Než se vlas přetrhne – další vzdělávání učitelů přírodovědy

Kdo by neznal pohádku o čertovi, který nedokázal natáhnout vlas tak, aniž by se přetrhl. Podobné a jiné zajímavé experimenty sloužící k vysvětlení učiva umožnil učitelům projekt EU č. CZ.1.07/1.3.05/11.0024, „Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“.

Na závěrečné konferenci, která se uskutečnila 5. října 2011 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (OU) pod záštitou Věry Palkové, náměstkyně hejtmana MSK, bylo živo. Zástupci řešitele OU a partnerů Metodického a evaluačního centra, o.p.s., a  Wichterlova gymnázia, Ostrava-Poruba, p.o.,si společně s pedagogy prošli jak výsledky, tak některé experimenty.

Tento projekt podpořený ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaný státním rozpočtem ČR umožnil od 11. listopadu 2008 do 31. října 2011 proškolit v krátkodobých a dlouhodobých kurzech 242 učitelů Moravskoslezského kraje z Ostravy, Opavy, Krnova, Frýdku-Místku, Havířova, Bohumína, Bílovce, Karviné a přilehlých obcí.

Všechny kurzy se skládaly z několika modulů. Jednalo se o tyto kurzy: dlouhodobý Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech, krátkodobé Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných předmětech a Interaktivní tabule ve výuce – tvorba digitálních výukových materiálů.

Projekt umožnil vznik úložiště příkladů dobré praxe učitelů: Multimediální digitální knihovny TELMAE - www.telmae.cz, v níž je umístěno na 260 multimediálních vzdělávacích objektů, které jsou k dispozici pro výuku.

Školitelé Michaela Drozdová a Jan Veřmiřovský mluvili, a některé z nich i předvedli, o experimentech z oblasti environmentální výchovy, botaniky a zoologie, fyziologie člověka, chemie. Například o testování UV záření (opalovacích krémů a slunečních brýlí), vzorku srážek, stimulaci vzniku kyselého deště a vliv dešťů na život v půdě či stanovení účinnosti vitamínu C vybraných přípravků.

Na fyziku se zaměřil Libor Koníček, který kromě demonstrace příkladů experimentů, měřícího systému EdLaB a  software, zaujal učitele výrobou vlastních jednoduchých čidel.. Připomněl možnosti počítačem podporovaných experimentů: vytvoření laboratoří reálné, vzdálené i virtuální. A tady právě se zaměřil mimo jiné na to, jakou sílu vydrží jeden vlas, než se přetrhne.

Po prezentacích se účastníci rozdělili do skupinek a lektoři se jim věnovali individuálně. „Závěrečné konference se zúčastnili jak účastníci kurzu, tak učitelé, kteří s měřicím zařízením dosud nikdy nepracovali. Byli to právě oni, kdo se začal zajímat o možnosti, jak se zapojit do dalších projektů, vzdělávat se a pořídit nějakou sadu měřicích zařízení,“ uvedla Markéta Kubáňová, výkonná manažerka projektu.

Irena Csaladiová ze Střední průmyslové školy elektrochniky a informatiky v Ostravě uvedla: „Vyučovací hodiny chemie, kdy žáci pracovali s interaktivní tabulí, je zaujala, víc než jiné hodiny, protože nešlo jen o výklad, ale na tabuli si třeba chemické pojmy sami i `osahají `. Tím došlo k jinému propojení.”

Závěry konference i slova pedagogů, zapojených do projektu, svědčí o tom, že cíle, které si projekt kladl, byly splněny. Bylo jimi: zvýšení kompetence učitelů v oblasti výuky přírodovědných předmětů a oblasti využívání ICT ve výuce, vytvoření vzdělávacích modulů pro další vzdělávání učitelů v oblasti nových metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ i vytvoření multimediální digitální knihovny vzdělávacích objektů – scénářů hodin, fotografií a videí experimentů, multimediálních klipů, počítačem podporovaných experimentů. Více na: http://projekty.osu.cz/mmobjekty

Než se vlas přetrhneNež se vlas přetrhne