Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Přípravný kurz pro studenty 1.ročníků oborů Aplikovaná informatika / Informatika
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:přijatí studenti oborů Aplikovaná Informatika / Informatika / Učitelství informatiky
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 30 vyučovacích hodin
Cena:2.600,-
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Anotace:Tento třídenní přípravný kurz je určen studentům 1. ročníků Aplikované informatiky, Informatiky a Učitelství informatiky. Kurz obsahuje 5 bloků:
 • Úvod do programování
 • Programovací prostředí a první programy.
 • Architektura počítačů a základy operačních systémů
 • Angličtina
 • Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:převod z účtu, složenka
Plán studia / rámcový harmonogram:

Blok: Úvod do programování

 1. úvod s překvapením – algoritmus (příklad),
 2. začátek a konec – má každý program (jen se to v každém prg. jazyce zapisuje jinak),
 3. komunikace – aneb vstup a výstup,
 4. nepiš pořád dokola – opakuj (jak musíme počítači pomoct, aby dokázal opakovat),
 5. proměnná – bez té se těžko programuje,
 6. co počítač umí – základní operace +, –, *, /, +1, :=, porovnej (=, <, >),
 7. a co když...? – teď dělej to a teď zas tohle – umíš se rozhodnout (počítači)?,
 8. řešíme úlohu (hledání maxima) – jde to ztuha? => cirkus – atrakce, různé zápisy algoritmu,
 9. důvěřuj, ale prověřuj (testování) – volba testovacích hodnot, komplexnost,
 10. řešíme úlohu (převozník) – pozor na specifické případy,
 11. rozděl a panuj – pojmenuj jednotlivé části úlohy zvlášť a řeš je samostatně (zjednodušení),
 12. nepiš pořád dokola II. – nyní zase trochu jinak, aneb modularita,
 13. parametr – není žádné strašidlo, ale výborný pomocník (opět nám ušetří kus práce),
 14. projdi se v mých mokasínách – vyzkoušíme si, jaké je to postupovat podle návodu, který sestavil někdo jiný (přičemž třeba ani neznáme znění úlohy, kterou máme dle tohoto návodu řešit) – práce ve skupinách,
 15. závěrečné shrnutí, několik dobrých rad.

Blok: Programovací prostředí a první programy.

 1. seznámení s vývojovým prostředím JCreator,
 2. tvorba jednoduchých programů,
 3. překlad programu a odstranění syntaktických chyb,
 4. spuštění programu, odstranění logických chyb.

Blok: Architektura počítačů a základy operačních systémů

 1. číselné soustavy, převody čísel.
 2. zobrazení informací v počítači.
 3. základy číslicové techniky. Logické obvody a funkce.
 4. kódování informací.
 5. základní hardwarové principy počítačů.

Blok: Angličtina

Blok: Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU.

 1. obsluha prostředí Moodlu a jeho organizace, online a offline komunikace, konference v Moodlu,
 2. úkoly a testy v Moodlu.
Další informace:informační leták ikona pdf