Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Jak urychlit psaní v němčině?
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:studenti a absolveti německého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:bloková výuka, 5 x 3 vyučovací jednotky = 15 h výuky
Cena:10 osob: 1.800,--Kč
15 osob: 1.200,--Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:17. 09. 2018 ‒ 21. 09. 2018 od 09:00 do 11:15, případně bloková výuka během semestru po dohodě s účastníky kurzu.
Garantující odborná katedra:Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Anotace:Program si klade za cíl zprostředkovat účastníkům dovednost ovládat klávesnici s nastavením na německý jazyk deseti prsty tak, aby mohli na PC snadněji a rychleji tvořit své seminární a závěrečné práce. Od cvičení psaní jednotlivými prsty se bude postupovat k vytváření krátkých textů (diktováním), přičemž bude při psaní zapojeno všech deset prstů. Cvičení budou probíhat v programu, který je k dispozici online a poskytuje zpětnou vazbu k množství úhozů za minutu a správnosti napsaného textu.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:Předpokladem je znalost německého jazyka.
Přihlášky:PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE POZASTAVENO
Kontakt / další informace:Stanislava Majcherová
Způsob platby:bezhotovostní
Vyučující:Mag. phil. Claudia Gugglberger