OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Úvod do studia japonské filologie - japonský jazyk a kultura
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok (dva semestry)
Anotace:Rostoucí ekonomický a kulturní vliv Země vycházejícího slunce na dění v globalizovaném světě včetně cílené expanze japonských investorů na evropské trhy, se odráží ve zvyšujícím se zájmu studentů nejen o studium tohoto jazyka, ale také o poznání japonské společnosti jako celku. Cílem vzdělávacího modulu je rozšíření jazykového potenciálu na poli obchodní japonštiny, vhled do nejstarší i moderní japonské literatury, jakož i exkurz do poválečné i současné kinematografie včetně filmových projekcí. Tento modul je zároveň prvním z připravované série zaměřené na poznání japonské společnosti a kultury se všemi jejími komponenty (divadlo, estetika, náboženství, etiketa apod.). Kvalitní jazyková vybavenost spolu se znalostí specifik japonské společnosti jsou skvělým bonusem k uplatnění na trhu práce.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV.
Předpoklady pro přijetí:Absolvování předmětu Japonština 1 nebo zahájení studia předmětu Japonština 1 (KLA/JAP1) v zimním semestru AR 2015/2016.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2015
Kontakt / další informace:Mgr. Jana Bolková
Vyučující:Mgr. et. Mgr. Veronika Abbasová, Mgr.,
Martin Tirala, Ph.D. (FF UK v Praze)
Další informace:Seznam kurzů modulu:
Obchodní japonština 1, Vybrané kapitoly z japonské literatury a kinematografie 1, Obchodní japonština 2, Vybrané kapitoly z japonské literatury a kinematografie 2, Ukončení modulu.
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub