Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Denisa Tkačíková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Denisa Tkačíková
místnost, podlaží, budova: UK 205, budova UK
funkce:
obor činnosti:akvizice knih, metodik knihoven pracovišť OU
katedra / středisko (fakulta): Univerzitní knihovna
telefon, mobil: 553 46 1236
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Modely mezigeneračních vazeb v románových zobrazeních rodinných vztahů u současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modely rodinných mezigeneračních vazeb ve vybraných prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OBRAZ OBDOBÍ "SOCIALISMU" v českých a polských učebnicích / OBRAZ OKRESU "SOCJALIZMU" w czeskich i polskich podręcznikach. B. Gracová, M. Tomášek (eds)
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Román Radky Denemarkové Peníze od Hitlera v perspektivě paměťových studií
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy
Svatava Urbanová, Šárka Holaňová, Denisa Tkačíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Rok: 2015, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Žena a historie v prózách současných českých autorek
Denisa Tkačíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k tvorbě tzv. dvojdomých autorek v současné české LPDM
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světy snů a světy realit
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014, Bibiana - Revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce
Denisa TKAČÍKOVÁ
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub