Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Eva Zacharová


titul, jméno, příjmení:prof. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 116, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1626
e-mail:

Vzdělání

1991 – 1995
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, učitelství odborných předmětů pro SZŠ
1987
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, rigorózní zkouška
1977 – 1981
Pedagogická fakulta, Hradec Králové
1970 – 1974
Střední zdravotnická škola, Nový Jičín
 

Kvalifikace

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava - habilitační řízení, obor ošetřovatelství, Doc.
Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě - dizertační zkouška, Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

1997 – 2000
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, Postgraduální kurz pro vyučující předmětu psychologie
 

Zaměstnání, praxe

2013 – 2014
Slezská univerzita v Opavě, FVP, Ústav ošetřovatelství, Opava
2011 – dosud
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Ústav Dr. P. Blahu, Skalica
2006 – 2013
Mendelova střední škola, Nový Jičín
1998 – dosud
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, od r. 2005 Fakulta zdravotnických studií, od. r. 2010 Lékařská fakulta
1990 – 2005
Střední zdravotnická škola, Nový Jičín
1974 – 1986
OÚNZ, Nový Jičín
 

Odborné zaměření

Zdravotnická psychologie
Komunikace v ošetřovatelství
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Odborný časopis Sestra pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Praha
Odborný časopis Zdravotnictví a medicína, měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví, farmacii a ošetřovatelství, Praha
 

Jazykové znalosti

Ruština
pasivní znalost
 


Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia
I. Bartošovič, Eva Zacharová
Rok: 2017, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Zdravotnická psychologie-2. vydání
Eva Zacharová
Rok: 2017, Grada
odborná kniha

Komunikace v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Rok: 2016, Grada
odborná kniha

Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation
M. Korintušová, V. Kozon, Eva Zacharová
Rok: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová, I. Bartošovič
Rok: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Stress factors in the work of nurses
V. Kozon, Eva Zacharová
Rok: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
článek v odborném periodiku

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče?
Eva Zacharová
Rok: 2014, Interni Medicina pro Praxi
článek v odborném periodiku

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová
Rok: 2014, University Review
článek v odborném periodiku

Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině
Eva Zacharová, Z. Římovská
Rok: 2014, Pediatrie pro Praxi
článek v odborném periodiku

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zvládání bolesti u onkologických pacientů v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Rok: 2014, Onkologie
článek v odborném periodiku

Bolest a její zvládání v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová, J. Haluzíková
Rok: 2013, Interni Medicina pro Praxi
článek v odborném periodiku

Dětský pacient v interakci se zdravotníkem
Eva Zacharová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empatie jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče
Eva Zacharová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
Eva Zacharová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Rok: 2012, Sestra
článek v odborném periodiku

Úloha komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam psychologie ve vzdělávacím procesu zdravotnockých pracovníků
Eva Zacharová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík
Eva Zacharová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství
Eva Zacharová
Rok: 2011, Odborný časopis Zdravotnícke štúdie
článek v odborném periodiku

Psychosociální aspekty při ošetřování onkologického pacienta
Eva Zacharová
Rok: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Rok: 2011, Sestra
článek v odborném periodiku

Základy psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladimír Littva
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Rok: 2010, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Rok: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Rok: 2010, Urologie pro praxi
článek v odborném periodiku

Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků
Eva Zacharová
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Celoživotní vzdělávání sester - potřeba současnosti
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Dopady chronické bolesti na kvalitu života pacienta
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Empatie v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující zdraví sestry
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační dovednosti
Eva Zacharová
Rok: 2009, Ošetrovatelský obzor
článek v odborném periodiku

Komunitní ošetřovatelství
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pravda u lůžka
Eva Zacharová
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Prieskum konzumácie alkoholu u adolescentnej mládeže
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prieskum postojov sestier k vysokoškolskemu vzdelávaniu
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prieskum rizikových faktorov vertebrogenych problémov u sestier
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Rok: 2009, Diagnóza
článek v odborném periodiku

Psychosociální zátěž v sesterském povolání
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Rok: 2009, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Rok: 2009, -Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Sestra v moderní společnosti
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Rok: 2009, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Stres v práci sestry
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom vyhoření - realita dneška
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úroveň informovanosti pacientov s glaukomovým ochorebím - prieskum
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplyv životného štýlu na vznik ochorenia osteoporoza
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplyv životosprávy na zdravý stav pacienta s ateroslerozou
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vplýva životospráva na zdravotý stav paienta s aterosklerózou?
Eva Zacharová
Rok: 2009, Sestra a lekár v praxi
článek v odborném periodiku

Význam sociální komunikace v dětském lékařství
Eva Zacharová
Rok: 2009, Sestra a lekár v praxi
článek v odborném periodiku

Vzdělávání budoucích sester a jeho vliv na kvalitu života
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání zdravotických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znají pacienti svá práva?
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znalost psychologie - neopomenutelná součást odborné vybavenosti zdravtoníků
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní styl studentů ošetřovatelství
Eva Zacharová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. mezinárodní konference nelékařských profesí
Eva Zacharová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.
Eva Zacharová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha psychologie při vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Význam východy ke zdraví ve výuce studentů
Eva Zacharová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam sociální interakce při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam sociální komunikace v práci zdravotníka s dětským pacientem
Eva Zacharová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení.
Eva Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková
Rok: 2007, Grada Publishing
odborná kniha

Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Komunikace jako předpoklad úspěšného vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a klientem
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Rok: 2006, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi
Eva Zacharová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Význam sociální komunikace ve vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do studia zdravotnické psychologie 2
Eva Zacharová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta
Eva Zacharová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením
Eva Zacharová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Možnosti péče o seniory – informovanost občanů
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Úvod do studia zdravotnické psychologie
Eva Zacharová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Opravilová DanaRole ergoterapeuta ve zlepšení kvality života u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2014 
Kubinová MartinaPůsobení ergoterapeuta v oblasti psychomotorických funkcí u dětí s kombinovanou vadoubakalářská 2013 
Kretková ZuzanaProblematika stresu u ergoterapeutů a fyzioterapeutů při výkonu profesebakalářská 2012 
Solánská LenkaProfesní příprava a uplatnění dětí a mládeže s mentálním postižením v Ostravěbakalářská 2011 
Škobránková TerezaZměny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozíkbakalářská 2011 
Hahnová VeronikaVyužití her v ergoterapiibakalářská 2010 
Mašlaňová PetraPéče o klienty s Alzheimerovou chorobou ve vytypovaném zařízeníbakalářská 2010 
Pacherová LucieTrénink paměti u seniorů s ohledem na jejich biopsychosociální stránku životabakalářská 2010 
Udvarosová MichaelaVyužití volného času mládeže ve vytipované střední školebakalářská 2010 
Kubienová KateřinaErgoterapeut a zrakově postižený klientbakalářská 2009 
Stachová JanaPsychosociální přístup k dětským klientům se sluchovým postiženímbakalářská 2009 
Baďuříková JanaAdaptace seniorů na pobyt v Domově důchodcůbakalářská 2006 
Bocviňoková EvaSociální aspekty zrakového postiženíbakalářská 2006 
Fördösová MartinaProblematika komunikace mezi klientem a zdravotnickým pracovníkembakalářská 2006 
Hrdinová GabrielaÚroveň ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2006 
Odlerová AndreaPohled na stáří očima mladé generace.bakalářská 2006 
Orlová AnitaMožnosti poskytované péče mentálně postiženým ve vybraném sociálním zařízeníbakalářská 2006 
Richterová VandaPohled veřejnosti na umírání a smrtbakalářská 2006 
Stuchlíková PetraStav informovanosti adolescentů o problematice AIDSbakalářská 2006 
Witková ŠárkaRakovina ženského prsu, velká zrádná propast.bakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub