Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Pracovník v neziskovém sektoru
Fakulta / organizační jednotka:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno zejména pro pracovníky nevládního, neziskového sektoru, kteří již mají v dané oblasti zkušenosti. Organizace mohou byt orientované na kulturu, pomáhající, charitativní služby, poradenské služby, enviromentální problematiku atd.
Doba trvání / hodinová dotace:1 rok
Cena:12.000,-Kč
Garant:Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Anotace:Program celoživotního vzdělávání připravuje kvalitní, nezávisle a tvůrčím způsobem myslící profesionály a poradce pro práci v občanském, soukromém a veřejném sektoru a kontinuální profesionální vzdělávání pracovníků nevládních neziskových organizací.
Přihlášky:Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2016. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska. Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra sociologie
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Simona Ludwigová
Plán studia / rámcový harmonogram:Úvod do problematiky občanské společnosti, Fundraising a projektový management, Řešení konfliktů mediace a negociace, Sociální ekonomika, PR v neziskové organizace, Právní rámec občanské společnosti.
Další informace:minimální počet účastníků: 10