Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Čeština pro cizince (individuální výuka) / Czech for Foreigners (Individual Teaching)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:cizinci, kteří se chtějí naučit česky nebo zdokonalit svoji znalost češtiny
Doba trvání / hodinová dotace:30 vyučovacích hodin
Cena:29.000,--Kč/1 osoba
Forma:prezenční
Organizace studia:podle dohody
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:Program je realizován jako individuální studium pro jednoho zájemce nebo pro malou skupinu při celkové hodinové dotaci 30 vyučovacích hodin.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:průběžně
Kontakt / další informace:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.,
Mgr. Jakub Maruš,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.,
doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.,
Mgr. Zdeňka Žédková Suchá