Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:1 000,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Ing. Vladimíra Gebauerová
Pedagogický poradce:Ing. Vladimíra Gebauerová
Anotace:Vzdělávací program Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši.
Vzdělávací program „Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši“ běží v období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích. Naučně zábavou formou poskytne účastníkům kurzu informace nejen o toxikologické problematice, ale také o souvisejících oborech a institucích, které pomáhají, aby lidé v dnešní době byli co možná nejméně „otráveni“ jak po fyzické, tak i duševní stránce.
Každý z nás se v běžném životě dostává někdy do lesa na houby, může zkombinovat více léků najednou, nebo prostě jen špatně zvolí potravinovou skladbu během dne, dostane se do krizové situace sám nebo jemu blízký člověk.
Probereme problematiku užívání návykových látek, medikamentů, alkoholu a řady dalších toxikologicky významných látek, problematiku sběru hub, dále pak např. jednání v krizových situacích, důležitost správné životosprávy a duševní hygieny.
Absolventům poskytneme potřebný přehled o toxikologicky významných látkách, o fungování Toxikologické laboratoře, Toxikologického informačního střediska, Národní protidrogové centrály, Krizového centra Ostrava a dalších institucí.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020 až 2020/2021. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:závěrečný cvičný test
Přihlášky:ANO
Přihlášky můžete podat pouze v období od 22. 10. 2019 do 31. 12. 2019 nebo do naplnění kapacity. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete poštou s těmito povinnými přílohami: 1 ks zezadu podepsané fotografie dokladového formátu na adresu:
Lékařská fakulta OU
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Hana Nezmarová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:2019
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet 1.000,- Kč za cely akademický rok tedy za 2 semestry. (informace o platbě dostanete až po zaregistrování přihlášky na LFOU)
Vyučující:Ing. Vladimíra Gebauerová,
RNDr. Petr Kurka, CSc.,
RNDr. Marie Staňková, Ph.D.,
Mgr. Šárka Miketová,
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,
Ing. Jan Aufart,
JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.,
pplk. Mgr. Lukáš Jahoda,
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.,
MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská, Ph.D., MBA, LL.M.,
Bc. David Tichý,
RNDr. Vít Balner,
Mgr. Michal Graca,
Bc. Jan Horák
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky: Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na úterý. Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků s dlouholetou praxí. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování závěrečného cvičného testu. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Letní semestr probíhá od února 2020 do června 2020 a Zimní semestr probíhá od září 2020 do ledna 2021.
Termíny výuky: úterý (1x za 14 dní) od 14:00 – 17:00 hod. (výukové termíny letního semestru 11.2.2020, 25.2.2020, 10.3.2020, 24.3.2020, 7.4.2020, 21.4.2020)
Studium bude otevřeno pro minimální počet 40 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání.
Další informace:Leták ke stažení