Bezplatné kurzy pro učitele

logolink Držet krok s mládeží není pro učitele, obzvláště přírodovědných předmětů, snadné. A není to jen nedostatečným technickým vybavením škol. Učitelům se většinou nedostává i kvalitních pomůcek, „mustrů“, návodů, jak učit nově.

Projektem Evropské unie „Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“ registrační číslo CZ.1.07/1.3.05/11.0024 jim Ostravská univerzita v Ostravě nabízí „vše v jednom“. Zapojením do projektu školy a jejich učitelé získají mimo jiné přístup k moderním metodám výuky a možnost trvalého využívání nově vytvořené multimediální digitální knihovny právě těchto vzdělávacích objektů („mustrů“) TELMAE (www.telmae.cz). Vznik této digitální knihovny projekt umožnil. Knihovna obsahuje tolik potřebné scénáře vyučovacích hodin, fotografie experimentů, multimediální klipy z vyučování a PC podporované experimenty.

V rámci projektu proběhly v půli roku 2010 speciální bezplatné krátkodobé kurzy, akreditované MŠMT. Zúčastnilo se jich 161 učitelů základní a středních škol. Kurzy probíhají kombinovanou formou výuky. Zaměření kurzů je přírodovědné na výuku fyziky, chemie, biologie a geografie za pomoci počítačem podporované výuky v těchto předmětech. Partnery projektu jsou Metodické a evaluační centrum OU a Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba.