Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Andrea Balharová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Andrea Balharová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:literatura pro děti a mládež
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2642
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Démonologické bytosti jako součást slovesné folklorní tradice
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut slovanských studií Ruské akademie věd
Andrea Balharová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vodní démon jako součást slovenského folkloru a jeho literárních adaptací pro děti a mládež
Andrea Balharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozoficko-psychologický rozměr smrti v českých a polských (a slovenských) pohádkách a pověstech
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka (hastrmana) jako představitele vodního živlu
Andrea Balharová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Michal Przywara, Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, 208 s
Andrea Balharová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Novější překlad polských pohádek a pověstí do češtiny
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Srovnání dvou českých knižních vydání polských pohádek a pověstí
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2017, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Charakteristika pověsti z Horního Slezska
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Novější překlady polských démonologických pohádek a pověstí do českého jazyka
Andrea BALHAROVÁ
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub