OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Příprava k nostrifikační zkoušce
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:zájemci o nostrifikační zkoušku z českého jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:10 hodin (případně podle individuální domluvy)
Cena:individuální kurz: 13.500,- Kč, při dvou účastnících 6.750,- Kč za jednoho
Forma:prezenční
Organizace studia:dle domluvy - kurz probíhá v průběhu celého roku
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:S účastníky kurzu se probírají jednotlivé jazykové plány českého jazyka tak, aby byli připraveni k nostrifikační zkoušce. Přístup je individuální, podle dosavadních znalostí účastníků.
Způsob ukončení studia:nostrifikační zkouška (samotná zkouška je bezplatná), účastníci obdrží osvědčení o nostrifikační zkoušce
Výstupní doklad:osvědčení
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:průběžně
Kontakt / další informace:Bc. Lenka Krahulcová
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.,
Mgr. Jakub Maruš,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub