językowe, mechanizm powstawania, usuwanie błędów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problematyka badań regionalnych odmian polszczyzny
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Problematyka tożsamości narodowej ludności Śląska Cieszyńskiego - cykl wykładów
Jana Raclavská
Rok: 2018
působení v zahraničí

Przemoc w komunikacji. Międzynarodowa konferencja naukowa
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Refleksje nad twórczością Wiesława Adama Bergera w kawiarni Avion
Jana Raclavská
Rok: 2018
ostatní

Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Środowisko bilingwalne a tożsamość jednostki
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Slavica XXII/1
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXII/2
Jana Raclavská
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim - přednášky a semináře
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Językowy obraz 'chleba' w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego - zarys problematyki
Jana Raclavská
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2017, Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy
kapitola v odborné knize

Nauczyciel a uczeń - teksty w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2017, Filozofická fakulta PU v Prešove
kapitola v odborné knize

Nazwy rzemiosł i rzemieślników w polszczyźnie cieszyńskiej XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)
Jana Raclavská
Rok: 2017, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC
odborná kniha

Polsko-czeska frazeologia porównawcza
Jana Raclavská
Rok: 2017
působení v zahraničí

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Slavica XXI/1
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXI/2
Jana Raclavská
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
kapitola v odborné knize

Jazyková situace na Těšínsku - diachronní a synchronní hledisko.
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Jazykový obraz emocí v ustálených slovních spojeních v polštině
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Magiczne miejsca w prozie Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Marina Michajlovna Valencova: Narodnyj kalendar' Čechov i Slovakov. Etnolingvističeskij aspekt. Izdatěl'stvo Indrik. Moskva 2016
Jana Raclavská
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze
Irena Bogoczová, Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczyciel a uczeń - język w dzienniczkach wychowanków Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O języku na ziemi cieszyńskiej za cesarza Franciszka Józefa I
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Problematika polsko-české frazeologie. (Cyklus přednášek)
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stałe połączenia wyrazowe a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2016
působení v zahraničí

Studia Slavica XX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia Slavica XX/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jana Raclavská
Rok: 2016, Kalba ir kontekstai
článek v odborném periodiku

Wyrażanie emocji za pomocą stałych połączeń wyrazowych na przykładzie języka polskiego i czeskiego
Jana Raclavská
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim - opis choroby i jej leczenia według Jana Muthmana
Jana Raclavská
Rok: 2016, Akademia Ignatianum Kraków
kapitola v odborné knize

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

Akademie slovanské kultury. Moskva
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem PIES)
Jana Raclavská
Rok: 2015, Collegium Colombinum
kapitola v odborné knize

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

O języku uczniów na przełomie XVIII i XIX wieku - przyczynek do badań polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Protimorová opatření a jejich realizace v praxi lidového léčitelství na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Slavica XIX/1
Jana Raclavská, Joanna Czaplińska
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Univerzita M. Béla Banská Bystrica
Jana Raclavská
Rok: 2015
působení v zahraničí

Wokół problemów językowych na czeskim Śląsku Cieszyńskim
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Zakład Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego - działalność naukowo-dydaktyczna
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2015, Postscriptum Polonistyczne
článek v odborném periodiku

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Černá smrt na Těšínsku a způsoby jejího léčení
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emocje we frazeologii zachodniosłowiańskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2014, Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici - Belianum
kapitola v odborné knize

Frazeologia jako odbicie stanów emocjonalnych (na przykładzie jednostek z leksemem KREW)
Jana Raclavská
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

"Łucyna - moja młodość". Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne
Jana Raclavská, Piotr Szałaśny
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií
Jana Raclavská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Srovnávací studium české a polské frazeologie - na příkladu lexému pes
Jana Raclavská
Rok: 2014, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Studia Slavica XVIII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jana Raclavská
Rok: 2014
působení v zahraničí

Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim w świetle osiemnastowiecznych zabytków piśmiennych
Jana Raclavská
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cechy ludzkie w frazeologii cieszyńskiej (na przykładzie stałych połączeń wyrazowych z leksemem pies)
Jana Raclavská
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie pozycje encyklopedyczne poświęcone piśmiennictwu antycznemu
Jana Raclavská, Igor Lisový, Igor Lisový
Rok: 2013, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Dziecko z zespołem Aspergera
Jana Raclavská, Ewa Huczek
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

Lithuanian University of Educational Sciences
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

National discourse and identity: a psycholinguistic perspektive
Jana Raclavská
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2013, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Pies w frazeologii polskiej i czeskiej - studium porównawcze
Jana Raclavská
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Tarnovo
Jana Raclavská
Rok: 2013
působení v zahraničí

Studia Slavica XVII/1
Jana Raclavská, Autorský Kolektiv, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia Slavica XVII/2
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů, Joanna Czaplińska
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2012, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Polština v církevních pramenech 18. století
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU
kapitola v odborné knize

Przekraczanie granic I
Jana Raclavská
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Przekraczanie granic II
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dystansowe zaimki osobowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská, Irena Masojć
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
Jana Raclavská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologia polska - zagadnienia ogólne
Jana Raclavská
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kształcenie językowe dziecka w warunkach wielojęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nowe trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej - język polski w sferze biznesu
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O Prawdziwej Jedzinej... - jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Studia Slavica XV
Jana Raclavská
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských V
Jana Raclavská
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Studia Slavica XIV. Slovanské studie XIV
Jana Raclavská
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2010
působení v zahraničí

*Za późne* nowele Wiesława Adama Bergera
Jana Raclavská
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Zaimki dystansowe w polszczyźnie wileńskiej i zaolziańskiej
Jana Raclavská
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polská republika), přednášky v oboru polský jazyk a pedagogika
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Slovanské studie XIII. Studia Slavica XIII
Jana Raclavská
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Uniwersytet Šląski w Katowicach
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vilniaus Pedagoginis Universitetas
Jana Raclavská
Rok: 2009
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polsko)
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a řečových dovedností tlumočníků
Soňa Rábeková, Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika
Jana Raclavská
Rok: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy
Jana Raclavská
Rok: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
článek v odborném periodiku

Słowo wstępne. Předmluva
Jana Raclavská
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Úvodní slovo. Słowo wstępne
Jana Raclavská
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity
Jana Raclavská
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Język osiemnastowiecznych zabytków kościelnych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2007, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
kapitola v odborné knize

Niektóre zagadnienia procesu kształtowania się regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovanské studie XI. Studia Slavica XI
Jana Raclavská
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Uniwersytet Ostrawski. Polonistyka w Czechach (3)
Jana Raclavská
Rok: 2007, Zwrot
článek v odborném periodiku

Vývojové tendence polského jazyka na Těšínsku od poloviny XIX. století
Jana Raclavská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

K otázce jazykové situace na Těšínsku
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pocta Evě Mrhačové
Jana Raclavská, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica X. Slovanské studie X
Jana Raclavská
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Symbolika kolorów w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2006
stať ve sborníku

Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Slovanské Studie IX. Studia Slavica IX.
Jana Raclavská
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Slovesné dativní vazby v češtině, polštině a ruštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jazyková výuka polštiny v bakalářském programu
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Studia Slavica VIII. Slovanské studie VIII
Jana Raclavská
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Świat kolorów poezji Wisławy Szymborskiej
Jana Raclavská
Rok: 2004
stať ve sborníku

Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví
Jana Raclavská
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Rajski ogródeczek Jana Arndta w tłumaczeniu Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Rok: 2003
stať ve sborníku

Studia Slavica VII
Jana Raclavská
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Elementy perswazji w kazaniach Jerzego Heczki
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim (pod koniec XVIII wieku)
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Multietniczne środowisko kulturowe Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice
Jana Raclavská, Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slovanské studie V. Studia Slavica V
Jana Raclavská
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského. SFF OU č. 202
Jana Raclavská
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Univerzitní obor polonistika, jeho problémy a potřebnost v regionu
Eva Mrhačová, Jana Raclavská
Rok: 2002
stať ve sborníku

Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848
Jana Raclavská
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Kilka uwag na temat problemów badawczych polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nauczanie języka polskiego w systemie punktowym na Uniwersytecie Ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Tematický frazeologický slovník I
Jana Raclavská, Eva Mrhačová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Władysław Stanisław Reymont na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská, Irena Konderlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce
Mieczyslaw Balowski, Jana Raclavská
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Costa Brava. Wybór
Jana Raclavská
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Zasłużony dla polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2000, Kalendarz Śląski na rok 2001
článek v odborném periodiku

Adam Mickiewicz na łamach prasy cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1999
stať ve sborníku

Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 1999
stať ve sborníku

Polonica 1997. Sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky
Jana Raclavská
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Adam Mickiewicz na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1998
stať ve sborníku

Česká a polská mládež o sobě - Młodzież polska i czeska o sobie
Jana Raclavská, Josef Šmajs, Milan Myška, Wojciech Świątkiewicz
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století)
Jana Raclavská
Rok: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w okresie Wiosny Ludów
Jana Raclavská
Rok: 1998
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sytuacja językowa rodziny polsko-czeskiej w Ostrawie
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

Uniwersytet Ostrawski: Katedra Polonistyki - placówka edukacji regionalnej
Jana Raclavská
Rok: 1997
stať ve sborníku

August Kaluža (1776-1830) slezský Carl Linné z Koutů u Hlučína
Jana Raclavská
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czesko-słowackie
Jana Raclavská
Rok: 1996
redakční a jazykové úpravy

Pokus Komenského o vytvoření univerzálního jazyka
Jana Raclavská
Rok: 1996
stať ve sborníku

90 lat Polskiej Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach-Równi
Jana Raclavská
Rok: 1996, Neoset
odborná kniha

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 1995
stať ve sborníku

Warunki rozwoju języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1995
stať ve sborníku

Polonizmy w protokołach gminnych z Tyry (przełom XVIII-XIX wieku)
Jana Raclavská
Rok: 1993
stať ve sborníku

Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Cieszyński) na przełomie XVIII i XIX wieku
Halina Klimsza, Jana Raclavská
Rok: 1993
stať ve sborníku

Analiza błędów w wypracowaniach uczniów Gimnazjum w Jevíčku
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Język polski na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Kalendarz Śląski
článek v odborném periodiku

Proces, który wstrząsnął regionem ostrawskim
Jana Raclavská
Rok: 1992, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská, Václav Bělohradský, Marian Gerlich, Kolektiv Autorů
Rok: 1992, Instytut Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej (prezentacja księgi protokołów z Tyry)
Jana Raclavská
Rok: 1992
stať ve sborníku

Anioł pasterzom mówił... (analiza jednej z najstarszych kolęd polskich)
Jana Raclavská
Rok: 1991, Zwrot
článek v odborném periodiku

Kontrakty kupna. Z badań nad przeszłością gwary cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

O języku dziecka
Jana Raclavská
Rok: 1991, Głos Ludu
článek v odborném periodiku

Z dziejów polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 1990
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
AGPL1Gramatika polského jazyka 1
AGPL2Gramatika polského jazyka 2
AGPL3Gramatika polského jazyka 3
AGPL4Gramatika polského jazyka 4
BGPJ1Gramatika polského jazyka 1
BGPJ2Gramatika polského jazyka 2
BGPJ3Gramatika polského jazyka 3
BGPJ4Gramatika polského jazyka 4
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
DPJTKapitoly z dějin pol. jazyka na Těšínsku
KFONPraktická fonetika
KGRA1Gramatika polštiny 1
KGRA2Gramatika polštiny 2
KGRA3Gramatika polštiny 3
KGRA4Gramatika polštiny 4
KODPROdborná praxe
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
KSTLÚvod do stylistiky polštiny
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PFRAZFrazeologie
PSSPSrovnávací stylistika polštiny a češtiny
PSTYLStylistika polštiny
SBK1ASZZ - Písemná část
SBK2ASZZ - Polština ve sféře podnikání
SBK3ASZZ - Polská kultura a reálie
SBK4ASZZ - Polský jazyk
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
STVSeminář translatolog. výzkumných metod
SZB1DSZZ - část - Polský jazyk a literatura
SZB1JSZZ - část - Polský jazyk
SZB2JSZZ - část - Polská literatura
VYUKAVýuková činnost
1GPL1Gramatika polštiny 1
1GPL2Gramatika polštiny 2
1GPL3Gramatika polštiny 3
3FRAUFrazeologie
3FRAZFrazeologie
3JAK1Jazyková kultura 1
3JAK2Jazyková kultura 2
3JKLUJazyková kultura polštiny pro učitele
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STL1Stylistika 1
3STL2Stylistika 2
3STYUStylistika polštiny pro učitele
3SZ1SZZ - Polský jazyk
3SZ1USZZ-část-Polský jazyk a lit. s didaktik.
3SZ2SZZ - Polská literatura
3SZ3YSZZ - Teorie a praxe překladu (ústní)
3SZ4YSZZ - Teorie a praxe překladu (písemná)
5KTDLKapitoly z teorie a dějin lingvistiky
5SZStátní doktorská zkouška
6JKKKJazyková, komunik. a kult. kompetence
6UPJVÚtvary polského jazyka a jejich vývoj
7DPJTDějiny psané a mluvené polštiny
7FONUFonetika polštiny pro učitele
7SEJASeminář jazykovědných výz. metod
7SETASeminář translatologických výz. metod
7STYLÚvod do stylistiky polštiny
7ZAMOZahraniční mobilita
8GPL1Gramatika polštiny 1
8GPL2Gramatika polštiny 2
8GPL3Gramatika polštiny 3
8STYLÚvod do stylistiky polštiny
8ZAMOZahraniční mobilita
9CJPCizí jazyk - polština
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9JOSÚvod do etnolingvistiky
9MKMezikulturní komunikace
9SDZStátní doktorská zkouška
9USÚvod do etno-, eko- a sociolingvistiky


AutorNázev práceTypRok
Burek AnnaJęzykowy obraz świata w autonarracjach polskich emigrantów w Berliniedisertační 2018 
Szalasny PiotrCzechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach. (Analiza językowych mechanizmów poznawania i doświadczania świata)disertační 2016 
Gwuzd Mizerová SimonaKobieta w polszczyźnie (analiza obrazu kobiety na przyk\l{}adzie wybranych polskich czasopism kobiecych)disertační 2009 
Smužová DarinaJazykový obraz "koně" v české a polské frazeologii - srovnávací studiumdiplomová 2022 
Onderková MałgorzataEmocje w czeskiej i polskiej frazeologiidiplomová 2021 
Machalová LenkaKomentovaný umělecký překlad vybraných povídek z knihy Idę. Concorde autora W.A.Bergeradiplomová 2019 
Bocek HalinaJęzykowy obraz "mądrości" i "głupoty" w przysłowiach polskichdiplomová 2017 
Kočí HanaLiteratura czeska w przek\l{}adzie (na podstawie analizy tekstów Kalendarza \'Sl&acedil;skiego)diplomová 2017 
Bartusková MichaelaWp{\lskrt}ywy j{\eogonek}zyka polskiego na czesk{\aogonek} leksykę okresu odrodzenia narodowegodiplomová 2016 
Jeřábková NinaZmiany w opisie gramatyki j&ecedil;zyka polskiego w ostatnim stuleciudiplomová 2016 
Ligocký PetrT\l{}umaczenia i t\l{}umacze poezji polskiej okresu romantyzmudiplomová 2016 
Pająková UrszulaStan czytelnictwa w j&ecedil;zyku polskim w\'sród doros\l{}ej populacji zaolzia\'nskiejdiplomová 2016 
Pierchalová BarbaraSemantyka barw w twórczo\'sci Paw\l{}a Kubiszadiplomová 2016 
Pomykaczová EvaDzia\l{}alno\'s\'c wydawnicza Edwarda Feitzingera w Cieszyniediplomová 2016 
Pribulová KarinMieszkaniec Zaolzia jako użytkownik polskiego j&ecedil;zyka ogólnegodiplomová 2016 
Pribulová NatalieKultura i dzia\l{}ania o\'swiatowe jako sposób na przetrwanie (do\'swiadczenia wi&ecedil;\'zniów obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie)diplomová 2016 
Jachnická IzabelaNaturalna dwujęzyczność w warunkach rodziny zaolziańskiejdiplomová 2015 
Szoltys BarboraRytua\l{}y interakcyjne jako sk\l{}adnik kultury narodowej (na przyk\l{}adzie Czechów i Polaków)diplomová 2015 
Waszková LucynaWilhelm Przeczek w t\l{}umaczeniachdiplomová 2014 
Swaczynová NaděždaStereotyp kobiety na przyk\l{}adzie polskich dowcipówdiplomová 2012 
Kozieł BeataJ&ecedil;zykowy obraz kobiety w opowie\'sciach ludowych z Zaolzia (na podstawie zbiorów Józefa Ondrusza)diplomová 2011 
Michnik RenataWizerunek m&ecedil;żczyzny w polskich czasopismach kobiecychdiplomová 2011 
Białońová SylvaObraz kobiety w pieśniach ludowych Śl&acedil;ska Cieszy\'nskiegodiplomová 2010 
Fryzová DorotaHistoria i wsp\'ο\l{}czesno\'s\'c polskiego szkolnictwa podstawowego w regionie Karwinydiplomová 2010 
Galbová MonikaAnaliza j&ecedil;zykowa dziewi&ecedil;tnastowiecznej prasy polskiej na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimdiplomová 2010 
Mrózek IrenaCzytelnictwo w języku polskim w\'sród dzieci i m\l{}odzie\.zy gimnazjalnej na terenie Zaolziadiplomová 2010 
Šejvlová VeronikaObraz ženy v současných polských a českých médiíchdiplomová 2010 
Váhalová ZuzanaObraz stosunków rodzinnych w folklorze cieszy\'nskimdiplomová 2010 
Dúhová ErikaWp\l{}yw j&ecedil;zyka s\l{}owackiego na polszczyzn&ecedil; na podstawie prospektów i biuletynów turystycznychdiplomová 2009 
Poljaková RadkaKrzy\.zówka - analiza hase\l{} i ich specyfikadiplomová 2009 
Šimon JiříEdukacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie i w Republice Czeskiejdiplomová 2009 
Nowoková LucynaJęzyk polski w zabytkach kościelnych XVIII wieku na Śl&acedil;sku Cieszy\'nskimdiplomová 2008 
Świacová SabinaPostacie śmierci w polskich i czeskich anekdotachdiplomová 2008 
Zechová RenátaObraz kobiety w przys\l{}owiach polskich zw\l{}aszcza cieszy\'nskichdiplomová 2008 
Byrtus MarianJmenné inskripce na náhrobcích hřbitovů Těšínského Slezska v období 1930-2005diplomová 2007 
Ciencialová KatarzynaHistoria i wsp\'ο\l{}czesność Gimnazjum z Polskim J&ecedil;zykiem Nauczania w Czeskim Cieszyniediplomová 2007 
Pomykaczová AnnaSymbolika kolor\'ow w dzie\l{}ach poet\'ow cieszy\'nskichdiplomová 2006 
Przyhoda KrystynaRok obrz&ecedil;dowy w kulturze \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiego (Na przyk\l{}adzie W&ecedil;dryni i Jab\l{}onkowa)diplomová 2006 
Baronová SabinaStan i dzia\l{}alno\'s\'c polskich oddzia\l{}ów bibliotek publicznych na Zaolziu w ostatnim dziesi&ecedil;cioleciudiplomová 2005 
Günterová StanislavaFrazeologia w zaolzia\'nskiej prasie polskiej w ostatnim dziesi&ecedil;cioleciu (na przyk\l{}adzie G\l{}osu Ludu)diplomová 2005 
Sokalska NataliaPrzysłowia cieszyńskiebakalářská 2022 
Kończynová VeronikaStereotyp Polaka funkcjonujący wśród młodzieży Ostrawy i jej okolicybakalářská 2021 
Mikulicová KatarzynaMiejsca pamięci narodowej II wojny światowej na Śląsku Cieszyńskimbakalářská 2021 
Niepokój KrzysztofCzesko-polska leksyka architektury sakralnejbakalářská 2021 
Nováková DorotaFundusze rządowe i pozarządowe w szkolnictwie podstawowym polskim i czeskim (na przykładzie Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie i Svobodnej školy Hrádeček w Hrádku)bakalářská 2021 
Reczek MichalCzesko-polska leksyka samorządu miejscowegobakalářská 2021 
Stárek Korabečná DagmarAtrakcje turystyczne Beskidów na czesko-polskim pograniczubakalářská 2021 
Wawrzyk MichalCzesko - polska leksyka w sferze służb bezpieczeństwabakalářská 2020 
Kaniová MonikaUzdrowisko w Jab\l{}onkowie - historia i stan obecnybakalářská 2019 
Novotná MartinaZiemia K\l{}odzka - teren trzech narodówbakalářská 2019 
Orszulik RadekAtrakcje turystyczne w strefie nadgranicznej - Karviná i jej okolicebakalářská 2019 
Smužová Darina\'Swi&ecedil;to Trzech Braci jako przyk\l{}ad tworzenia nowych tradycjibakalářská 2019 
Krutská MichaelaMuzea Warszawy jako atrakcja turystycznabakalářská 2018 
Kucharczyková MonikaKawiarnia Avion - wczoraj i dzi\'s (miejsce spotka\'n Polaków i Czechów)bakalářská 2018 
Labaj MartinW\l{}adys\l{}aw Niedoba jako organizator polskiego życia kulturalnego na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2018 
Pyszková JustýnaPowojenne polskie periodyki na czeskim \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2018 
Hlaváček Ulmannová MonikaAtrakcje turystyczne Częstochowy i jej okolicybakalářská 2017 
Chlebusová EvaCzesko-polska leksyka odzieżowabakalářská 2016 
Loseová AliceCzesko-polska leksyka w sferze us\l{}ug fryzjersko-kosmetycznychbakalářská 2016 
Polák RadoslavWzgórze Zamkowe w Cieszynie jako historyczna atrakcja turystycznabakalářská 2016 
Kantorová RůženaGrzyby podstawkowe - gatunki i zbieractwo (s\l{}owniczek tematyczny)bakalářská 2015 
Kočí HanaWspó\l{}czesny użytkownik gwary cieszyńskiej (studium socjolingwistyczne)bakalářská 2015 
Pohlová LenkaOśrodki jeździeckie jako nowoczesna forma rekreacjibakalářská 2015 
Řehounek LadislavPopularyzacja polskiej muzyki na terenie Republiki Czeskiejbakalářská 2015 
Sadová VeronikaPrognostyki cieszyńskiebakalářská 2015 
Schneider PatrykTerminologia fachowa z zakresu cementownictwa (s\l{}ownik tematyczny czesko-polsko-angielski)bakalářská 2015 
Siwy MarekPIES w frazeologii polskiej i czeskiejbakalářská 2015 
Adamiková IvonaCzesko-polska leksyka meblowabakalářská 2014 
Glacová MichaelaHistoria i stan obecny polskiej grupy etnicznej na Zaolziubakalářská 2014 
Martynek VladislavPolska i Polacy w oczach mieszka\'nców województwa morawsko-\'sl&acedil;skiegobakalářská 2014 
Pribulová NatalieObraz życia w obozie zag\l{}ady Buchenwald (na podstawie analizy materia\l{}ów źród\l{}owych)bakalářská 2014 
Beličinová MagdalénaTeatr Cieszyński i jego kontakty z instytucjami partnerskimi w Polscebakalářská 2013 
Černilová JanaZabytki architektury na terenie \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiegobakalářská 2013 
Jachnická IzabelaDzieci&ecedil;ce zespo\l{}y folklorystyczne na Zaolziu i ich znaczenie w kultywowaniu tradycji ludowych (na przyk\l{}adzie zespo\l{}u \L{}açzka)bakalářská 2013 
Kurzejová BarbaraHistoria, wspó\l{}czesno\'s\'c i perspektywy dzia\l{}ania Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawiebakalářská 2013 
Loboziak MarianZabytki przyrody na terenie \'Sl&acedil;skabakalářská 2013 
Mitrengová AnnaTradycje kszta\l{}cenia nauczycieli na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2013 
Stankušová BronislavaLeśne ścieszki dydaktyczne na terenach euroregionu Pradziadbakalářská 2013 
Szoltys BarboraEtykieta językowa Czechów i Polaków - studium porównawczebakalářská 2013 
Sztwiertniová AnnaZainteresowania czytelnicze dzieci - pierwsze kontakty z ksi&acedil;żk&acedil;bakalářská 2013 
Tomanová RadmilaTradycje kulinarne zwi&acedil;zane z rokiem obrz&ecedil;dowym na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskim (na przyk\l{}adzie wsi Koszarzyska)bakalářská 2013 
Tůmová UršulaHistoria Zboru Ewangelickiego w Ostrawiebakalářská 2013 
Zolich MariolaAtrakcje turystyczne Karwiny i okolicybakalářská 2013 
Bocek HalinaStara Or\l{}owa - wczoraj i dzi\'sbakalářská 2012 
Cieslarová DanaHistoria i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy Ropicabakalářská 2012 
Heider JiříCzesko-polska leksyka budowniczabakalářská 2012 
Kaiserová HanaBursztyn w kulturze polskiejbakalářská 2012 
Mitrengová MonikaDzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Jab\l{}onkowiebakalářská 2012 
Pribulová KarinWprowadzanie praw zawartych w Europejskiej karcie j&ecedil;zyków regionalnych lub mniejszo\'sciowych w urz&ecedil;dach miejskich na terenach przygranicznych (Český Těšín)bakalářská 2012 
Rozbrojová EvaCzesko-polska leksyka ogrodniczabakalářská 2012 
Rykalová MartinaPolskie zabytki sakralne wpisane na list&ecedil; \'swiatowego dziedzictwa UNESCObakalářská 2012 
Salamon KristinaWadowice Jana Paw\l{}a IIbakalářská 2012 
Sumegová IlonaScena Polska Teatru Cieszy\'nskiego jako propagator polskiego dramatu w RCbakalářská 2012 
Šefránková MonikaUzdrowisko w Darkowie - historia i stan obecnybakalářská 2012 
Škorvánková BarboraO czym dzisiaj ludzie opowiadaj&acedil;bakalářská 2012 
Waszková LucynaTwórczo\'s\'c prozatorska Wilhelma Przeczkabakalářská 2012 
Zmijová GražynaPrzewodnik po miejscowości Bystrzyca nad Olząbakalářská 2012 
Baselidesová JanaGorolskie \'Swi&ecedil;to w Jab\l{}onkowie - geneza, aktualny stan, perspektywybakalářská 2011 
Brancová RenátaHistoria i wspó\l{}czesno\'s\'c gminy W&ecedil;dryniabakalářská 2011 
Branna ŽanetaNa\'sladowcy \'sw. Ignacego Loyoli na ziemiach \'Sl&acedil;ska Cieszy\'nskiegobakalářská 2011 
Kostka TomaszTurystyka, sport, rekreacja i wypoczynek w Bystrzycy nad Olz&acedil;bakalářská 2011 
Martiníková DagmarRekreacja i aktywny wypoczynek w miejscowo\'sci Čeladná (Frýdek-Místek)bakalářská 2011 
Matloch RobertAtrakcje turystyczne miejscowo\'sci Nydek i jego okolicybakalářská 2011 
Oborná JolanaMożliwo\'sci pracy Polaków za granic&acedil; w ramach Unii Europejskiejbakalářská 2011 
Pilch MarekHistoria i stan obecny browarnictwa w Cieszynie (RP) - Bracki Browar Zamkowy w Cieszyniebakalářská 2011 
Pomykaczová EvaHistoria zboru ewangelickiego w Oldrzychowicachbakalářská 2011 
Samiec RudolfZwyczaje i obrz&ecedil;dy Bożonarodzeniowe w miejscowo\'sci Gródekbakalářská 2011 
Slowiková EwaObraz kobiety w polskiej frazeologiibakalářská 2011 
Vícha VladimírPraktyczna modulacja wycieczek na \'Sl&acedil;sk do atrakcyjnych miejsc pod wzgl&ecedil;dem turystykibakalářská 2011 
Dobrkovská JolantaDzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Dolnym Żukowiebakalářská 2010 
Gawlasová MarieInstytut Polski w Pradze i jego dzia\l{}alno\'s\'c na rzecz popularyzacji kultury polskiejbakalářská 2010 
Guńková DorotaDzia\l{}alno\'s\'c Klubu M\l{}odych MK PZKO w Olbrachcicachbakalářská 2010 
Hilová TeresaDzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych Miejscowego Ko\l{}a PZKO w Or\l{}owejbakalářská 2010 
Indrová KristýnaDzia\l{}alno\'s\'c na rzecz zachowania tradycji ludowych w Miejscowym Kole PZKO w Hawierzowie-B\l{}&ecedil;dowicachbakalářská 2010 
Michnik RenataCieszy\'nskie przys\l{}owia ludowebakalářská 2009 


Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů III
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů II
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub