Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Hana Hanyášová

Hana Hanyášová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
B 424, budova B
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství, dlouhodobá zdravotně-sociální péče, neformální péče
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3245
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2015 Ph.D., Ostravská univerzita, Ošetřovatelství
2009 – 2011 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
2006 – 2009 Bc., Ostravská univerzita, Všeobecná sestra
2000 – 2006 Gymnázium Hlučín – šestileté všeobecné gymnázium

Další vzdělávání, kurzy

2014 Certifikovaný kurz Bazální stimulace, (základní kurz), Institut Bazální stimulace

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, odborný asistent
2015 – dosud Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociálních věd, odborný asistent, tajemník oborů: Zdravotně sociální pracovník, Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
2014 – dosud Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiovaskulární oddělení, všeobecná sestra
2013 – 2016 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, neakademický pracovník
2013 – 2016 SOŠ Ahol, Ostrava – Vítkovice, externí pedagog
2013 – 2014 Domov Slunovrat, všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelské výkony a intervence
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelský proces a dokumentování
Komunikace s osobami se zdravotním postižením
Cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče
Dlouhodobá zdravotně sociální péče
Podpora pečujícím
Organizace ošetřovatelských praxí pro obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Všeobecné lékařství

Ocenění

2014 Stipendista statutárního města Ostravy za akademický rok 2013/2014
2012 Ocenění rektora u příležitosti Akademického dne Ostravské univerzity 8. října 2012 – za aktivní přístup k rozvoji vzdělávacích a vědeckých aktivit

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kardiologická společnost

Působení v zahraničí

17. - 20. 10. 2016University of Firenze, Itálie, přednáška: Nursing student competences during the practical placement
07. - 13. 3. 2016 Alma Mater Europea, Slovinsko, přednáška: The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
19. – 24. 10. 2015 University of Aveiro, Portugalsko, přednášky: Czech health Care Systems, Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
01. - 04. 09. 2015 Instituto Politécnico de Portalegre, Portugalsko, přednáška: Work environment of Czech nurses and nursing care
10. – 14. 3. 2014 Campus Thomas More, Turnhout; Karel de Grote University College, Antwerpen, Belgie (staff mobility)
10 – 14. 4. 2012 20th Florence Network Annual Meeting, Malmö, Švédsko

Jazykové znalosti

Angličtina

ORCID ID

0000-0002-4936-6084


Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Nutritional status of hospitalized elderly with coronary heart disease
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Swallowing disorders in elderly patients with neurological deficits
Hana Lukšová, Jana Šulcová
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Hodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdeční
Katka Bobčíková, Hana Lukšová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deprese seniorů s chronickým selháním srdce
Nikola Gorylová, Hana Lukšová
Rok: 2018, Kardiologická revue
článek v odborném periodiku

Cílové skupiny dlouhodobé péče
Hana Lukšová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syndrom vyhoření u neformálních pečujících
Hana Lukšová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Rok: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
Iva Kuzníková, Hana Lukšová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing in foreing country
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie z pohledu ošetřovatelství
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zánět dýchacích cest - banalita nebo začátek boje o život?
Martina Hrubá, Hana Lukšová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská diagnostika výživy seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peripartální kardiomyopatie u žen
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role mentora na ošetřovatelské praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská diagnostika u seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská terminologie a její význam kardiologické praxi
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stav výživy seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2014, Hygiena
článek v odborném periodiku

Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava
Darja Jarošová, Yvetta Vrublová, Hana Lukšová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY NANDA INTERNATIONAL U KŘEHKÝCH SENIORŮ
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích
Hana Lukšová, Jana Kutnohorská, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Kontakt
článek v odborném periodiku

Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012, Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.
Hana Lukšová, Yvetta Vrublová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Nursing student competences during the practical placement
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
Hana Lukšová, Eva Janíková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Chramostová PavlaDeprese a vnímaná sociální opora u seniorů v institucionální péčidiplomová 2022 
Hlavatá BarboraHodnocení kognitivních funkcí u seniorů v pobytových službáchdiplomová 2021 
Válková AlenaDeprese u  seniorů dispenzarizovaných v kardiologické ambulancidiplomová 2021 
Bobčíková KatkaHodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdečnídiplomová 2019 
Pistovčáková KamilaZátěž neformálních pečujícíchdiplomová 2019 
Tvardková KateřinaPrevence a rizika pádů u seniorů v institucionální péčidiplomová 2019 
Chvílíčková KláraZajištění péče u dospělých klientů ve vigilním komatu z pohledu zdravotně sociálních pracovníkůdiplomová 2018 
Indrová LenkaPsychická pracovní zátěž personálu v domovech pro seniorydiplomová 2018 
Kuchařová TerezaPosouzení soběstačnosti u seniorů s demencí v institucionální péčidiplomová 2018 
Pavlátová AgátaSyndrom vyhoření u neformálních pečujícíchdiplomová 2018 
Polanská NicoleSoběstačnost u hospitalizovaných seniorůdiplomová 2018 
Rulíková KláraÚloha rodinných pečujících při péči o umírajícíhodiplomová 2018 
Stýblová JanaHodnocení kvality života seniorů s využitím nástroje SQUALAdiplomová 2018 
Šarman VratislavPotřeby osob po cévních mozkových příhodáchdiplomová 2018 
Ševčíková NelaMíra deprese u seniorů s ischemickou chorobou dolních končetindiplomová 2018 
Berková PetraInformovanost zdravotnického personálu o koordinované rehabilitaci u pacientů po cévní mozkové příhodě.diplomová 2017 
Dianová PetraDeprese seniorů v institucionální péčidiplomová 2017 
Gorylová NikolaDeprese u seniorů s chronickým selháním srdcediplomová 2017 
Lazecká VeronikaKoordinovaná rehabilitace u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Margietová PetraPsychosomatická zátěž ošetřovatelského personálu v institucionální péči o seniorydiplomová 2017 
Polednová GabrielaPéče o seniory v domácím prostředí z pohledu laických pečovatelůdiplomová 2017 
Stočesová LucieVýživa seniorů v kontextu zdravotně sociální péčediplomová 2017 
Svojáková MarkétaSyndrom vyhoření v dlouhodobé péči o seniorydiplomová 2017 
Janská AnnaPosúdenie suicidálneho rizika u seniorovdiplomová 2016 
Šulcová JanaPoruchy polykání u seniorů s neurologickým deficitemdiplomová 2016 
Blašťáková DanaPorušený spánok v ošetrovateľskej starostlivosti u seniorovdiplomová 2014 
Skotnicová LenkaOšetřovatelský proces v  péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhoděbakalářská 2019 
Štrochová ZlataOšetřovatelský proces v péči o pacienta s diabetickou nohoubakalářská 2019 
Dobešová MichaelaSyndrom vyhoření u všeobecných sesterbakalářská 2018 
Glózová MáriaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s anémiíbakalářská 2018 
Hermanová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se srdečním selhánímbakalářská 2018 
Jadamíková PetraSpokojenost klientů v sociálních zařízeníchbakalářská 2018 
Jurdičová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hypertenzíbakalářská 2018 
Schrötterová MartinaOšetřovatelský proces v péči o drogově závislého pacienta s infekční endokarditidoubakalářská 2018 
Tej VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliibakalářská 2018 
Tisoňová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s flebotrombózou dolních končetinbakalářská 2018 
Volochová DanielaŽivot s hemofíliíbakalářská 2018 
Bonczková TerezieŽivot s implantabilním kardioverterem - defibrilátorembakalářská 2017 
Frňková AnnaRole sociálního pracovníka v práci s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2017 
Krajčová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2017 
Muráriková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s demencíbakalářská 2017 
Noremberczyková HelenaFiremní školka jako jeden z benefitů pro zaměstnancebakalářská 2017 
Pavlíková KláraOšetřovatelský proces v péči o dítě s projevy celiakiebakalářská 2017 
Ruszová JoannaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgické operaci s dehiscentní ránoubakalářská 2017 
Šimonidesová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2017 
Martiňáková PetraOšetřovatelský proces v péči o  pacienta se schizofreniíbakalářská 2016 
Muržínová MarieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po koronárním arteriálním bypassubakalářská 2016 
Pikonská DenisaZájem žáků středních škol o studium nelekářských oborůbakalářská 2016 
Tatarka JakubOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po totálnej endoprotéze bedrového kĺbubakalářská 2016 
Vidmochová DagmarOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliíbakalářská 2016 
Jančálková DanielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s alkoholismembakalářská 2015 
Ondřejová IrenaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s parenterální výživou cestou Broviac katetru ve vlastním sociálním prostředíbakalářská 2015 
Vlčková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s malnutricíbakalářská 2015 
Čierna VěraŽivot s hemodialýzoubakalářská 2014 
Gorylová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Janská AnnaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po operácií žlčníkabakalářská 2014 
Světlíková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s bércovým vředembakalářská 2014 
Hlubková JanaZnalosti studentů středních škol o poskytování první pomocibakalářská 2013 
Ševčíková VendulaŽivot s kvadruplegií (kazuistika)bakalářská 2013 


Dotační titul 3
Hlavní řešitelMgr. Hana Hanyášová, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub