Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě
Garantující odborná katedra:Filozofická fakulta OU
Anotace:V období 2018-20 realizuje Filozofická fakulta čtyři dvouleté cykly přednášek s tématy: Evropské královské rody, Milovníci umění – sběratelé – mecenáši, Společnost v českých zemích v proměnách času a Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí.
Další informace: