Umějí učit? Ukáže testování EU

logolink

Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.

Testování by mělo ukázat přírůstek znalostí žáků dané školy od jejich nástupu až po konec sledovaného období. Testováním projdou žáci 5., 7., a 9. tříd ZŠ a 3. ročníků středních škol krajů Moravskoslezské, Žilinského, Trenčínského a Trnavského.

Testování proběhne v rámci projektu Evropské unie pod názvem „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“. Vedoucím partnerem projektu je Metodické a evaluační centrum, o.p.s. dalšími partnery pak Ostravská univerzita v Ostravě a Trnavská univerzita v Trnavě.

Projekt usiluje především O nové pojetí výuky a její zkvalitnění. Aby to pro učitele bylo snazší, připravili pro ně realizátoři projektu 18 inovativních sbírek didaktických materiálů. Tyto neocenitelné pomocníky pro ně vytvořili čeští a slovenští odborníci pro jednotlivé vyučovací předměty. Tyto sbírky už učitelé mají k dispozici od konce loňského roku. Na konec května 2011 realizátoři plánují dvoudenní mezinárodní konferenci, na níž budou srovnány výsledky testování v příhraničních regionech.