Ostravská univerzita staví nové centrum výzkumu a výuky

Ostravská univerzita zahájila v pondělí 18. června stavbu multidisciplinárního výzkumného centra při Lékařské fakultě. Dokončení tohoto projektu je plánováno na rok 2014 a přijde na více než 430 milionů korun. V někdejším porodnickém pavilonu bývalé krajské nemocnice v Ostravě - Zábřehu vzniknou nové laboratoře, datové centrum, seminární místnosti, posluchárny a technologické zázemí pro rozvoj lékařských a souvisejících sociálních i přírodovědných oborů a také pro výzkum. Finance na stavbu uhradí z 85% dotace z Evropské unie, zbývající část si uhradí univerzita ze svých zdrojů.

Slavnostního aktu zahájení stavby nových prostor výzkumného centra spojeného se zasazením dubu - jako symbolu síly a jistoty - se zúčastnil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř, primátor města Ostravy Petr Kajnar, náměstkyně primátora Simona Piperková, náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný a Marian Lebiedzik, náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít, ředitel faktultní nemocnice v Ostravě Stanislav Němeček a mnoho dalších hostů.

"Tento projekt by neexistoval bez dalších desítek lidí, kteří se podíleli na tom, že se před deseti lety tento areál převedl na město. Dnes jsme uprostřed projektu vzniku medicíny v Ostravě a tu těžší část již doufám máme za sebou," řekl ve svém projevu primátor Ostravy Petr Kajnar. "Toto je ten typ projektu, který pomůže Moravskoslezskému kraji i České republice stoupat zpátky na místo, které jí určitě patří, mezi světovou lékařskou špičku."

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro unikátní spojení biologů, lékařů, biofyziků, ale i matematiků a sociologů. V novém centru budou moci na ploše větší než 8.800 čtverečních metrů společně pracovat například na modelování vlivu nových léčiv na lidský organismus, na výzkumu sociálních dopadů zdravotních problémů obyvatel nebo na zdokonalování přístrojů pro diagnostiku a lékařské zákroky. Nové prostory bude moci využívat také téměř 1.300 studentů Ostravské univerzity z Lékařské fakulty, Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty.

Název projektu:

  • Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity

Registrační číslo:

  • CZ.1.05/4.1.00/04.0151