Senioři, přijďte si k nám užívat

logo PdF Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.

Ve dvou semestrech o celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek) setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.

Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky na přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set korun. (Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.)

Neváhejte. Podejte si přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012.

Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail: .

Podrobněji o kurzu U3V:

Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby. Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě...).