Západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Fakulta se pustila do velkého projektu na podporu matematiky v Ostravě

Ostrava, 14. října 2010 - Světová matematická celebrita přijela do Ostravy podpořit velký vědecký projekt v oblasti aplikované matematiky. Právě specialisté v tomto oboru v kraji citelně scházejí. Prezident Evropské matematické společnosti profesor Ari Laptev, jehož návštěva se uskutečnila i díky finanční podpoře z projektu Moravskoslezského kraje na rozvoj vědy v kraji, je také hlavním vědeckým lídrem připravovaného projektu na rozvoj matematiky v Ostravě. Na projektu pracuje katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

„Cílem projektu je v horizontu tří let vybudovat špičkový výzkumný mezinárodní tým. Projekt přinese též podstatné zkvalitnění výuky, možnost rozvíjet nejmodernější metody výzkumu, stáže v zahraničí pro vědecké pracovníky, studenty i doktorandy a nová místa pro absolventy doktorského studia. Zapojili bychom se do mezinárodní vzdělávací a výzkumné sítě špičkových světových pracovišť,“ uvedla vedoucí katedry matematiky Přírodovědecké fakulty profesorka Olga Krupková.

Ari Laptev patří mezi nejvýznamnější světové osobnosti v matematice, ale i ve vědeckém životě vůbec. Je profesorem matematiky na Katedře matematiky na Imperial College London ve Velké Británii a současně na Royal Institute of Technology ve Stockholmu, Švédsko.

Jak podotkl, západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Například v Indii, Pákistánu, Koreji a hlavně v Číně se stala matematika velmi populární.

„Technika, matematika dostává v těchto zemích zelenou. Nejen, že se tam stěhují výroby, závislé na přidané hodnotě matematického a technického myšlení, ale jejich vlády sypou do podpory vzdělávání matematiků či inženýrů obrovské peníze. Nebude to trvat dlouho a totálně nás převálcují,“ uvedl Laptev, s tím, že jen v Londýně studuje na matematických oborech padesát procent Číňanů.

Profesorka Krupková potvrzuje, že i Přírodovědecká fakulta se chystá na výměnu studentů s Čínou. „Jedu do Číny za dva měsíce. Budeme domlouvat společný výzkum i výměnné pobyty. Tamní studenti mají výhodu, protože jim země poskytne na pobyty v zahraničí velké dotace. Je jasné, že bez podobné podpory naší vědy naší vládou za pár let budou lepší, než my,“ řekla Krupková.

Oba matematici se shodují, že je nejvyšší čas razantně popularizovat matematiku i u nás. „Školství potřebuje hlavně kvalitní učitele, a to už od základních škol. Jestli si žáci a studenti matematiku oblíbí nebo zprotiví, hodně ovlivní přístup pedagoga. Bohužel dobrých učitelů je málo,“ konstatoval Laptev.

Sám vidí příčinu všeobecné nechuti ke studiu matematiky v tom, že lidé jsou líní přemýšlet. „Když to dokáží překonat, zjistí, že matematika je krásná a že se jim pro život hodí téměř ve všech sférách. Navíc nikdy nebudou mít problém najít dobře placenou práci,“ doplnil Laptev.