Pozvánka na prohlídku unikátní učební pomůcky pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře

Ostrava dne 24. 11. 2010 - V rámci projektu hrazeného z Evropských fondů vznikla na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě unikátní "učební pomůcka" pro budoucí pracovníky složek integrovaného záchranného systému - policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře.

Dva trenažéry, se kterými se ve středu 24. listopadu 2010 ve 14:00 mají možnost seznámit i novináři, jsou simulací skutečného terénu, ve kterém členové složek integrovaného záchranného systému budou pracovat po absolutoriu studia na vysoké škole. V rámci výuky dvou oborů (Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a oboru Zdravotnický záchranář), které nabízí Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, si studenti prověří své teoretické znalosti pro zásahy v terénu jako je vyprošťování zraněných z havarovaných vozů, pohyb v prostoru na místě trestného činu a  ohledání místa činu, ale také komunikaci s občanem, kterému byl vykraden byt, komunikaci s obětí násilného trestného činu či komunikaci s účastníky dopravní nehody.

Projekt je realizován v partnerské spolupráci mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě, Fakultní nemocnicí v Ostravě, Policií ČR a Městskou policií v Ostravě a je financován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.