Studentský workshop Den první pomoci

logo DPP

Ve dnech 28. – 30. září se bude v areálu hotelu Sepetná na Ostravici konat studentský workshop Den první pomoci 2011, který připravuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Jedná se o soutěž studentů oboru Zdravotnický záchranář, která je jednou z aktivit projektu ESF „Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí“ (MED-KA-NET, CZ1.07/2.4.00/17.0113).

Odbornou náplní soutěže jsou simulované situace – reálné případy, které vyžadují zásah záchranářů v terénu. Soutěžící musí v časovém limitu předvést odborné dovednosti neodkladné péče. Členy soutěžních družstev jsou studenti VŠ a VOŠ oboru zdravotnický záchranář.

Odborným garantem projektu MED-KA-NET je doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a  přednosta Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Partnery projektu jsou Fakultní nemocnice Ostrava – Traumatologické centrum a VŠB - Technická univerzita Ostrava - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Záštitu nad studentským workshopem Den první pomoci převzali prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii a Bc. Drahomír Sikmund, prezident Komory záchranářů.

Ve čtvrtek 29. září v dopoledních hodinách navštíví Den první pomoci zástupci odboru CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kontakt: PhDr. Ivana Fialová, tel: 734 783 481