Aktuality

Školení zaměstnanců Ostravské univerzity o GDPR a IT bezpečnosti

CSIRT OU ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů, Centrem informačních technologií (CIT), referátem BOZP a Katedrou informatiky a počítačů (KIP) během dubna 2019 zorganizovali dobrovolné školení pro všechny zaměstnance OU, v rámci kterého si mohli rozšířit své vědomosti a zlepšit dovednosti v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Školení se zúčastnilo přibližně 200 zaměstnanců napříč všemi fakultami a centry univerzity, kromě akademiků také administrativních pracovníků.

Výroční zpráva CSIRT OU 2018

Zpráva CSIRT OU sumarizuje dosavadní aktuality za rok 2018 a předkládá rámcový plán pro rok 2019.