OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV: Čeština pro cizince (individuální výuka) / Czech for Foreigners (Individual Teaching)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:cizinci, kteří se chtějí naučit česky nebo zdokonalit svoji znalost češtiny
Doba trvání / hodinová dotace:30 vyučovacích hodin
Cena:29.000,--Kč/1 osoba
Forma:prezenční
Organizace studia:podle dohody
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:Program je realizován jako individuální studium pro jednoho zájemce nebo pro malou skupinu při celkové hodinové dotaci 30 vyučovacích hodin.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:průběžně
Kontakt / další informace:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.,
Mgr. Jakub Maruš,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.,
doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.,
Mgr. Zdeňka Suchá
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub