Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Dobrodružství kriminalistiky
Fakulta / organizační jednotka:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:1.000, - Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Ing. Jan Aufart
Pedagogický poradce:Ing. Jan Aufart
Anotace:Vzdělávací program Dobrodružství kriminalistiky po vzoru známého seriálu mapuje historii kriminalistiky a využívání řady vědních oborů pro forenzní účely. V období jednoho akademického roku ve  12 tematických blocích budou naučně zábavnou formou podávány účastníkům základní informace kriminalistické vědy a  souvisejících oborů, potřebných při usvědčování pachatelů trestných činů. Absolventům poskytne potřebný přehled a  orientaci v kriminalistickém učení o trestném činu, kriminalistických stopách a  vysvětlí některé postupy kriminalistického zkoumání stop. Osvětlí základní pojmy jako je kriminalistická identifikace, daktyloskopie, trasologie, kriminalistická biologie, chemie a  mnoho dalších, které přiblíží jejich využití v konkrétních kauzách. Univerzita třetího věku vede své absolventy k  možnosti se  dále vzdělávat v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou s pecialisté z řad kriminalistů, soudních lékařů a soudních znalců. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018/2019. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.
Způsob ukončení studia:Závěrečný cvičný test
Přihlášky:ANO Přihlášku najdete na webu LF OU. Přihlášky můžete podat pouze v období od 1.9.2018 do 15.1.2019 nebo do naplnění kapacity. Po stažení přihlášku vyplňte a zašlete stěmito povinnými přílohami: 1 ks zezadu podepsané fotografie dokladového formátu na adresu: Lékařská fakulta OU Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Hana Nezmarová Syllabova 19 703 00, Ostrava
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:15. ledna 2019
Kontakt / další informace:Hana Nezmarová
Způsob platby:převodem na účet 1.000,-Kč za cely akademický rok (2 semestry)
Další informace:Termíny výuky: Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na pondělí. Vzdělávání obsahuje přednášky odborníků s dlouholetou praxí. Podmínkou pro ukončení studia je úspěšné absolvování závěrečného cvičného testu. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Letní semestr probíhá od února 2019 do června 2019 a Zimní semestr probíhá od září 2019 do ledna 2020 Termíny výuky: Pondělí (1x za 14 dní) od 15:00 - 18.00 hod. (výukové termíny Letního semestru 11.2.2019, 25.2.2019, 11.3.2019, 25.3.2019. 8.4.2019, 6.5.2019) Studium bude otevřeno pro minimální počet 50 účastníků. Přinaplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení vzdělávání.