Invaze robotů do škol

logolink Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota (na fotografii).

robot

Projekt „Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol“ - CZ.1.07./2.3.00/09.0024 umožní rozvíjet schopnosti a dovednosti talentovaným žákům základních a středních škol kraje. Tyto experimenty budou probíhat v odborných kroužcích. Projekt připravila a uskutečňuje coby řešitel projektu Ostravská univerzita v Ostravě společně s partnery: Metodickým a evaluačním centrem (MEC), o.p.s. a šesti ZŠ a šesti SŠ MSK.

Letos v lednu proběhla partnerská instruktáž, na níž se učitelé seznámili se skládáním robotka. Aby mohli svým nadaným žákům být nejen nápomocni radou, ale také, těm šikovnějším, zdatně sekundovat při sestavování této zajímavé „hračky“. (Vzhledem k množství sestavovaných robotků se dá s jistou nadsázkou hovořit o invazi robotů ve školách.) Do kroužků bylo vybráno z více než 1000 žáků celkem dvanácti základních a středních škol Moravskoslezského kraje180 nejnadanějších, kteří nejlépe zvládli vstupní testy. V centru zájmu bylo jejich nadání pro matematiku, biologii, fyziku, chemii, nebo environmentální výchovu, geografii či informatiku – robotiku.

instruktáž instruktáž

Ostravská univerzita v Ostravě (OU) pořádá v rámci projektu různé workshopy. Pedagogové si na nich osvojují potřebné znalosti a dovednosti, aby byli svým talentovaným žákům v kroužcích co nejužitečnější. Už v únoru proběhl další z vývojových workshopů pro partnerské školy, tentokrát se zaměřením na práci s ICT vybavením ve vazbě na náplň kroužků.

OU v rámci projektu dovybavila partnerské ZŠ a SŠ výpočetní technikou tak, aby se vše mohlo odehrávat ve virtuálním prostředí. Samotné kroužky zahájí svou činnost už ve školním roce 2011/2012. Projekt je realizovaný prostřednictvím Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Byl zahájen 1. srpna 2009, s ukončením se počítá 31. července 2012.

Poskytovatelem dotace v celkové výši téměř 12 miliónů korun je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě MEC je partnery OU šest ZŠ a šest SŠ MSK: Gymnázium a Střední odborná škola Orlová-Lutyně, Základní škola Komenského 68, Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254; Gymnázium Vítkov, Základní škola Bruntál, Mendlova střední škola Nový Jičín, Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Střední škola strojírenská a dopravní Frýdek-Místek, Slezské gymnázium Opava, Základní škola Opava na Šrámkově ulici.