Individuální přístup

Ostravská univerzita si zakládá na individuálním přístupu ke studentům, kteří pro nás nejsou jen číslem, ale osobností.

Individuální přístup ve výuce umožňují nízké počty studentů ve studijních skupinách. Vaši pedagogové se vám tak mohou věnovat mnohem více a vy máte příležitost vytěžit z přednášek a cvičení maximum.

Kromě studijní roviny se snažíme studenty podporovat také v jejich individuálních zájmech a aktivitách. Ti, kteří mají své vize a sny, u nás dostanou prostor je realizovat. A to nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale také společenské angažovanosti. Snažíme se tyto studenty podporovat jak finančně formou stipendia, tak i propagací jejich aktivit.

Zajímá nás také názor našich studentů. Studenti proto mají prostor vyjadřovat se k dění na univerzitě i v Ostravě – na našem online živém magazínu OU@LIVE si mohou zřídit blog a stát se tak aktivním komentátorem okolního dění.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020